Kontanthjælpsreform: Mirakuløse fremskridt i de unges ‘arbejdsparathed’

Gennemførelsen af kontanthjælpsreformen synes at have medført mirakuløse fremskridt blandt unge på kontanthjælp. Efter beslutningen om, at de såkaldt ‘uddannelsesparate’ unge under 30 år skal have beskåret deres kontanthjælp ned til SU- niveau, fordi de nu pr. definition er under uddannelse, er nogle kommuners vurdering af de unges situation ændret radikalt.

I Randers er ‘forbedringen’ hos de unge nærmest grotesk. Før nytår vurderede kommunen, at 20 procent var parate til arbejdsmarkedet. Efter nytår er 70 procent af de unge parate til en uddannelse.

Tillidsmanden for socialrådgiverne i Randers, Henrik Hald udtaler til DR:

Det er da påfaldende. Jeg påstår ikke, at kommunen udelukkende spekulerer i kroner og øre, men når tallene ændrer sig på den måde, er det nærliggende at tro, der har været et økonomisk hensyn inde over”.

Når en ung erklæres uddannelsesparat, skal han eller hun ikke alene fremover leve for ca. den halve kontanthjælp, men snydes også for ‘den helhedsorienterede socialfaglige indsats’.

Et eksempel fra Randers viser, hvad der kan ligge bagved tallene. En ung mand, der er indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling er blevet erklæret uddannelsesparat. Det står klart, at vurderingerne ikke er sket ud fra en vurdering af virkeligheden, men kun for at opfylde ‘reformens’ sparemål.

Tallene for uddannelsesparathed fra kommunerne landet over viser i det hele taget, hvor vilkårligt fordelingen af de unge i grupperne ‘hel og halv pris’ er. I landets 15 største kommuner er 40 % af gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere vurderet klar til uddannelse, i andre er det 70 %. Herunder Randers og Vejle.

Fra regeringens side er der tale om en ren og brutal spareøvelse, så pengene til den ‘rød’-blå vækstpakke med skattelettelser til de rige kan sikres, og kommunerne spiller lydigt med.

Læs også

Velfærdsforringelser kan ikke ties ihjel
Netavisen 12. januar 2014

Efter kontanthjælpsreformen: ‘Pas på undersåtterne!’
Netavisen 3. januar 2014

2014: Til modangreb mod kapitalens offensiv !
Netavisen 1. januar 2014

Når rød og blå bliver et fedt
KPnet Blogs 21. december 2013

Fakler mod magten: Modstanden må organiseres og styrkes
Netavisen 20. december 2014

Reform slår kun på dem der ligger ned: Afskaffer kontanthjælp for unge under 30
Netavisen 28. november 2013

EU-topmøde om ungdomsarbejdsløshed: Indslusningsløn og nyttejob
Netavisen 13. november 2013

Flere arbejdsløse på kontanthjælp: Strengere krav til jobsøgning
Netavisen 12. august 2013

Kontanhjælpsreform med forældet forsørgerpligt
Netavisen 12. juni 2013

Nok er nok: Vækstplan.DK vækker stærk modstand
Netavisen 27. februar 2013

Netavisen 13. januar 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne