Forventet 2025-plan: Skønmaleri og asocial – Af Henrik Herløv Lund

Skønmaleri, underfinansieret, ideologisk og asocial

Af Henrik Herløv Lund, Kritiske Analyser

 

_IGP9274

 

Indledning:  Regeringens 2025–plan er endnu ikke offentliggjort. Men planen er forudgrebet gennem lang tids debat først og fremmest i ”Børsen”. Her har borgerlige partier, erhvervsorganisationer og økonomer kæmpet om at præge planens indhold og her har regeringen undervejs luftet prøveballoner på planens forslag.

Derfor tegner sig planens vigtigste konturer sig allerede nu.

For det første fremstår det klart, at det vigtigste formål med at skubbe den økonomiske planlægningshorisont fra år 2020 til 2025 er ude i fremtiden at fremberegne et råderum, som ikke eksisterer i dag og som kan bruges til i nutiden at uddele (top)skattelettelser. Fremtiden vil så at sige blive taget gidsel for regeringens planer om at lette topskatten i de kommende år.

For det andet tyder meget på, at 2025 planens fundament vil være en overoptimistisk økonomisk prognose, der frem til og efter 2020 tegner et skønmaleri af de økonomiske udsigter med det formål at tegne et billede af offentlige finanser, der er tilstrækkeligt gode til at uddele skattelettelser.

For det tredje har debatten og prøveballonerne i Børsen også tydet på, at regeringen som anført vil hente størstedelen af sit ”råderum” til skattelettelser mellem 2020 og 2025, selvom der her IKKE er truffet bindende politiske beslutninger, endsige udmøntet besparelser, som rejser det nødvendige provenu. Der vil altså være tale om et fiktivt råderum og hvis det udmøntes i skattelettelser, vil de i realitet være ufinansierede.

For det fjerde tegner det til, at regeringens 2025 – plan for at konkretisere og udbygge dette fremtidige råderum vil ride en række af sine og de borgerliges ideologiske kæpheste: Privatisering og udlicitering af kommunale opgaver, fremrykning af forhøjelse af pensionsalderen allerede i 2025, afskaffelse af SU på kandidatuddannelser på universiteterne, forringelse af regulering og ydelsesniveau for overførselsindkomster.

Alt tyder således på en 2025 plan og skattelettelser for de rige, men på velfærdens og de økonomisk dårligere stilledes bekostning.

Se hele analysen her (pdf)

2025planforventet

Vi vil følge op, når planen ER udkommet.

Følg Henrik Herløv Lunds kritiske analyser her

KPnet 27. august 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater