Sparekniv og Odensemodel – Oktober Radio Århus

Udsendelsen 11. marts 2017

Odense Oktober

I dag har vi ringet til John fra APK i Odense.

John fortæller bl.a. at Odense har besluttet at lukke tre projekter som man har haft kørende, Pensionist-service og bygningsservice med renovering af bl.a. legepladser, og som nr. tre pasning af kommunens kørertøjer.

Det har ikke blot været beskæftigelsesprojekt for arbejdsløse, men har også givet reelt arbejde til en gruppe fleksjobbere. Omkring 1000 pensionister har haft glæde af ordningen der nu bliver lukket.

Kommunen begrunder lukningen med,  at det er konkurrenceforvridende… Og vil nu i stedet sende de arbejdsløse i praktik i det private erhvervsliv som gratis arbejdskraft uden rettigheder.

Realiteten for den gruppe der har været i fleksjob er, at det nu bliver rigtigt svært at finde et nyt arbejde.

En anden sag handler om en igangværende undersøgelse af mistanke om misbrug af kommunens midler i forbindelse med Arena Fyn, der er ejet af det private foretagende Odense Sport & Event – der også ejer Odense Boldklub. Anklagen lyder på at kommunen igennem flere år har sendt penge for brug af lokaler som et indirekte sponsorat til Sport & Event, ved siden af et direkte sponsorat af OB.

Den særlige Odensemodel har også været fremhævet i pressen. Det handler om en sag, hvor man har fundet nogle personer,  der har fået et stempel som ikke arbejdsparate pga. sygdom. Disse sager har kommunen så gennemgået og har fundet, at de fleste ikke er syge nok, de skal så i stedet over i kassen hvor aktivering er et krav for at modtage overførselsindkomst.

Det særlige er, at man især har udset sig en gruppe indvandrere til denne øvelse, og det er i landsdækkende medier hurtigt blevet drejet til en reaktionær historie med fordomme mod de svageste. Det bruges som murbrækker mod systemet, hvor selv de sidste penge skal tages fra de, der i forvejen har mindst og er for syge til at protestere eller arbejde.

APK på Fyn kan man bl.a. møde i Oktober Bogcafe, Skibhusvej 100, i Odense.

Musik er fra 8. marts i København.
Lizette og Esben spiller ”Noget om Helte” af Halfdan Rasmussen / Robert Normann

Læs mere om 8. marts arrangementet her:
http://kpnet.dk/2017/03/09/8-marts-2017-kvinder-i-klassekampen/

Til sidst præsenterer  vi kort en ny dansk bog ‘Muren’ af Torben Munksgaard, en satire over livet i parcelhuskvarteret,

Se
http://www.torbenmunksgaard.dk/boger/romaner/muren/

Vi når også kort at konstatere,  at den nye sultkatastrofe i Yemen og dele af Somalia,  Etiopien og Sudan, ikke kan løses ved at indsamle nødhjælp. De bagvedliggende årsager er kapitalismens krige og rovdrift.

HØR HELE UDSENDELSEN HER

Flere udsendelser fra Oktober Radio Århus

KPnet 12. marts 2017

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne