FOA’s OK24-forberedelser følger nederlagets drejebog

Fagforeningen for offentligt ansatte har i de seneste uger haft lokale møder med tillidsrepræsentanter, hvor man har prioriteret mellem forskellige krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Hele denne optakt til OK24 følger en fast drejebog for nederlag. Man kan kun prioritere mellem grader af nedslidning og grader af lønefterslæb, som er den ramme som FOA accepterer at regeringen har sat. Når tillidsfolkene har stemt, er det planen at det er sidste gang de kommer til orde. Kun hvis folk fra arbejdspladserne selv sætter scenen, kan der organiseres en kamp for et nej til den rådne ramme.

Fagtoppen sidder tungt på overenskomstforhandlingerne. Det gælder også for en fagforening som FOA, hvor der ellers er en smule plads til aktive medlemmer der er engageret mod nedskæringer eller for bedre arbejdsforhold. Når det kommer til overenskomstforhandlingerne, spiller FOA i stedet en rolle som lynafleder for den umådelige vrede, der findes blandt lavtlønsgrupper på det offentlige arbejdsmarked. Deres overenskomstkrav bliver syltet.

Det kan ses i den måde man har organiseret OK24 træf på. Medlemmerne kunne få lov til at fortælle hvor dårligt det går rundt omkring i plejesektoren, mens Mona Strib fra scenen kunne udlægge hvad medlemmerne mente de var klar til at slås for. Et festligt indslag på mødet i Århus var at medlemmerne blev udstyret med en papirhat, der skulle forestille en kongekrone, det skulle symbolisere at de krævede flere kroner.

Sagen er, at vi ude på gulvet faktisk godt ved at det står dårligt til, det er der talt om i snart årtier, og nedskæringerne fra Mona Striibs venner i regeringen kommer fortsat væltende. Vi ved også godt at lønnen halter bagefter, så lavtlønsgrupper må spinke og spare, og der mangler unge der søger ind i omsorgs-, sundheds- og plejefagene, mens mange må holde eller gå ned i tid på grund af det hårde arbejdstempo. Hvad det gælder om er at organisere kampen for bedre forhold. Og den kamp kan man ikke vinde ved at gå med en papirhat!

Også i FOA, er det en kamp for medlemmerne at få retten til at være med til at formulere de krav der skal stilles. Der må kæmpes for at overenskomstforhandlinger trækkes ud i det åbne, og at arbejdspladsernes krav om løft af grundløn i kroner og øre, og bedre normeringer, med flere faglærte kommer på bordet.

Allerede nu kan det forudsiges, at Mona Striib vil levere et minus resultat, og give køb på arbejdstidskrav og tryghed i ansættelsen, så kapitalen nemmere kan profitere på udlicitering af den offentlige velfærd. Fagtoppen fungerer som en kæmpemæssig bremse for udmøntningen af den kraft som klassen besidder.

Vi kender drejebogen fra fagtoppen, der altid ender i minus for medlemmerne, så allerede nu er det på sin plads at forberede aktioner og demonstrationer der kan rejse en stem nej kampagne med arbejdspladsernes krav i centrum. De ting der peger frem mod sejr, kommer aldrig fra fagtoppen, men på trods af den, som vi har set når der er opstået mere eller mindre spontane strejker lokalt, når bægeret har været fyldt. Vreden er stor, og fra gulvet kan der rejses en bevægelse der er stærkt nok til at skære igennem fagtoppen og arbejdsgivernes minus-aftale, vinde kampen og sprænge rammerne.

Læs også Arbejderpartiet Kommunisternes platform

Partiets arbejde i arbejderklassen, på arbejdspladser og i fagforeninger (apk2000.dk)

Læs også artiklen:

Vi SKAL have noget denne gang, det skal ikke ende som OK21! | KPnet


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater