Krav ved KL’s topmøde: Helt væk med omprioriteringsbidraget

Torsdag indledes KL’s ’topmøde’ i Aalborg, som mødes med bredt anlagte protester mod de kommunale nedskæringer. Ikke mindst imod ’omprioriteringsbidraget’, der betyder automatiske nedskæringer på 1 pct. om året af de kommunale budgetter. Det rammer nye sider af ’kernevelfærden’ og betyder stadig voldsommere besparelser i kommunerne. KLs møde skal blandt andet diskutere konsekvenserne af omprioriteringsbidraget.

omprioriteringsbedrag

 

Det har ikke skortet på opfordringer til landets borgmestre om at stille sig i spidsen for et ’kommunalt oprør’. For første gang har Socialdemokratiet spillet ud med et forslag, som kan bringe regeringen i mindretal. Bidraget for i år skal tilbageføres til kommunerne.

Socialdemokraterne lægger imidlertid ikke op til at få omprioriteringsbidraget helt afskaffet. Deres forslag vil skabe mere absurditet – ved at staten tager med den ene hånd for at give tilbage med den anden.

Det folkelige krav er at omprioriteringsbidraget og nedskæringsreformerne skal helt væk.

FOA og BUPL har op til KLs topmøde fået gennemført en meningsmåling fra Epinion. FOA siger herom i en pressemeddelelse:

Undersøgelsen fra Epinion viser, at et flertal af borgmestrene ikke mener, at de kan gennemføre omprioriteringsbidraget uden, at det vil gå ud over servicen i kommunerne. Og 80 procent af borgmestrene siger, at besparelserne i deres kommune kommer til at ske bredt fordelt over alle områder.

Undersøgelsen fra Epinion viser desuden, at langt de fleste kommuner skal finde mere end den million-besparelse, som regeringen pålægger med omprioriteringsbidraget. Det bekymrer formand for BUPL Elisa Bergmann:

-Hele børneområdet er ekstremt udfordret på kvaliteten. Der er ingen minimumsnormeringer eller andre standarder, der beskytter vuggestuer, børnehaver og fritidsinstitutioner. Så jeg frygter, besparelserne vil ramme børnene hårdt. Det går ud over alle børns trivsel, udvikling og læring – ikke mindst de svageste og mest udsatte børn, siger Elisa Bergmann.

Et stort flertal af borgmestrene er allerede i gang med at finde besparelser for det, som omprioriteringsbidraget vil tage fra kommunerne. Og kun to kommuner forventer at få noget af omprioriteringsbidraget tilbage. Resten tør ikke budgettere med det.

Samtidig siger undersøgelsen, at 53 procent af landets borgmestre ikke mener, at KL bør indgå en økonomiaftale, hvis regeringen benytter en styringsmodel, hvor de først høster besparelser og efterfølgende uddeler ”gaver” ved Finanslovsaftalen.

-Jeg opfatter tallene som et tydeligt signal fra landets borgmestre til KL om ikke endnu en gang at hoppe med på regeringens plan, som dikterer yderligere besparelser i kommunerne ved siden af de store spareøvelser, de allerede har været igennem de senere år. Regeringen kalder det omprioritering, men det handler grundlæggende om nye besparelser, siger FOAs formand, Dennis Kristensen. BUPL og FOA indgår begge i Velfærdsalliance.dk

Det er at skyde over målet at forvente at landet borgmestre, hvoraf det store flertal tilhører det ene eller andet regeringsparti og den ene eller anden blok, ligefrem vil gøre oprør. Fagtoppen er samtidig dybt involveret i trepartsforhandlinger og indstillet på at acceptere en stor del af den reaktionære nyliberale reformpolitik også fremover.

Kun fortsatte brede folkelige protester kan stoppe nedskæringerne og bringe nedskæringsregeringer til fald.

Se også

Protestdag: Stop ødelæggelse af uddannelserne – Stop kontanthjælpsloftet – Skrot omprioriteringsbidraget
KPnet 9. marts 2016

 

KPnet 9. marts 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater