Socialdemokraterne tryller 64.500 fattige børn væk

De 64.500 fattige børn som Socialdemokraterne gik til valg på at redde ud af fattigdom er nu ikke fattige længere. Ikke fordi kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen er afskaffet, men fordi Socialdemokraterne ikke længere anerkender deres eksistens. ”Det handler ikke om at definere et tal”, som S-socialordfører Camilla Fabricius udtrykker det.

Næstehjælpernes aktion: Et hjerte for hvert fattigt barn i Danmark

Børnefattigdom skal bekæmpes, har regeringen proklameret i deres ’forståelsespapir’ med støttepartierne, og op til valget erklærede Mette Frederiksen sig som ”børnenes statsminister”. Socialdemokraterne var enige i, at omkring 65.000 børn var fattige, og Mette Frederiksen udtalte: ”Der kommer en løsning til de fattige børn, hvis SD vinder valget”. Bl.a. skulle der igen indføres en officiel fattigdomsgrænse. Sagde de dengang.

For virkeligheden efter valget ser anderledes ud. Den kommende finanslov vil ikke løse problemerne for børnene eller familierne. En stor del af børnefattigdommen er skabt af de nyliberale EU-reformer og nedskæringer som kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Revisionen af dem er lagt i syltekrukke i en kommission, mens der er lagt op til en delvis lappeløsning. Et forslag der angiveligt skulle give et økonomisk tilskud til 6-7.000 af børnene.

Og nu har SD’s socialordfører, Camilla Fabricius simpelthen ’løst’ resten af problemet med et klik med musen. Hun udtalte tidligere på måneden til dagbladet Information, at det var forsimplet at gøre fattige børn op i tal. Så om 64.500 børn var fattige kan regeringen ikke længere have en mening om.

Fattigdomsgrænse gør fattigdommen synlig

Den tidligere VLAK-regeringen fjernede i 2015 den officielle fattigdomsgrænse, men Danmarks Statistik genindførte den sidste år som en følge af Danmarks tilslutning til FN’s verdensmål om at bekæmpe relativ fattigdom. Det blev derfor klart, at indførslen af kontanthjælpsloftet havde fået antallet af fattige børn til at vokse med 12.000 fra 2017 til 2018.

I 2017 levede 18.400 børn i familier, hvor forældre var på integrationsydelse, og 21.300 børn i familier på kontanthjælp under Danmarks Statistiks fattigdomsgrænse.

Nu stiller Socialdemokraterne tvivl ved opgørelsesmetoden og definitionen på hvornår en familie er fattig. Tydeligvis for at kunne gøre følgerne af nedskæringsreformerne mindre synlige.

Som et ekko af den tidligere VLAK-regering, hvor Venstres Socialminister Karen Ellemann ved afskaffelsen i 2015 udtalte:

“Vi kan ikke bruge en fattigdomsgrænse til noget som helst i socialpolitik, så derfor vil jeg ikke bruge flere ressourcer på den”.

Ved Danmark Statistiks nye målestok defineres man som fattig, hvis man i ét år har haft en lavere indkomst end 117.000 efter skat. Den nye model tager samtidig højde for, at studerende ikke indgår i optællingen.

Antallet på 64.500 fattige børn blev opgjort i december 2018. Tallet viste, at kontanthjælpsloftet indførelse betøde at 17.000 flere børn røg under fattigdomsgrænsen. Kontanthjælpsloftet blev indført i 2016, og op til vedtagelsen blev fattigdomsgrænsen afskaffet (2015).

På spørgsmålet om der findes 64.500 fattige børn i Danmark svarer Camilla Fabricius (S):

”..hvis jeg siger ja, så vil jeg dermed konkludere, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har ret. Og vi vil gerne ind og diskutere nogle grundværdier. Hvad er det, børn kommer af. Hvad er det for rettigheder og muligheder, de har. Så det handler ikke om at definere et tal, men hvad det er for et udgangspunkt, man har for at kunne klare sig i Danmark”.

Det er ren tågesnak. Og hvordan rettigheder og muligheder skal forbedres for hele gruppen har regeringen intet svar på. Tværtimod fortsætter de lave ydelser som hidtil.

Samme system køres igennem på hele børneområdet. Der er ingen reelle løfter. Alt udskydes til en uvis fremtid. Mht minimumsnormeringer på daginstitutionerne bliver der taget minimale skridt, til gengæld er det sandsynligt at prisen på en daginstitutionsplads vil stige.

Hvor står Enhedslisten og SF efterhånden som hele dette bluffnummer kommer til at så afklædt. Vil de stadig holde hånden under ’børnenes statsminister’?


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater