Alt skal privatiseres
og under de multinationales kontrol


Sig NEJ til handelsaftalerne TTIP, CETA og TISA

Sidst opdateret 25. september 2015Nye artikler i temaet bragt på KPnet


NYT:

TTIP og TISA: Tvangsprivatisering og slut med kommunalt selvstyre
KPnet 25. september 2015

En af følgerne af handelsaftalerne TTIP og TISA vil være tvangsprivatisering af offentlige opgaver. En klausul vil desuden betyde, at alt hvad der en gang er privatiseret aldrig kan tages tilbage til offentlig varetagelse. Uanset hvad befolkningen, en regering eller en kommunalbestyrelse måtte mene.

10. oktober er international aktionsdag mod TTIP og TISA

EU stiller forslag om ny TTIP-domstol: Indholdet er det samme
KPnet 17. september 2015

Der er omfattende mistro og modstand mod ISDS domstolen i handels- og investeringsaftalen TTIP. Derfor har EU det seneste år arbejdet på at afdæmpe modstanden mod TTIP ved at konstruere en kosmetisk ændring af ISDS, mekanismen der gør det muligt for virksomheder at sagsøge stater, hvis de mener lovgivning nedsætter deres profitmuligheder. Nu er forslaget fremlagt.Se flere artikler fra KPnet under denne intro

Hvad er TTIP og handelsaftalerne for noget?


I de seneste 20 år har multinationale firmaer med base i USA brugt redskabet handels- og investeringsaftaler/frihandelsaftaler til at vinde økonomisk og politisk dominans. Også EU har nu taget metoden i brug og EU arbejder i øjeblikket på at udvide EU's indre marked til noget endnu større - et transatlantisk marked, hvor reglerne for handel og investeringer dikteres 100 % af industrien.

Standarder for arbejderbeskyttelse, miljøbeskyttelse, sundhed og privatlivsbeskyttelse betragtes her som tekniske handelshindringer og vil derfor blive fastsat gennem overnationale forhandlinger. Tilkæmpede rettigheder i de enkelte lande vil blive skubbet til side, hvis aftalerne gennemføres.

Forhandlingerne foregår bag lukkede døre med konsulentbistand fra Monsanto, Toyota, General Motors, medicinalindustrien, IBM, USA's handelskammer, Food and Drink Europe, der repræsenterer firmaer som Unilever, Kraft, Nestlé, etc, Bussiness Europa og mange andre repræsentanter for kapitalinteresser.

Aftalerne er et frontalangreb på folkestyre og national selvbestemmelse.

Danmark står nu i risikozonen for at
blive underlagt aftalerne CETA (EU og Canada), TTIP (EU og USA) og TISA ( EU, USA og en række andre lande). Modsætningen står ikke mellem landene, men mellem de multinationale firmaer og flertallet af befolkningen på begge sider af atlanten.

Meget står på spil og aftalerne må tilbagevises. Med en stærk og bred modstand vil det kunne lade sig gøre.

Folkebevægelsen mod EU besluttede på sit landsmøde i oktober 2014 at lægge kræfter ind i en sådan kampagne, der samler til modstand mod det dybt udemokratiske angreb fra EU.

Gå imod EU's frontalangreb på tilkæmpede rettigheder og national selvbestemmelse!

Flere artikler i temaet bragt på KPnet

 

 

TTIP i modvind: EU skruer op for hemmeligholdelsen
Netavisen 22. august 2015

Forhandlingerne om handelsunionen TTIP foregår i størst mulig hemmelighed. Alligevel slipper der hele tiden oplysninger ud - og jo flere oplysninger jo større modstand. Nu har EU grebet til drastiske midler. Nationale politikere skal fremover rejse til Bruxelles og sidde i et aflåst rum, hvis de ønsker at få oplysninger om forhandlingerne.

EU-parlamentet giver grønt lys for TTIP: Den folkelige modstand mobiliserer
Netavisen 9. juli 2015

EU-parlamentet stemte onsdag ja til en resolution, der bakker op om EU-kommissionens fortsættelse af forhandlingerne om TTIP. Men modstanden fortsætter og store demonstrationer er under forberedelse. Den 10. oktober vil være europæisk aktionsdag.

EU-parlamentet: Vejledende afstemning om TTIP
Netavisen 8. juli 2015

D. 8. juli gennemfører EU-parlamentet den vejledende afstemning om TTIP, der blev aflyst i juni måned. Spørgsmålet om den udemokratiske domstol ISDS forsøges gjort til det eneste konfliktpunkt i forhold til aftalen, der fra ende til anden er dikteret af de multinationale firmaer.

Essensen af TTIP: Stopper forbud mod hormonforstyrrende stoffer
Netavisen 2. juni 2015

I 2009 vedtog EU en lov om at der skulle indføres et forsigtighedsprincip overfor hormonforstyrrende stoffer, der er livsfarlige og bl.a. truer kommende generationers hjerneudvikling. Stoffer der ikke var bevisligt uskadelige skulle forbydes. Det er nu afsløret hvordan kemiindustrien og EU-kommissionen har fået stoppet lovgivningen og bruger TTIP-forhandlingerne som pressionsmiddel.

10 perspektiver for fremtiden- hvis TTIP gennemføres
Netavisen 13. maj 2015

EU og USA forhandler handels- og investeringsaftalen TTIP på et mandat dikteret af den multinationale kapitals lobbyister fra begge sider af Atlanten. TTIP vil være et kæmpe slag mod det store flertal af befolkningerne i EU-landene og USA hvis den går igennem.


Bliv klogere på TTIP – det er dig, der skal betale regningen!
KPnetBlogs 12. maj 2015

Hør Oktober Radios reportage fra Folkebevægelsen mod EU's seminar om TTIP

Modstanden mod TTIP vokser i EU og i USA: Aftalen må udskydes mindst et år
Netavisen 8. maj 2015

Modstanden vokser på begge sider af Atlanten. EU's handelsministre meddeler at TTIP ikke kan gennemføres i 2015 som planlagt, men udskydes i mindst et år.


Forstå handelsunionen TTIP
Video fra Folkebevægelsen mod EU

TTIP : Lovforslag til bekæmpelse af Boykot Israel bevægelsen
Netavisen 22. februar 2015

TTIP - handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA - forhandles på vegne at de største multinationale kapitaler og for at fremme deres interesser. Et nyt aspekt af dette er kommet for dagens lys, nemlig den politiske pression vendt imod det palæstinensiske folks kamp. Et forslag til en amerikansk lov går ud på at udnytte handelsaftalerne til at forsvare Israel og simpelthen forbyde Boykot Israel Bevægelsen i alle deltagerlandene.

Oktober Radio: Hvad gør vi ved TTIP?

TTIP Netværket holdt d. 24. januar et åbent arbejdsmøde om TTIP.
Formålet var at få mere viden og diskutere, hvordan vi kan stoppe denne handels- og investeringsaftale, der vil sætte verdens største firmaer til at diktere reglerne for arbejderbeskyttelse, miljø, sundhed, privatlivsbeskyttelse og meget mere, hvis den bliver til virkelighed. Oktober Radio var med.


STOP TTIP!Overnationalt råd skal regulere lovgivning i USA og EU
Netavisen 31. januar 2015

Nye dokumenter fra de lukkede forhandlinger om TTIP er for nylig blevet lækket. De angår det såkaldte Regulerende Råd, der - hvis handels- og investeringsaftalen TTIP ikke bliver stoppet - vil komme til at have det sidste ord i al lovgivning i EU-landene og i USA indenfor dette område. Med industriens stemme som den altafgørende og helt udenfor parlamentarisk kontrol.

TISA forhandlinger speedes op: Områder udelades af taktiske grunde
Netavisen 24. januar 2015

Den store aftale om handel med serviceydelser, TISA skal nu speedes op, udtaler tidligere EU-komissær Viviane Redding, der forhandler for EU. Man har lært af modstanden mod TTIP og trækker i første omgang visse områder ud af aftalen.


TTIP: Handelsaftalen mellem EU og USA betyder arbejdsløshed og lavere løn
Netavisen 5. december 2014

Når EU og vores egen regering forsøger at overbevise os om fordelene ved TTIP er deres eneste argument 'øget vækst og nye jobs'. Argumentet bygger imidlertid på nyliberalistiske beregningsmodeller og forudsætninger der er i fuldstændig strid med virkeligheden. Andre beregningsmodeller afslører, at TTIP vil betyde, at ikke alene kommer demokratiet og alle standarder indenfor arbejdsvilkår, miljø og sundhed under kraftigt pres – TTIP giver også flere arbejdsløse og lavere løn i EU-landene - og særligt i et nordeuropæisk land som Danmark.

Stop TTIP og CETA! 1.000.000 (1 million) underskrifter er samlet
Netavisen 4. december 2014

Den 4. december 2014 rundede indsamlingen Stop TTIP og CETA – EU's frihandelsaftaler med henholdsvis USA og Canada - 1 million modstander navne. Underskrifterne er indsamlet på rekordtid i EU's medlemslande.

Irsk oprør: No, no, - we won't pay!
Netavisen 4. november 2014

Irerne er i oprør mod hele nedskæringspolitikken fra EU. Nye afgifter på vand og truslen om privatisering blev dråben, der udløste en kæmpe protestbevægelse. Hvis TTIP går igennem, vil aftalen være et instrument for privatiseringer i EU-landene.

EU's nye handelskommissær: Sådan stopper vi modstanden mod TTIP
Netavisen 31. oktober 2014

Tag ISDS (retten til at lægge sag an mod lande) ud af aftalen og tag luften ud af modstanden - foreslår EU's nye handelskommissær.

Europæisk aktionsdag mod frihandelsaftale: Stop TTIP før det er for sent!
Netavisen 21. oktober 2014

Den 11. oktober 2014 blev der holdt europæisk aktionsdag mod TTIP med deltagelse i 400 byer.

Grøn frihandelsaftale forhandles: Lige så sort som de andre
Netavisen 14. juli 2014

40 af verdens rigeste lande - med USA, EU og Kina i spidsen - har startet forhandlinger om en frihandelsaftale indenfor området grøn teknologi. Forhandlingerne kører under WTO, selvom kun et fåtal af landene under WTO deltager. Mens teknologien måske er grøn, er formålet med aftalen lige så sort som de mange andre frihandelsaftaler, verdens multinationale har på tegnebrættet i øjeblikket.

EU og USA forhandler ny global handelsaftale: ALT skal privatiseres
Netavisen 27. juni 2014

Om TISA - Trade in Services Agreement:
Med USA og EU i spidsen forhandler en 'koalition af villige' bestående af 50 lande netop nu i Geneve om en ny og ekstremt liberalistisk aftale, der skal gøre stort set alle serviceydelser til varer og regulere handelen med dem på verdensplan. På denne måde er det målet at underlægge hele dette område under de multinationales 'lov'.

USA og EU: Pres på for flere fossile brændstoffer
Netavisen 25. juni 2014

Krisen i Ukraine udnyttes fuldt ud af både USA og EU til at fremme kapitalinteresser indenfor energiområdet. EU åbner op for import af tjæresand, den første skibsladning er sejlet til Spanien, og i Frederikshavn står slaget helt aktuelt om at sige nej til udvinding af skifergas i Danmark. Forhandlingerne om frihandelsaftalerne øger presset fra oliefirmaerne.

Hvem husker ACTA?
KPnetBlogs 19.maj 2014
Indlæg af Anders Koch, Folkebevægelsen mod EU

Det er kun to år siden, at hundredtusinder mennesker i Europa var på gaderne, i protest mod ACTA, – en international aftale mellem EU, USA og en række andre lande, som skulle sikre private firmaers immaterielle “ejendomsret”, blandt andet på internettet. Slutresultatet blev, at EU parlamentet i juli 2012 stemte imod ACTA, som derfor lykkeligvis ikke er effektueret i EU.

Patenter og frihandelsaftaler
Netavisen 24. april 2014

Der er uden tvivl en sammenhæng mellem indførelse af EU's enhedspatent og en kommende frihandelsaftale mellem EU og USA. Et fælles patent vil være en vigtig brik for de førende monopolkapitaler. En sag fra Canada kan give os vigtige hints om, at en national patentlovgivning kan udgøre et bolværk mod firmaers sagsanlæg mod stater for 'tabt profit'.

Frihandelsaftale EU-USA: Høring om virksomheders ret til sagsanlæg
Netavisen 19. marts 2014

Forhandlingerne mellem EU og USA om den transatlantiske frihandelsaftale har vakt så stor modstand at EU-kommissionen nu indleder en 3 måneders høringsfase om ISDS-mekanismen, virksomhedernes ret til at sagsøge stater, hvis de mener deres profit er truet. Men frihandelsaftalen vil stadig være et redskab for de multinationale, selv uden denne mekanisme.

EU's patentdomstol: Kun for de multinationale
Netavisen 5. marts 2014

D. 25. maj skal vi stemme om dansk tilslutning til EU's enhedspatent og en fælles EU patentdomstol. Afstemningen er vigtig, for ensretningen af patenterne vil være endnu en brik i skabelsen af et Europas forenede stater på de multinationale virksomheders betingelser, et samfund udenfor demokratisk kontrol.

Regeringens dobbeltspil: Frihandelsaftale betyder ja til GMO
Netavisen 17. februar 2014

Regeringen ønsker fred og ro om frihandelsforhandlingerne mellem EU og USA. Officielt siger de nej til DuPonts GMO-majs, mens de samtidig udtrykker bekymring for at nej'et kan give knaster på vejen i forhandlingerne, der netop skal bane vejen for Europa som åbent marked for genmodificerede produkter.

Frihandelsaftalen EU – USA: Retning mod ny overnational diktaturstat
Netavisen 18. december 2013

Det bliver tydeligere og tydeligere, at den amerikanske og europæiske storkapital med frihandelsaftalen forsøger at tage et kæmpeskridt i retning af en overnational stat, den transatlantiske union.

TAFTA – den store underkastelse
Af Lori Wallach
Stop Terrorkrigen

Den transatlantiske elite - indbefattet de største koncerner - er bag tillukkede døre med forhandlingerne mellem EU og USA om TTIP/TAFTA i færd med at danne en slags ’økonomisk NATO’ – en globalt dominerende økonomisk magt, der vil rulle alle sociale fremskridt fra det 20. århundrede tilbage, konstaterer  Lori Wallach ( Public Citizen's Global Trade Watch)


Frihandelsaftale mellem EU og USA
Netavisen 11. september 2013

Indlæg af Tine Spang Olsen på seminaret 'Modstand mod det nyliberale amokløb' 7. september 2013 i København

Forhandlingerne mellem EU og USA om en frihandelsaftale er i fuld gang. Forsøget på at få aftalen på plads er et udtryk for den samme tendens vi ser over hele linjen, en kæmpe offensiv for de store kapitalinteresser, en transatlantisk union.

Fri handel og fri investering for de multinationale
Netavisen 8. juli 2013

Forhandlingerne om aftalen mellem EU og USA om fri handel og investering starter i dag d. 8. juli. En aftale om fri handel og investering vil udelukkende blive indgået af og for de multinationale firmaer og den vil betyde et stort angreb på arbejdsforhold og sundhed. Dansk lovgivning vil blive sat ud af kraft og beslutninger vil blive taget af helt nye myndigheder. Store koncerner øjner muligheden for at åbne det europæiske marked for genmodificerede fødevareproduktion og udvinding af skifergas.

 


 

Andre kilder og links til oplysninger og inspiration

Stop den trojanske traktat - TTIP i 10 punkter
NOAH

Skriv under mod TTIP og CETA
NOAH

noTTIP
Kampagneside Storbritannien

Stop TTIP/TAFTA Europe

WATT - World alliance against TTP and TTIP

PSI Global Union
Fagforening for offentligt ansatte med afdelinger over hele verden. PSI har taget kampen op mod de globale handels- og investeringsaftaler.

The really good friends of transnational corporations agreement
Rapport fra PSI (Public Services International) om TISA
Ellen Gould september 2014

Our World is not for sale

PublicCitizen

Corporate Europe Observatory

 


NOAH aktion mod TTIP: Den trojanske traktat


Tema arkiv

Tilbage til Nyheder