Advokat Thorkild Høyer: Ophæv loven om dobbelt straf!

Den skærpede paragraf i straffeloven der blev taget i brug da en 30-årig kvinde for nylig blev i dømt 2 års fængsel for udtalelser på en demonstration er en del af corona særlovgivningen som udløb d. 1. marts, og som folketinget siden har forlænget til den 1.1.2022. “Loven er helt ude i hampen og bør ophæves”, siger advokat Thorkild Høyer til KPnet.


Aktuelt står en kvinde anklaget og idømt ubetinget fængsel i 2 år for udtalelser under en demonstration. Hendes straf blev doblet op, fordi sagen blev kørt under en særlig skærpelse af strafudmålingen i straffeloven, paragraf 81d, der blev indført i april 2020. Sagen er endnu ikke afsluttet, da den er anket til landsretten.

Når man i dag ser brugen af loven i praksis, falder mistanken uundgåeligt på regeringens motiver bag denne skærpelse. Var loven allerede ved vedtagelsen tænkt som en mulighed for en mere vidtgående udnyttelse? Det var en overvejelse vi i april 2020 gav udtryk for på KPnet, hvor vi d. 2. april i artiklen Ny hastelov om hårdere straffe for ’corona-kriminalitet’ vedtaget – og fordoblet straf for ’forstyrrelse af den offentlige orden’  bl.a. skrev:

”… politikkerne benyttede epidimi-hasteloven til at fordoble straffen for maskeringsforbud og fordoble straffen for forstyrrelse af den offentlige orden. Regeringen forbereder sig tilsyneladende på at slå hårdt ned overfor kommende protester”.

Men uanset dette, gik hele argumentationen og begrundelsen ifht loven i en ganske anden retning, da den skulle vedtages.

Thorkild Høyer opregner overfor KPnet, at der i forarbejdet til loven blev sat fokus på at straffe forhold som de følgende (her nævnt i forkortet form):

-Falske e-mails og SMS’er, som angiver at have Sundhedsstyrelsen som afsender

-Tricktyveri især rettet mod ældre borgere

-Tyveri af værnemidler, såsom håndsprit og mundbind på landets sygehuse.

Nu ser vi loven anvendt politisk, i en kriminalisering af en protest. Thorkild Høyer uddyber:

-Når jeg synes, at dommen er ude i hampen, så er det jo fordi den dømtes handlinger, uanset at de var omfattet af straffeloven, ikke falder indenfor bestemmelsens centrale område. Hun har efter min opfattelse intet gjort, der har drejet sig om at udnytte eller underminere restriktionerne. Derfor bør bestemmelsen om dobbeltstraf ikke anvendes.

Ophæv loven!

Thorkild Høyer slutter af med en klar opfordring: Ophæv loven!

-Der er en solnedgangsklausul, så bestemmelsen nu udløber den 1.1.2022. For mig har det været en unødvendig forlængelse Vi er i en anden situation nu. Der er rigeligt med hjælpemidler. Testning og vaccination kører fint. Så vi er ikke længere i den samme nødsituation. Check nedenfor hvem der stemte for forlængelsen. Personligt ved jeg nu, hvem jeg IKKE skal stemme på til næste valg.

For stemte 80 (S, V, DF, SF, Christian Juhl (EL), KF, NB, LA og Jens Rohde (UFG)), imod stemte 16 (RV, EL, ALT og UFG), hverken for eller imod stemte 0.

Se også
COVID-19: Folketinget indfører hjemmel for firedobbelte bøder og fængsel i op til 20 år for “hjælpepakkesvig”
Kronmann Reumert 6. april 2020

En skandaløs politisk dom!
APK, 12. marts 2021

Ny hastelov om hårdere straffe for ’corona-kriminalitet’ vedtaget – og fordoblet straf for ’forstyrrelse af den offentlige orden’
KPnet 2. april 2020


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater