’2025-plan’ og finanslov 2017: Vejen til slagtning af de sidste rester af den danske velfærd

Løkke-regeringen kommer nu med den længe ventede ’2025-plan’ og finanslovsforslaget for 2017. Der er megen hype omkring dem, men det er nye nedskæringsplaner til fordel for de rige, siger APKs formand Dorte Grenaa: 2025-planen skal tilpasse Danmark til EU’s budget og konvergenskrav, og vil fjerne de sidste rester af den danske velfærdsmodel.

nu_er_det_fame_nok

Der har været talt om ’2025-planen’ hele sommeren igennem, som om den bebuder en helt ny kurs for udviklingen af det danske samfund. Nu offentliggøres den sammen med forslaget til finanslov for 2017. Den lover som sædvanlig masser af jobs og samtidig skattelettelser – både til rige og fattige.

– Det er reklame og spin, siger Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne.

– Både finansloven og 2025-planen er nyliberal politik til gavn for de rige, for Kapitalen, og på de manges bekostning. ’2025’-planen er en EU-tilpasningsplan for den offentlige sektor, der vil eliminere de sidste rester af den danske velfærdsstat. Dens afløser er at enhver må klare sig selv og en militariseret overvågnings- og kontrolstat – en uselvstændig og betydningsløs delstat i Den europæiske Union. EU har sin egen 2025-plan for at fuldføre unionsopbygningen, for Europas Forenede Stater.

– ’2025-planen’ er også noget, der ligner en afskrift af kravene fra Dansk Arbejdsgiverforening fra april 2015.

Se i pdf
Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark.

– Den går kort sagt ud på at fjerne de fleste overførselsudgifter og presse arbejdskraften til sidste dråbe. Højere pensionsalder, syge på førtidspension eller på fleksjobs i arbejde. Nye mængder af billig og nedbanket arbejdskraft til arbejdsgiverne. Omlægning af SU til et system af låneordninger, der vil forgælde de studerende og øge klassedelingen i uddannelsessystemet, siger Dorte Grenaa.

Hun fortsætter:
– EU og dens nyliberale regeringer stiller af princip ikke krav til den private sektor og til arbejdsgiverne. Der skal alt ordnes uden tvang om med frivillige midler. Til gengæld er den offentlige sektor og folk der er afhængig af den som ansatte eller afhængige af overførselsindkomster én stor jagtmark for kapitalen. 2025-planen vil give et endnu ringere samfund. Finansloven for 2017 er et skridt på vejen. Den rammer især syge, børn og ældre.

– Under kapitalismen er 5- og 10 årsplaner et både utopiske og noget af en joke. Det bliver altid til løftepolitik og faktiske nedskæringsplaner. Og de bliver altid væltet af den kapitalistiske virkelighed. Da krisen brød igennem i 2008 var Anders Fogh og Løkke i gang med noget tilsvarende som nu. De havde ingen ide om, hvad der var på vej.

– Nu prøver de at sælge nedskæringer, velfærdsslagtning, militarisering og krigspolitik som vejen til masser af nye arbejdspladser og lokker med skattelettelser ikke bare i toppen, men også i bunden. Det er madding til at få folk på krogen. De rige har allerede snuppet skattelettelser for 16 milliarder kr. ved ustraffet skattesvig, understreger APKs formand.

– Der må siges klart nej til både 2025-planen og nedskæringsbudgettet for 2017. I stedet for nedskæringer kan og skal der skabes masser af nye arbejdspladser i den offentlige sektor, der allerede er stærkt forringet. Danmark skal afmilitariseres og trækkes ud af krige og kampflykøb. SU’en skal selvfølgelig bevares. Pensionsalderen skal ikke hæves. Tværtimod skal de nyliberale reformer rulles tilbage. Kampen for at komme ud af EU og NATO må forstærkes.

– Nedskæringsplanerne kan kun stoppes af en stor og slagkraftig massebevægelse, der går på gaden og siger stop. Stop for de planlagte kommunale nedskæringer, finanslov, oprustning og politistat, TTIP og CETA, konstaterer Dorte Grenaa:

– Alle må komme ud på gaden i dette halvår. Fagforeninger og folkelige bevægelser, sociale bevægelser, de unges og de uddannelsessøgendes organisationer, progressive politiske kræfter. Kun et massivt og samlet løft fra det flertal i Danmark, som ikke er indforstået med EU’s og Løkkes kurs, vil kunne sætte en stopper for den.

Se også

Topskattelettelser giver ikke større produktivitet
KPnet 29. august 2016

Kommunerne kører igen med grønthøsteren: 4 af 10 vil igen skære ned
KPnet 27. august 2016

Regeringen pønser på at beskære og omlægge SU’en
KPnet 19. august 2016

Varmt efterår 2016
KPnet 24. august 2016

 

KPnet 30. august 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne