Fattigdomsreformer: Fire ud af ti ledige efter dagpengestop står helt uden indkomst

Den berygtede halvering af dagpengeperioden trækker voldsomme spor efter sig.
Nye tal viser at fire ud af ti ledige som falder for dagpenge hverken får løn eller offentlige ydelser og at det drejer sig om en stigende tendens. Fattigdomsreformerne må skrottes, også dagpengereformen.

chrb_dagpenge1
Dette kommer bag på mange, som tror at de vil kunne få kontanthjælp når dagpengene løber ud. Men her bliver kassen lukket i, og de bliver i stedet henvist til at blive forsørget af deres ægtefælle, hvis det er muligt, eller har de en formue skal denne først bruges udtaler Verner Sand Kirk, Danske A-kasser.

Halveringen af dagpengeperioden blev gennemført af den blå regering med støtte fra Dansk Folkeparti og de Radikale i 2010 og siden fastholdt, da Helle Thorning Schmidt og Mette Frederiksen kom til i den såkaldte ”røde” men nyliberale regering.

Frem til sommeren sidste år blev en del af de ledige reddet af en midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter at dagpengene stoppede. En midlertidig ordning indført som led i at tage toppen af de massive protester der var mod halveringen af dagpengeperioden og den gensidige forsørgelsespligt. Efter at arbejdsmarkedsydelsen er udfaset, er andelen uden indtægt firedoblet.

Det forventes at op imod 10.000 vil falde ud i år.
Tallene for årets fem første måneder viser at omregnet til helårstal vil godt 6.200 ledige mister dagpengeretten

ledige_dagpengeret

Der er indbygget en meget kort afstand i systemet i dagens Danmark fra at være i job til fattigdom. De seneste års ‘reformer’ betyder, at arbejdsløshed, ulykke eller sygdom kan kaste mennesker ud i frit fald uden sikkerhedsnet i løbet af kort tid. Kontanthjælpsmodtagerne organiserer sig i denne tid og siger Stop – Skrot reformerne! – både folk i arbejde og dagpengemodtagerne hører til i denne fælles kamp mod usikkerhed, løntryk og fattigdom.

Se tallene her:
Nye tal: Flere ledige har ingen indtægt efter dagpengestop
Fagbladet 3F

 

KPnet.dk 16. oktober 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater