Vil KL sætte en stopper for omprioriteringsbedraget?

På KLs ‘topmøde’ i Aalborg debatteres konsekvenserne af de automatiske nedskæringer, som følger med KLs sorte aftale med Venstre-regeringen om det såkaldte omprioriteringsbidrag. Kommunerne må ryste aftalen af sig, siger protester fra hele landet. Byrådet i Frederikshavn har stillet forslag til KL om at lave en ny aftale uden minusvækst fra 2017.

afgaaet_ved_omprioritering

Det sorte omprioriteringsbidrag – der tilpasser EU’s nedskæringspolitik for den offentlige sektor til danske forhold – vil betyde milliardnedskæringer i ‘kernevelfærd’ og fyringer af ansatte ikke bare i år, men hvert eneste år. Foreløbig frem til 2020.

Venstre-regeringen og dens støtter  påstår at det ikke vil gå ud over velfærden. Derfor betegnes manøvren også som ‘omprioriteringsbedraget’.

Samtidig presses kommunerne voldsomt af, at omkostningerne ved integration af mange nye flygtninge simpelthen er skubbet over på kommunerne. Det presser budgetterne yderligere.

Venstre-regeringerne håber at kunne få KL til at acceptere både omprioriteringsbedraget og de nye udgifter til integration uden for meget mukkeri. Partiet forsøger gennem trepartsforhandlingerne og efter aftale med DA og LO at lave en form for indslusningsløn til flygtninge på arbejdsmarkedet, der betyder at de automatisk kommer til at fungere som løntrykkere og som en kilde til profit både for private og offentlige arbejdsgivere.

Se
Trepart: Nej til DA’s og LO’s 49 kr. i timen til flygtninge
KPnet 10 . marts 2016

Protesterne mod de nyliberale nedskæringsmanøvrer er omfattende – og kravet er at nedskæringerne skal helt væk. Der er ikke brug for flere nedskæringer, og ikke for indslusningsln og løndumping – men for genopretning af velfærd. Nedskæringsreformerne skal rulles tilbage.

De fleste borgmestre landet over kommer fra partier, der har støttet aftalen om omprioriteringsbidraget. Herunder også socialdemokraterne. Men de voldsomme konsekvenser har sendt rystelser igennem systemet.

Kommunalpolitikerne prøver at fralægge sig ansvaret og skubbe det over på Christiansborg. Men det er ikke godt nok.

I en pressemeddelelse opfordrer FOA Kommunernes Landsforening til at melde klart ud mod omprioriteringsbidraget og ‘vælge velfærden’.  FOA siger blandt andet:

Omprioriteringsbidraget vil gå voldsomt ud over velfærden. Det har et stort flertal af borgmestre allerede indrømmet.

I dag skal politikerne på KLs topmøde stemme om et forslag fra byrådet i Frederikshavn kommune, der kan få enorme konsekvenser for velfærden i de kommende år.

Forslaget opfordrer KL til at arbejde for en aftale om kommunernes økonomi i 2017, som ikke påfører kommunerne minusvækst. Det vil sige en aftale uden det såkaldte omprioriteringsbidrag, der betyder, at kommunerne får én procent mindre i deres budgetter hvert år frem til 2019.

FOAs formand, Dennis Kristensen,  opfordrer på det kraftigste KL til at stemme for forslaget.

– Det er nu, at KL skal vise, at de er ligeværdige forhandlingsparter, og at en økonomiaftale, der rummer så store besparelser, ikke kan gå igennem, hvis KL stiller sig på bagbenene.

Han fortsætter:

– Afstemningen på KLs topmøde kan dermed få historisk betydning, da omprioriteringsbidraget som en tyv om natten vil stjæle stillinger fra ældreplejen, i børnepasningen og i skolerne flere år ud i fremtiden.

Skal kommunerne alene hente de besparelser, som omprioriteringsbidraget giver, på lønbudgetterne, betyder det 12.000 færre stillinger i kommunerne i 2019. Det er 12.000 oven i de 30.000 stillinger, der allerede er nedlagt siden 2009.

– Repræsentanter fra regeringen er i disse dage ude og sige, at det ikke er så slemt endda. Men jeg synes, at det er værd at bemærke, at kommunale røster langt ind i blå blok siger det samme, som de kommunalt ansatte selv siger. Nemlig at der ikke er mere at komme efter. Der kan ikke spares mere,” siger Dennis Kristensen.

En rundspørge blandt borgmestrene, som FOA og BUPL har offentliggjort, viser, at mere end halvdelen af borgmestrene er imod en økonomiaftale, hvor regeringen først høster besparelser og efterfølgende uddeler gaver ved finansloven.

I samme rundspørge pegede 8 ud af 10 borgmestre på at hele velfærdsområdet bliver ramt af de besparelser, som omprioriteringsbidraget medfører, og 7 ud af 10 siger, at det ikke kan lade sig gøre at finde pengene til omprioriteringsbidraget, uden at det går ud over den kommunale service.
Se også

Krav ved KL’s topmøde: Helt væk med omprioriteringsbidraget
KPnet 9. marts 2016

Protest mod omprioriteringsbedraget: Stop fattigdom NU!
KPnet 9. marts 2016

 

KPnet 10. marts 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater