Konkurs på konkurs i plejesektoren: Stop for privatiseringer kræver brud med EU

Fra i dag står masser af ældre i Århus uden pleje, eller i bedste fald med nogle uholdbare og midlertidige lappeløsninger. Konkurser i plejesektoren over hele landet spreder usikkerhed, mens politikere og erhvervsliv vil have privatiserings- og udliciteringstempoet sat i vejret.

Af Kommunistisk Politik

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Plejehjemskonkurs nr. 41 –  den tredje i maj måned 2017 – kom i Århus, da byens største private plejefirma Hjemmehjælpen Aarhus A/S blev erklæret konkurs og med øjeblikkelig virkning ophørte med alle funktioner.

Masser af mennesker står uden den fornødne hjælp. De ansatte er uden arbejde. Og kommunen står tilbage med regninger, der slår bunden ud af budgetterne, og med og ansvaret for at sikre akut hjælp og finde nye løsninger.

I 2013 indførte folketinget på direktiv fra EU en udbudsordning, der siden har raseret de kommunale plejeordninger og fyret talrige varme hænder. Plejen er blevet privatiseret – og det er blevet muligt at lave profit på den. Det er det, som er hensigten.

De indtil videre 41 konkurser alene i plejesektoren er den direkte konsekvens af den kapitalistiske konkurrence, der gør nogle rige og slår andre ud. Prisen betales under alle omstændigheder af borgerne.

De lovpriste besparelser ved privatiseringer af tidligere offentlige funktioner forsvinder med vinden. Kvaliteten bliver ringere. De ansatte får dårligere vilkår og usikre jobs.

Der er ingen samfundsmæssige fordele ved privatiseringsbølgen. Selvom løgnene om store besparelser bliver gentaget i det uendelige, er det ren propaganda.

Plejesektoren er kun det mest iøjenfaldende eksempel på privatiseringsspillets fallit.

Som sædvanligt ved dårlige nyheder for EU og det kapitalistiske system spekuleres der  i alle mulige ’løsninger’ på problemet fra politikere og erhvervsorganisationer, som søger at dække over og tilsløre de reelle problemer.

Nu ønsker man for eksempel ’forsikringsordninger’, der angiveligt skal sikre kommunerne mod tab – hvis man ellers kan finde forsikringsselskaber, der vil betale for konkurserne. Hvad nogle vil, mod tårnhøje præmier, betalt med offentlige midler. Så det er ikke løsningen.

Løsningen er stop for privatiseringerne og at rulle de nyliberale reformer tilbage. Men ingen tager det op og ingen ‘ansvarlige’  siger offentligt, at  privatiseringerne og udliciteringerne ikke kan rulles tilbage, så længe Danmark er medlem af EU og underlagt unionens traktatfæsttede nyliberale politik. EU vil med handelstraktaterne TTIP og CETA sætte endnu mere turbo på altings privatisering og profit.

Det er begge regeringsblokkes mere eller mindre åbent erklærede politik, at mere og mere skal privatiseres og udliciteres, indbefattet at få CETA og TTIP igennem trods alle protester.

Man bliver ved, indtil den offentlige sektor er barberet ind til benet og alle mulige profitgivende funktioner er i hænderne på profitjægere. Det er godt på vej, man er allerede nået langt.

Stop for privatiseringer er også et krav om at Danmark forlader EU  – monopolernes union. Den der sikrer profitterne og raserer en tidligere nogenlunde velfungerende offentlig sektor – og har tilintetgjort den danske og nordiske velfærdsmodel.

Tro ikke politikere, der lover løsninger på miseren og garanterer, at EU-modellen kan bringes til at fungere til gavn for det store flertal.

Se også

Flere ældre og mindre hjælp – Kommuner sylter 7000 fuldtidsstillinger
KPnet 21. april 2017

Regeringen fremlægger forsyningsstrategi: Affaldsområdet skal privatiseres nu
KPnet 16. september 2016

Dyr medicin viser vejen – Vand og varme skal give superprofit
KPnet 16. september 2016

KPnets tema om TTIP, CETA og TISA
Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol

 

KPnet 9. maj 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater