Se flere artikler på
kpnet.dk

 

 


 

Nok er nok: Vækstplan.DK vækker stærk modstand


Synspunkt


Arbejderpartiet Kommunisterne

Regeringens SU-reform og minister Frederiksens kontanthjælpsreform skal flytte hhv. to og en milliard kroner over til skattelettelser og andre stimulanser til et grådigt og umætteligt erhvervsliv. Ikke mindst fra en i forvejen hårdt kriseramt generation af unge. Kontanthjælpen til kapitalen i form af skatte- og afgiftslettelser og andre direkte tilskud beløber sig til 10 milliarder kr årligt., der alle tages fra velfærdsydelser og føres fra det offentlige over i private lommer.

Nu har den omvendte Robin Hood-manøvre fået et navn: Den hedder Vækstplan.dk.


Opdateret 27. 02. 201310 milliarder kroner årligt i form af nedsatte selskabsskatter, reducerede energiaftgifter og mange andre former for kontanthjælpstilskud til erhvervslivet. Sådan lyder regningen for Vækstplan.dk.

Den skal betales gennem nedskæringer i de offentlige budgetter i form af massivt øget fattigdom for mange på overførselsindkomster, af nedskæringer i kommuner rog regioner på´skoler, institutioner, ældrepleje osv - og af nye massive fyringer af offentligt ansatte.

Den sælges som en målrettet plan, der frem til 2020 skal skabe 150.000 nye private jobs, når den ny stribe reformer lægges sammen med skattereformen, reformer af førtidspension og fleksjob og stramme offentlige overenskomster.

Allerede før den nuværende krises udbrud flyttede private arbejdspladser på stribe ud af landet i globaliseringens navn. Og alene siden 2008 har virksomhederne - kapitalejerne - nedlagt 170.000 jobs eller flyttet dem ud af landet.

Men Vækstplan.dk vil ikke sikre halvandet hundrede tusinde private arbejdspladfser. Den vil tværtimod forlænge og uddybe den økoniske krise. Skattelettelserne til kapitalen vil i heldigste tilfælde betyde et par tusinde usikre jobs. Til gengæld skal der fyres 8000 i den offentlige sektor.'


Bægeret flyder over: Nok er nok

SRSF-regeringen gennemfører en brutal EU-dikteret nyliberal politik, som rammer det store flertal i form af faldende realløn og indkomster, øget arbejdsløshed og omfattende offentlige besparelser.

Det er ikke mindst en politik, som rammer regeringspartiernes egne vælgere, som håbede på en anden og ny politik efter den lange dystre periode med Fogh- og Løkke-regeringerne, støttet af Dansk Folkeparti.

Men overførslen af milliarder fra fattige til de rige er for mange dråben, der får bægret til at flyde over: Nok er nok!

Nu kan der ikke længere håbes på en ny politik. SRSF-regeringen er en borgerlig kapitalistisk regering i kapitalens tjeneste.  Nu skal der sættes en stopper for regeringens  og det rødblå folketingsflertals asociale løntrykker- og nedskæringspolitik.

Lærere og pædagoger i København har været på gaden i protest mod Heldagsskolereformen, der skal betales af lærerne med øget undervisningstid, af pædagogerne med jobtab og af børnene med tab af barndom og fritid.

Studerende og elever mobiliserer nu for alvor til kamp. Den første store landsdækkende demonstration i protest mod den nuværende reformrunde er indkaldt til torsdag den 28. februar. Fra Rådhuspladsen i København vil man marchere til Christiansborg for at fortælle, at det er de uddannelsessøgende, der skal have SU – og ikke kapitalen. Og at de nyliberale reformer skal skrottes.

Se facebook-siden

Regeringens eget støtteparti Enhedslisten opfordrer til deltagelse i denne demo og i protesterne mod regeringens asociale politik. I  regeringspartierne selv spreder uroen sig. En gruppe SF’ere har iværksat en underskriftsindsamling blandt partimedlemmerne for at få partiet og den ny partiformand til at forlade regeringen.


Vækstplan.dk og Big Bang


På Christiansborg kalder man det, regeringen og folketingsflertallet har gang i, for ’Big Bang’ – en eksplosion af nyliberale angreb i så hurtigt et tempo, at modstandsviljen lammes og forvandles til spage indsigelser,

Et hovedelement i Christiansborgs Big Bang er den såkaldte konkurrencepakke, der fremlægges i dag af regeringen under navnet Vækstplan.dk. Den skal angiveligt sikre arbejdspladser og vækst ved at beskære arbejdspladser i den offentlige sektor ved at dømme den til reel minusvækst.

Et væksttempo på kun 0,4 pct. årligt i de offentlige udgifter i de kommende år betyder uundgåeligt fyringer (anslået til mindst 8000 personer). Det svarer til nedskæringer for 4.5 milliarder kr. Og det kommer til at betyde nye nedskæringer på skoler, daginstitutioner, for ældre – over hele linjen.

Det vil heller ikke bryde, men tværtimod uddybe den nedadgående spiral, dansk økonomi er inde i. Vækstplan.dk  ligner  regeringens fejlede kickstart: Den lover, men holder ikke.

Vækstplan.dk vil ikke skabe arbejdspladser og jobs til de hundredtusinder af arbejdsløse, eller regulære jobs til andre, der nu er på overførsel, fordi de tilhører den stadig voksende ’arbejdsløshedsreserve’, der bruges til at trykke lønningerne.


Forgyldning af kapitalen betyder ikke flere arbejdspladser

Den formindskede offentlige vækst  skal ligesom SU- og kontanthjælpsreformen bruges til at forgylde kapitalen, erhvervslivet. Som gaver til virksomhederne, deres aktionærer og direktioner. I det forfængelige håb om at de vil investere i arbejdspladser og produktion i Danmark – men de gives helt uden betingelser.

SRSF-regeringen er parat til at skære resterne af velfærdsstaten ind til benet i denne forhåbning

I forvejen ligger Danmark helt i top  med hensyn til et ’gunstigt erhvervsklima’. Det amerikanske finansmagasin Forbes sætter Danmark ind på en andenplads over lande, som det er godt at drive virksomhed i, kun overgået af New Zealand. The Economist placerer Skandinavien som helhed på en førsteplads, mens Verdensbanken og Goldman Sachs anbringer Danmark alene som nr. 1. Det er fortiede kendsgerninger i den danske ’politiske debat’.

Forøgede profitter på det store flertals og hele samfundets bekostning skaber ikke automatisk arbejdspladser.

Den strukturelle arbejdsløshed har været stærkt stigende i de udviklede kapitalistiske land over de sidste 30 år, hvor de rigestes andel af nationalproduktet er vokset dramatisk, mens arbejdernes og det store flertals er mindsket uhyrligt. De rige bliver rigere, de fattige fattigere. Synlig fattigdom og ’fattige arbejdende’ bliver resultatet af den nyliberale EU-politik. Også i Danmark.

S-partisoldaten og LO-formand Harald Børsting har på forhånd været ude og blåstemple vækst-reformen: - Den skaber ny optimisme, erklærer han, og tilføjer. - Vigtigst for mig er det, at planen flugter meget godt med vores ønsker. Der er både noget, der vil skabe beskæftigelse på kort sigt, mellemlang sigt og lang sigt.

Han har ikke opbakning i hele fagbevægelsen, og slet ikke blandt dens medlemmer. Otte fagforbund for offentligt ansatte – heriblandt lærere, pædagoger, HK og FOA – har i et åbent brev brev til statsminister Helle Thorning-Schmidt kraftigt advaret mod at lade en lavere offentlig vækst betale for skattelettelser til erhvervslivet. Det falder for døve ører.

Dertil kommer protesterne mod de minusoverenskomster, som de offentligt ansattes forhandlere på stribe har indgået med arbejdsgiverne i stat og kommune, som overalt betyder reallønsnedgang. Der er også mange kræfter, der af samme grund arbejder for et Nej ved urafstemningerne, selvom de anbefales af fagtoppene. Lønnedgang og længere arbejdstid (reelt merarbejde) er et hovedmål for regeringen og folketingsflertallet.


Organiser og styrk modstanden


Skal Thorning-regeringens reformer, der selvfølgelig støttes af Lars Løkke Rasmussen og resten af blå blok, stoppes, er det uomgængeligt at organisere og styrke modstanden og lade den komme til udfoldelse gennem protester på alle planer – men ikke mindst som masseprotester.

Der er brug for en egentlig kampagne imod den nyliberale reform-politik i alle dens aspekter,  hvor alle,  der rammes,  går sammen i modstanden mod den.

De igangværende protester mod reallønsfaldet i forbindelse med OK13 må udvikles til en egentlig Nej-kampagne.

Protesterne mod SU-reformen er en god begyndelse på masseprotesterne, men der må også arrangeres synlige manifestationer og protester omkring hver især af de øvrige reformer som Heldagsskolereformen og Kontanthjælps-reformen i takt med deres veje gennem folketingssalen. Først og fremmest bør der sigtes mod en samlet kæmpemanifestation foran Christiansborg i maj eller begyndelsen af juni.

Dansk LO afviser at mobilisere til demonstrationer i forbindelse med den europæiske aktionsdag den 13.-14. marts. Initiativet ’Solidaritet eller frit fald’ kalder til demoer landet over den 13. marts

Se
facebook-siden

8. marts er det kvindernes internationale kampdag, hvor modstanden mod de asociale reformer og reallønsfaldet må få en central plads. Og det samme gælder selvfølgelig i forhold til 1. maj, som må have et opgør mod den nyliberale reformpolitik og kravet om regulære nye arbejdspladser som fokus.

Vreden og harmen er der. Nu må protesterne organiseres for at komme til udfoldelse. Et særligt ansvar ligger hos ledelserne i progressive faglige organisationer, fokelige bevægelser og partier og politiske organisationer om at finde sammen i en fælles kamp.

Arbejderpartiet Kommunisterne foreslår at denne bevægelse forenes om følgende retninger:

- Nej til SU til erhvervslivet! Nul kontanthjælp til kapitalen! Træk de asocaile reformer tilbage!

- Stop heldagsskole-reformen og hele EU's nyliberale reformpolitik!

- Stem Nej til OK13!

- Skab arbejdspladser og  jobs! Velfærd til alle!

- Lad de rige betale krisen!


Nok er nok!


Se også

Nul kontanthjælp til kapitalen! Stop de asociale reformer!
Netavisen 25. februar 2013

Generalangreb på overførselsindkomster
Netavisen 23. februar 2013

Christiansborgs ’Big Bang’-plan: Asociale reformer skaber ikke arbejdspladser
Netavisen 18. februar 2013

Offentligt ansattes OK13: Et samlet svar er nødvendigt
Netavisen 16. februar 2013

Har vi råd? Protesterne mod SU-forringelser tager fart
Netavisen 5. februar 2013
 

Netavisen 23. februar 2013