Italien: Massivt Nej til Renzi og EU

Italienerne har massivt sagt Nej til den indsatte og ikke-valgte regeringschef Matteo Renzis og hans EU-støttede forslag til forfatningsændring.  Henved 60 procent af italienerne sagde Nej og 40 pct Ja.

sciopero-generale1,3 millioner arbejdere gik 21. oktober i generalstrejke mod Renzis forfatningsændring og EU-arbejdsreform

Forfatningsændringerne tog sigte på at styrke regeringens magt og svække de demokratiske kontrolinstanser. Dermed forsøgte Renzi at forkaste den forfatning, som blev vedtaget efter anden verdenskrig og efter det fascistiske Mussolini-diktaturs fald.

Renzi har efter det klare valgnederlag meddelt at han går af. Han er den tredje ikke-valgte regeringsleder i Italien, indsat og støttet af EU.

Forslaget blev støttet af den korrupte italienske elite, og det er et stort nederlag for den herskende klasse i Italien og et nederlag for EU næsten på linje med Brexit.

Nej’et var ikke – som de borgerlige medier søger at fremstille det – en ’højreorienteret populistisk protest’ mod en velmenende elite. Det var et kontant Nej til Renzis og EU’s nyliberale og arbejderfjendtlige reformpolitik – blandt andet en forhadt ’jobskabelseslov’ – som har forværret arbejdernes rettigheder og presset reallønnen voldsomt ned.

Fattigdommen har bredt sig i hele den italienske befolkning. Ungdommen står med elendige fremtidsudsigter. Desuden har EU efterladt Italien med et gigantisk flygtninge- og indvandrerproblem oven på krigene i Syrien, Irak og Libyen.

Det var en meget vidtspændende vifte af kræfter, som sagde Nej. Venstreorienterede og revolutionære kommunister, Beppo Grillos femstjerne-bevægelse, som vil trække Italien ud af Euroen, Berlusconi og andre højrekræfter. Men det var først og fremmest en protest fra arbejderklassen og den brede befolkning.

Den marxistisk-leninistiske organisation Piattaforma Comunista (Kommunistisk Platform), medlem af CIPOML, agiterede hele vejen igennem for et Nej til forfatningsændringen. De opfordrer til at arbejderklassen benytter Nej’et til at tvinge den herskende elite i defensiven og rykke kampen for et andet samfund fremad.

Se Kommunistisk Platforms hjemmeside

Det italienske valgresultat udløser en akut politisk krise ikke bare i Italien, men også i EU. Det er et vink med en vognstang om, at befolkningerne i EU ikke accepterer den nyliberale reformpolitik og den europæiske elites (læs monopolernes) berigelse på det store flertals bekostning.

Se også
NATO-militarisering i Europa: Flådeblokade i Middelhavet
KPnet 16. maj 2016

Obama i Europa: Afslut TTIP, øg oprustningen og bliv i EU!
KPnet 27. april 2016

Lad os alle rejse kampen mod nedskæringernes og krigenes EU! For international solidaritet!
KPnet 1. juli 2015

 

 

KPnet 5. december 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne