TTIP og TISA: Tvangsprivatisering og slut med kommunalt selvstyre

 


En af følgerne af handelsaftalerne TTIP og TISA vil være tvangsprivatisering af offentlige opgaver. En klausul vil desuden betyde, at alt hvad der en gang er privatiseret aldrig kan tages tilbage til offentlig varetagelse. Uanset hvad befolkningen, en regering eller en kommunalbestyrelse måtte mene.

10. oktober er international aktionsdag mod TTIP og TISA


Fra en tidligere aktionsdag mod TTIP i Berlin april 2015. Foto: Cornelia Reetz

Udlicitering, liberalisering og privatisering – alt sammen begreber der udtrykker at offentlige ydelser flyttes over i et system, hvor de ændres fra at skulle udfylde behov i samfundet til at blive et område for skabelse af privat profit.

Siden udlicitering blev lanceret i Danmark er en stadig større procentdel af offentlig service blevet flyttet til 'konkurrenceudsættelse'. I øjeblikket er målsætningen, der er dikteret af regeringen til kommunerne, og accepteret af KLs forhandlere, at 31,5 procent af alt der efter gældende praksis må udliciteres også skal ud i licitation.

Det gælder ældrepleje, omsorgsopgaver, byggeri og drift af offentlige institutioner, busdrift, teknik- og miljøopgaver mm.

Licitationerne har kunnet gennemføres ved hjælp af guleroden 'spar penge på budgettet'. Nedsat pris har været målet og kvaliteten og arbejdsforholdene har generelt været taberen.

En opgørelse som 3F har lavet viser, at på et område som rengøring, har 48 ud af 52 kommuner, vægtet pris over kvalitet, når de har udliciteret.

Når udliciteringen er sket på det tekniske område, som vej, park, rengøring mm har forringelserne i en vis grad fået lov til at glide igennem, som et led i den almindelige tab af kvalitet i levevilkårene, men når områder som pleje og omsorg har været på spil, har resultaterne haft mere direkte og dramatiske menneskelige omkostninger og har medført store protester.

En række konkurser indenfor plejeområdet har desuden betydet, at kommunen har skulle fungere som sikkerhedsnet med nye udgifter til følge.

Skandalesagerne har betydet, at kommuner og regioner har taget flere plejecentre eller rengøringsopgaver på hospitaler og lignende områder tilbage til offentlig drift.


Udlicitering af børnehaver og skoler

I 2011 gennemførte VK-regeringen en ændring af loven, så det blev muligt at udlicitere kommunale daginstitutioner og trække overskud ud af driften.

Men først nu har Frederiksberg Kommune som den første forsøgt at udlicitere en kommunal daginstitution. I første omgang har de dog måtte trække følehornene til sig, da ingen af de eksisterende børnehaver ville gå med på idéen, der vakte stor uvilje hos ansatte, fagforening og forældre.

Kommunen overvejede en tvangsudlicitering, men besluttede sig så til en anden taktik, som de øjensynlig håber vil møde mindre modstand. De har nu besluttet at vente med privatiseringen til næste gang de skal åbne en ny institution.

I stedet har de kastet deres øjne på folkeskolen, og kommunalbestyrelsen vil nu henvende sig til undervisningsministeriet for at få dispensation til at gøre en folkeskole selvejende.


EU presser på

Udviklingen i retning af liberalisering og profitstyring indenfor den offentlige sektor presses igennem af EU til glæde for de kapitalinteresser unionen arbejder for.

Men set fra EU-politikernes side går det alt for langsomt. Og det er for dem et problem at modstanden mod de forringelser liberaliseringen og profitstyringen fører med sig for befolkningen også har betydet en bølge af modbevægelse med afprivatisering og modstand mod nye liberaliseringer. Her hjemme som i en række andre lande. Særligt på områder som pleje og vandforsyning.


TTIP og TISA – våben mod kommunalt selvstyre

Hvis handelsaftalerne TTIP og TISA går igennem får kapitalinteresserne et magtfuldt våben vendt mod befolkningen og vores indflydelse på kommunernes politik.

Det kommunale selvstyre er allerede i dag underlagt en række diktater og nye begrænsninger fra EU og regering, ligesom kommunalreformen gjorde kommunerne meget større og områderne mere privatiseringsklar.

Men hvis TTIP og TISA bliver til virkelighed, vil enhver selvbestemmelse blive fjernet. Særligt TISA er specialiseret i retning af at gøre hele serviceområdet til forretning.

Her vil der blive tale om tvangsudlicitering som princip og i opskruet tempo – og princippet om 'ingen vej tilbage' slår dette fast med syvtommer søm.

Den såkaldte 'standstill' klausul vil nemlig betyde, at intet kan afprivatiseres igen - uanset hvad kommunens indbyggere eller kommunalbestyrelsen måtte mene om den sag.

Hvilke områder der skal lægges ud til 'konkurrenceudsættelse' vil blive dikteret ovenfra - og det vil uden tvivl blive alt det der kan give overskud.


D. 10. oktober er international aktionsdag mod TTIP.

Stop TTIP indkalder til aktivistmøde til forberedelse af dagen

Aktionsdag mod TTIP, CETA og TISA 10. oktober

 

Læs også

Handling mod udliciteringer er ud af EU
KPnet 12. juni 2015

Privatisering: Tyveri for milliarder sat i system af EU
KPnet 19. november 2014

Regeringen og Venstre vil udlicitere børnene til kapitalfonde
KPnet 27. februar 2014

KPnet tema:

Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol
Sig NEJ til handelsaftalerne TTIP, CETA og TISA

Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

KPnet 25. september 2015