NATO-militarisering i Europa: Flådeblokade i Middelhavet

USA og NATO presser på for oprustning, indblanding og styring i Europa på mange felter. Bl.a. med planer om et militært samarbejde med EU, hvor NATO-skibe skal lukke Europas grænser for flygtninge i Middelhavet i en langt større og mere permanent aktion end tidligere gennemført. Tendensen modsvares på den økonomiske side af forsøget på at presse TTIP igennem og skabe et fælles indre marked for USA og Europa.
 flygtninge syrien og irakNATO har allerede deltaget med 7 krigsskibe i det Ægæiske Hav, men nu vil NATO intensivere sin tilstedeværelse og gøre den permanent. Formelt var det Italien der anmodede præsident Obama om ‘hjælp’, under hans nylige Europabesøg. Obama gav straks tilsagn om USA’s støtte.

I den kommende uge vil NATO-landenes udenrigsministre mødes og diskutere planen nærmere på et møde, hvor det overordnede tema vil være et tættere militært samarbejde mellem EU og NATO. NATO-landet Tyrkiet er allerede trukket ind i ‘løsningen’ af flygtningekrisen gennem aftalen med EU om at stoppe flygtninge der når frem til Grækenland ved at opsamle dem i lejre i Tyrkiet. Her har NATO’s krigsskibe indgået som et led i kontrollen med de græske kyster.

– Et betydeligt gennembrud, udtalte en højtstående NATO diplomat (Politiken 16. maj).

Italiens regeringsleder Matteo Renzi er gået i offensiven i forhold til at inddrage NATO, mens Tyskland og Frankrig angiveligt har været en smule tøvende. Den danske regering har naturligvis som USA’s tro skødehund straks bakket op om NATO’s større rolle i Europa og militariseringen af Middelhavet.

Der bliver lagt op til at NATO-patruljeringen af Middelhavet skal være en permanent ordning, og dette diskuteres videre på NATO-topmødet i juli, hvor hele den samlede oprustningsplan vendt mod Rusland vil være hovedemnet. Inklusive opbygningen af baser, missilskjold, flere penge til NATO’s budgetter, køb af (amerikanske) kampfly mm.

Amerikansk-Nordisk topmøde: Øget oprustning af Norden og konfrontationspolitik overfor Rusland
Kpnet 14. maj 2016

EU: Fælles militær og koordinering med NATO på dagsordenen

I EU gør man samtidigt klar til at føre Lissabon-traktatens målsætning om fælles udenrigspolitik, mere oprustning og fælles militært hovedkvarter ud i livet. I april gav EU parlamentet sin opbakning til denne udvikling gennem en resolution. De udtaler bl.a.:

”(parlamentet) mener, at det bør være et hovedmål at bevæge sig retning af permanent sammenlagte multinationale militære enheder, fælles forsvarsstyrker, og opstillingen af rammerne for den fælles forsvarspolitik, som i sidste ende bør føre til en europæisk forsvarsunion; kræver i den forbindelse, at der oprettes et permanent militært EU-hovedkvarter…”
EU’s hede militære drømme Af Rina Ronja Kari
Folkebevægelsen mod EU

Resolutionen slog også fast, “at USA er “EU’s vigtigste strategiske partner” og at samarbejdet mellem EU og NATO har “afgørende betydning”.

Det gælder også NATO’s krav om at 2 % af landenes BNP skal gå til militærbudgettet.

TTIP – det økonomiske NATO

Tendensen til øget amerikansk imperialistisk pres på Europa ligger helt i tråd med forhandlingerne om TTIP mellem USA og EU, også kaldet ‘det økonomiske NATO’. Planen er at danne et fælles indre marked efter nyliberalistiske principper, hvor monopolkapitalen har fuld fri bevægelighed og kan kaste begrænsninger som arbejderrettigheder og miljøbeskyttelse af sig. Parallelt med dette samordnes militæret og et aggressivt og samordnet krigsberedskab bygges op.

Eller man kan sige, at de økonomiske og imperialistiske interesser hos de ledende kræfter indenfor vestlig finans- og monopolkapital bruger både økonomiske og militære redskaber –  og begge fronter oprustes voldsomt lige nu.

’Et økonomisk NATO’: TAFTA – den store underkastelse
Af Lori Wallach
Stop Terrorkrigen


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater