Robustheds-kommissionen: Befolkningens forventninger til sundhedsvæsenet skal sænkes

“Robustheds-kommissionen” er barslet med et udspil, der angiveligt skal gøre sundhedsvæsenet robust og fremtidssikret. Vel at mærke uden at tilføre penge. Kunne man tænke sig regeringen løse det de kalder sikkerhedstruslen mod Danmark på samme betingelser? Nej, tydeligvis ikke. Til militæret afsætter de 143 ekstra milliarder, når de vil ‘rette op’.

De forslag der nu er lagt frem med Torben Brostrøm i spidsen er tydeligvis ikke løsninger på sundhedsvæsenets problemer, men tilpasninger, der skal geare systemet til at være billigt. Det skal trække ekstraarbejde ud af de ansatte. – ikke sikre nye mennesker til de opgaver i sundhedsvæsenet, der skriger på ressourcer. Tværtimod skal det nye spareprogram gøre det muligt at trække arbejdskraft ud af systemet, så de kan overføres til private arbejdsgivere. Og koldt og kynisk snakker regeringen nu om at sætte ”en værdig død” på dagsordenen

Kommissionen blev nedsat under S-regeringen i august 2022. Dens formål er beskrevet på denne måde:

”Opgaven var at komme med anbefalinger til løsninger på de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, så der sikres robusthed i opgaveløsningen og adgang til ud­dannet og kompetent personale i hele landet. Det gælder også løsninger på længere sigt, hvor der bliver flere ældre og flere med kroniske sygdomme, multisygdom og psykiske lidelser.”

Nu ligger der 20 forslag til ’løsninger’.

Søren Brostrøm klagede i sin fremlæggelse over, at en al for stor del af den danske arbejdskraft er ansat i pleje- og sundhed. Det hele skal rationaliseres, mere IT skal overtage funktioner. Unødvendig behandling skal stoppe. De drejer sig om ”at prioritere”, at ændre befolkningens ”forventninger” til sundhed og til en offentlig sikring af sundheden for alle. At stoppe ”unødvendige” behandlinger. Meget tilpas har regeringen rejst spørgsmålet om en ”værdig død” på dens turné landet rundt.
Se Regeringens charmeoffensiv mødt af vrede demonstranter

Robusthedskommissionen konkluderer blandt andet, at 20 procent af al behandling i sundhedsvæsnet er unødvendig.

– Danskerne kommer til at opleve en serviceforringelse, det er der ingen tvivl om, udtaler professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg til DR.

Udspillet fra kommissionen tromler fuldstændig hen over sundhedspersonalet.
Kommissionen foreslår blandt andet, at flere faggrupper og flere af de ansatte skal tage del i vagter i ydertimerne,

Alle læger, sygeplejersker og sosu-assistenter skal tage skæve vagter en gang imellem om aftenen, i weekender og på helligdage.

Netop det, der får blandt andet sygeplejersker til at forlade sundhedsvæsnet.

Både FOA og DSR har siddet i kommissionen og er medansvarlige for dette generalangreb på både ansatte og på retten til sundhed for alle. Kommissionens ’løsninger’ løser intet, de lægger blot større pres.

Sygeplejerske Stina Bech udtaler til DR:

– For mig og for vores familieliv vil det ikke kunne hænge sammen. Vi har ikke nogen, der kan komme og passe vores børn, hvis vi skal på arbejde i weekenderne, siger Stina Bech, hvis mand også ofte arbejder på skæve tidspunkter.

Hvis forslaget bliver en realitet, er hun ikke i tvivl om, hvad konsekvensen bliver for hende.

– Så er jeg ikke en del af Region Hovedstadens psykiatri længere.
Se Stina er rasende over anbefaling om flere skæve vagter: ‘Jeg vil ikke behandles som en skakbrik’

Læger skal klare 2 arbejdssteder på én gang idet forslaget lyder, at læge-stillinger kan deles mellem to regioner.

Johannes Krogh, overlæge på Psykiatrisk Center Amager i København siger til DR

– Jeg har svært ved at se, hvordan jeg kan dele min tid i to og tage det fulde behandlingssanvar og yde tværfaglig behandling i to regioner.

– Mit arbejde kommer til at bestå af en konsulentfunktion, hvor jeg kommer ind til en række bestillingsopgaver, som andre har defineret, at patienten har brug for. På den måde vil jeg gå glip af at se hele mennesket.

Alle skal arbejde på fuld tid

Endnu et fatamorgana. Med det høje arbejdstempo og overarbejde kan folk ikke holde til at arbejde fuldtid hele tiden. Der er faktisk også nogle der vælger at have børn og familie ved siden af jobbet.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater