Sophie Løhde barsler med stor ny sort reform af den offentlige sektor

Endnu en stor nyliberalistisk reform er på vej. Private firmaer skal overtage endnu flere offentlige velfærdsopgaver, mens fagforeninger og interesseorganisation bliver trukket med som gidsler for accept.

Af Dorte Grenaa, APK

Innovationsminister Sophie Løhde (V) vil rykke tilbagerulningen af den offentlige velfærdssektor endnu et stort skridt med en stor reform her i foråret. Private virksomheder skal overtage endnu flere offentlige velfærdsopgaver, kommunerne skal pålægges mere udlicitering, befolkningens persondata skal kunne flyde friere rundt i systemerne. Det er nogle af elementerne. Og så skal finansieringen af sundhedsvæsnet i højere grad flyttes ud i kommunerne. Der skal skrues yderligere op for centraliseringen og ned for de mange puljemidler.

Det lanceres som den største reform af den offentlige sektor i 10 år og går under navnet sammenhængsreformen. At der er tale om den nyliberalistiske konkurrencestats sammenhæng er tydelig.

Reformen skal først offentliggøres efter det offentlige har afsluttet overenskomstforhandlingerne i maj måned. Taktikken bag Finansministeriets køreplan er at hænge fagforeninger og bruger- og interesseorganisationer op i en række ”topmøder” hen over foråret om fælles nationale mål. Fokus skal væk fra OK og reformens egentlige indhold og over på illusionen om demokratisk indflydelse.

Reelt er tale om en stribe af reformer bl.a. en afbureaukratiseringsreform, en ledelsesreform, en sundhedsreform og en reform om digitalisering og data.

Dertil kommer så formentlig endnu et par reformer, som jeg først senere vil løfte sløret for. Det arbejder vi intenst på netop nu,” lyder det fra ministeren.

Opgør med bureaukratisering”

Jo flere politikere og reformer der har kaldt til kamp og dækket sig bag dette, jo værre er det blevet. Regeltyranniet og kontrollen har nået Kafkaske højder. De seneste kontanthjælps-, syge-, dagpenge- og kontanthjælpsreformer har gjort tilværelsen umenneskelig for tusindvis af mennesker.

Men det er ikke reformerne med al deres sortering og kontrol regeringen vil afskaffe – der skal bare effektiviseres. For det sindssyge bureaukrati er indbygget i selve reformerne. De kan ikke lappeløses med nok så mange koordineringer af handleplaner for de reformramte – og dem laver kommunerne hvert år 950.000 af – så længe folk skal jages rundt i en aktiveringslabyrint. Giv folk en pension, dagpenge, kontanthjælp og reelle jobs som sociale rettigheder, når de har brug for det. Det vil samtidig kunne afskaffe bureaukrati og magtmisbrug.

Siden Bistandsloven i 1998 under Nyrup (S) blev afløst af Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social service, hvor pligten til aktivering afløste retten til sociale ydelser, har det udviklet sig til dagens misfoster.

Opgør med puljetyranni”

Et andet af Sophie Løhde salgsslogans er opgør med puljetyranniet. Et problem de fleste offentligt ansatte kender til. Man bruger oceaner af tid til at søge dem, får et projekt til forbedring op at stå – og så trækkes puljepengene væk. Velkommen tilbage til nedskæringshverdagen, nu hvor puljeglasuren er smeltet.

Et af de mest grelle puljeeksempler er Satspuljen som Folketinget hver år fordeler som det hedder for at ”forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper i samfundet”. Men pengene til puljen tages fra selv samme gruppe af mennesker. Automatiseret statstyveri der siden 1990 hvert år har taget en del fra reguleringen af overførselsindkomsterne, så de ikke længere følger lønudviklingen.

Den forretning vil regeringen ikke røre ved. Derimod lægges op til færre puljer til udvikling og til at lappe huller indenfor det offentlige i fremtiden.

Frit valg endnu engang

Der er heller ikke nogen fornyelse i innovationsministerens tredje store ideologiske salgsargument: Frit valg. Skiftende regeringer har siden slutningen af 1970erne forsøgt at få brudt det offentlige velfærdssystem ned under denne parole. Befolkningen har konstant valgt ”forkert” og været mod privatisering og afvikling.

Nu lægges der op til i frihedens navn at f.eks. ældres hjemmesygepleje, genoptræning og rehabilitering skal lægges ud til private firmaer. Hvis kommunerne ikke helt fatter pointen i dette efter striben af skandaler og konkursbo fra private aktører, vil regeringen hjælpe dem med en sundhedsreform, hvor det bliver kommunerne der kommer til at stå for al ”færdigbehandling” af patienter. Og hvis det stadig kniber, planlægger regeringen at genindføre EU’s mål for, hvor stor en andel af de kommunale, regionale og statslige opgaver, som skal i udbud og dermed kan ende på private hænder.

Vi har en ambition om at styrke og udvide det frie valg til nye områder. Og hjemmesygeplejen er én af de ting, som vi kigger på i vores servicetjek af det frie valg.” lyder det fra Sophie Løhde.

Fornyelsen ligger helt klart ikke i innovationsministerens reformplaner. Heller ikke i forsøget på at tage fagforeninger og interesseorganisation med som gidsler for accept.

Fornyelsen ligger i at forene OK-kampen for at sikre de offentlig ansattes arbejdsforhold og de sociale modstandsbevægelser kamp mod reformerne.

 

Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

 

 

KPnet 25. januar 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater