EU’s mafiametoder: Støttepenge kræver arbejdsmarkedsreformer

Penge fra EU er aldrig gratis, de kommer med politiske krav til gode for arbejdsgiverne. En aktuelt konflikt kan ses i Spanien, hvor politiske løfter om at fjerne en forhadt arbejdsmarkedsreform fra 2012 risikerer at blive overtrumfet af EU. Skal Spanien have penge, skal det stadig være let og billigt at fyre arbejdere.

Generalstrejke i Spanien 2012 mod EU-reformer – her Barcelona

Kravet om indførelsen af de arbejderfjendske regler kom i 2012 fra EU-Kommissionen, Den Internationale Valutafond og den Europæiske Centralbank, den såkaldte Trojka, der også er kendt for at kræve omfattende reformer i Grækenland, som højere pensionsalder, privatiseringer og strejkeforbud.

I reformen fra 2012, der blev krævet af Spanien lå der flere ting. Det skulle være lettere og billigere at fyre arbejdere, samt en undergravning af de kollektive overenskomster, hvor der nu kunne indgås lokale aftaler der var ringere end de landsdækkende overenskomster. Eller arbejdsgiverne kunne simpelthen nægte at indgå overenskomst.
Dette har betydet en stor generel lønnedgang.

Arbejdsmarkedsreformen var en del af en større nedskæringsreform krævet af EU og førte dengang til generalstrejke i Spanien.

I forhandlingerne om EU’s enorme ’støttepakke’ er det særligt gruppen af EU-lande, hvor Danmark har placeret sig – ’de sparsommelige 4’ – der har slået på at kravet om politiske reformer skulle følge med pengene. Gruppen har slået sig op på deres ønske om tilbageholdenhed ifht EU’s budget, mens deres fastholden af EU’s krav om at styre de enkelte landes politik er blevet undertonet i den danske presse.

Med sine mafiametoder benytter EU sin pengetank til at fremme udviklingen af regler og love der tilgodeser arbejdsgiverne, vendt mod arbejderklassen.
Det er de kendte nedskærings- og privatiseringskrav, krav om højere pensionsalder og fjernelse af arbejderrettigheder der stilles. Et udtryk for centralisering af magten i Bruxelles.

Udadtil, med hjælp af hele kylleret af folketingspartier bliver EU’s pengetank fremstillet som et gode, som en hjælp til befolkningerne. Blot kan de skændes lidt om EU nu er helt grøn nok eller ej. EU’s sande formål, at styre medlemslandene efter arbejdsgivernes pibe holdes omhyggeligt skjult.

Partiet Podemos (Enhedslistens søsterparti), der indgår i regeringen og bl.a. er blevet valgt på at få afskaffet arbejdsmarkedsreformerne negligerer og skjuler EU’s negative rolle og hylder beslutningen om hjælpepakkerne, som penge der vil betyde ”en fantastisk stimulation ifht at fortsætte en udvikling med genoprettelse af rettighederne”.

Sagen i Spanien er endnu ikke afgjort, men kravet fra EU ligger i baggrunden.

Kilde bl.a.
EU-Kommission kan blokere genopretning af faglige rettigheder i Spanien
EU-fagligt Netværk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne