Regeringen spreder forvirring: Er privatisering af vandforsyningen en del af planen?

I sine reklamer for 2025-planen påstår regeringen, at den vil give store fordele til danske arbejdere. F.eks. skulle effektivisering indenfor vand og varme give flere tusinde kr i årlige besparelser til en LO-familie. Men intet foreligger konkret om hvad denne effektivisering består i.

hands off public water
Op til offentliggørelsen af 2025-planen dukkede der tal op fra regeringens beregninger, der byggede på en hemmeligholdt rapport bestilt af regeringen hos konsulentfirmaet McKinsey. I følge denne skulle besparelser på 7,1 milliard kunne skaffes gennem privatisering og ændringer af kommunernes regler. Fri konkurrence skulle omsættes i milliardbesparelser og lavere forbrugerpriser.

Men regeringen peger skam ikke på privatisering og udsalg af de fælles ressourcer, siger de. De er bevidst om, at danskerne ikke har noget ønske om at se DONG-skandalen gentaget. Dårlige erfaringer fra privatiseringer af vandforsyningen er der da også så mange og så markante, at de ikke kan skjules.

Prisstigninger og manglende vedligeholdelse

Et typisk eksempel finder vi i Berlin. Her steg priserne på vand 35 % over 5 år efter en delvis privatisering, mens den private investors profit nåede op på 11,4 milliarder kr! Firma der havde købt sig ind lod simpelthen priserne stige, mens de stoppede vedligeholdelsen af forsyningsnettet.

Berlins delstatsstyre tog i 2012-13 konsekvensen og købte vandforsyningen tilbage på offentlige hænder. Afprivatiseringen og genkøbet betød endnu en fordyrelse, og forbrugerne betaler nu af på lånet over 30 år.

Rapporten Our Public Water Future fra The Transnational Institute (TNI) gør rede for erfaringerne og kan fortælle, at man i 235 tilfælde i 37 lande har taget konsekvensen at stigende priser og dårligere vandforsyning og bragt vandforsyningen tilbage i offentlige hænder efter en privatisering.

Satoko Kishimoto fra Transnational Institute, der har udgivet rapporten udtaler til Information:
”Vi har utallige casestudier, der viser, hvor svært det er at gennationalisere vandforsyningen, når den én gang er blevet privatiseret. Det er en ekstremt dyr og juridisk besværlig øvelse. Når hundredvis af byer alligevel vælger at gøre det, skyldes det, at vandet er livsvigtigt for vores overlevelse. Det er for farligt at gamble med vores fremtid.”

Særligt opmærksomme på at bekæmpe enhver form for privatisering af offentlige områder bør man også være, da de aftaler (TTIP, CETA og TISA) som de mulitinationale kapitalkræfter presser på for at få gennemført, vil indføre regler der vil gøre det ulovligt at tage én gang privatiserede områder tilbage under offentlig ejendom.

“Kommunerne står for vandforsyningen”

Hvordan kan regeringen jonglere med privatisering og effektivisering af vandforsyningen, og indregne besparelser i 2025-planen, når den ligger under kommunerne?

”Det er kommunerne og andelsselskaberne, der ejer forsyningerne, og vi har som regering ingen planer om at blande os i deres ejerskab. Om de ønsker at sælge eller ej, det er helt op til dem. Det kan og vil jeg ikke blande mig i”, udtalte klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt i en pressemeddelelse.

Hvad planlægger regeringen så?

Et af forslagene fra McKinsey går ud på at ændre de nuværende regler, så privatisering overhovedet bliver mulig. Kommunerne skal med pisk og gulerod presses til privatisering.  Mens EU og regering kræver nedskæringer i kommunernes budgetter, og ikke tillader overskridelser, vil man i den pressede situation servere en ‘mulighed’.

Der skal gøres op med ‘stoploven’, så det bliver tilladt for kommunerne at beholde et udbytte fra forsyningsselskaberne. Måske i en form for offentligt-privat samarbejde. Eller de vil få ret til at beholde indtægten fra salg af vandforsyning mm som et tilskud til budgettet, der ikke vil være underlagt de sædvanlige regler.

En såkaldt ”lempelse af modregningsregler ved salg af kommunalt ejede selskaber”.

Det eneste konkrete der nævnes i 2025-planen er tilsyneladende kravet om ”at selskaberne effektiviserer” – og regeringen annoncerer, at de snart kommer med ”danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi”.

Læs også
’2025-plan’ og finanslov 2017: Vejen til slagtning af de sidste rester af den danske velfærd
KPnet 30. august 2016

Man sætter ølse for og ølse bag…: Protestér den 4. oktober. Hele dagen!
KPnet 31. august 2016

FOA: En regering på flugt fra velfærden
KPnet 31. august 2016

Hjort Frederiksen indrømmer: Topskattelettelser giver ikke større produktivitet
KPnet 29. august 2016

Irsk oprør: No, no, – we won’t pay!
KPnet 3. november 2014

Vand er en menneskeret: Kamp mod privatisering føres mange steder
KPnet 16. juli 2014

 

KPnet 5. september 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater