EU og USA forhandler ny global handelsaftale: ALT skal privatiseres


Med USA og EU i spidsen forhandler en 'koalition af villige' bestående af 50 lande netop nu i Geneve om en ny og ekstremt liberalistisk aftale, der skal gøre stort set alle serviceydelser til varer og regulere handelen med dem på verdensplan. På denne måde er det målet at underlægge hele dette område under de multinationales 'lov'.

 Aftalen, der kaldes TISA (Trade in Services Agreement) vil privatisere stort set ALT der endnu tilhører det offentlige og ikke-profitgivende område af samfundet og samtidig forbyde regulering og begrænsninger for finanskapitalen. Kombineret med frihandelsaftaler, militærmagt, monopol på fødevarer gennem GMO, ejerskab til vandressourcer, jord, energi, overvågning og meningskontrol gennem medierne mm. er målet at skabe en verden, hvor kapitalens totale diktatur hersker.

For at få sat skub i tingene til fordel for en ubegrænset og ureguleret kapitalistisk verdensøkonomi kører forhandlingerne om TISA udenfor de nuværende systemer som imperialismen har skabt til at styre verdenshandelen som WTO og Gatt. De vil forsøge at sno sig udenom enhver modstand som er kommet til udtryk i tidligere forhandlinger i Doha runden, specielt fra de fattige lande, og knytte an til de sideløbende frihandelsaftaler TPP (Trans-Pacific Partnership og TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Forhandlinger har været tæt på hemmeligholdte, der offentliggøres ingen forhandlingsoplæg og kun ganske lidt er kommet ud om indholdet indtil Wikileaks for nylig lækkede et forhandlingspapir der omhandlede den finansielle sektor. Og ifølge Wikileaks ønsker man ikke alene at holde planerne hemmelige under forhandlingerne, men også aftalens ordlyd de 5 første år, efter den er trådt i kraft!

Idéen er, at man, når først den stærke gruppe af lande er blevet enige, vil kunne opdatere Gatt og WTO reglerne og overtrumfe verdens lande gennem den ny aftale.

Det forhandles der om

Aftalen vil bl.a. afskaffe begrænsninger for at flytte personlige og financielle data over landegrænserne og begrænse såkaldt 'unfair' fordele for offentlige virksomheder.

Aftalen vil gøre en ende på pensionsfonde under det offentlige, der benævnes som monopoler.

Alle former for offentlig service som børnepasning, postvæsen, sundhedsvæsenet, affaldssystemer, kraftværker, skoler, fjernsyn og radio, vand, el, transport, uddannelse, kultur, museer osv kan kræves privatiseret. Og skulle privatiseringen blive en fiasko, skal det være ulovligt at føre området ind under det offentlige igen. Målsætningen er, at 90 % af alle servicefunktioner i samfundet skal privatiseres.

Også standarden indenfor ydelserne skal reguleres og aftalen skal styre regeringers mulighed for at regulere nøgleområder, herunder det finansielle område, energi, telekommunikation og udlevering af data mm.

Begrænsninger og reguleringer på finansmarkedet må aldrig blive skrappere, end hvad der er gældende på nuværende tidspunkt.

Aftalen vil beskytte udenlandske investorer ved at give dem ret til at se bort fra national lovgivning om f.eks. miljø, sundhed, finansiel stabilitet og samfundsinteresser. Ligesom i frihandelsaftalen der forhandles mellem EU og USA indgår der en ret for firmaerne til at lægge sag an mod regeringer, hvis nationale regler kommer på tværs af firmaernes interesser.

Aftalen vil muligvis indeholde en 'stå stille-klausul' der betyder, at det ikke længere vil være lovligt at indføre nye regler i de enkelte lande, der begrænser virksomhedernes investeringsmuligheder.

Briklandene Brasilien, Indien, Rusland, Sydafrika og Kina er ikke med i forhandlingerne, og heller ikke verdens fattige lande.

De deltagende lande, der som gruppe kalder sig “The Really Good Friends of Services” er:

Australien, Canada, Chile, Taiwan, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Island, Israel, Japan, Liechtenstein, Mexico, New Zealand, Norge, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Sydkorea, Schweiz, Turkiet, USA, EU (Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Holland, Polen Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige og Storbrittanien).

Både denne aftale og EU og USA's frihandelsaftaler vil - hvis de bliver gældende - betyde både styrket magt over landenes egne befolkninger og en styrkelse af den vestlige imperialismes kamp for verdensherredømme. Aftalerne vil udgøre stærke undertrykkelsesvåben mod rettigheder på alle livets områder og tegner et fremtidsbillede af en diktaturstat.


Kilder

Another Secret Trade Agreement – TISA
Global Research 25. juni 2014

Secret Trade in Services Agreement (TISA) - Financial Services Annex
Wikileaks 19. juni 2014

Meet TISA: Another Major Treaty Negotiated In Secret Alongside TPP And TTIP
TechDirt 29. april 2014

TISA versus public services (rapport)
Public Services International (PSI) 28. april 2014

Status for forhandlingerne i Doha-runden
UdenrigsministerietLæs også

Frihandelsaftalen EU – USA: Retning mod ny overnational diktaturstat
Netavisen 18. december 2013Dette er en artikel fra kpnet.dk -
Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til kpnet, KPnetavisen (facebook) og KPnetTV (youtube)

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 27. juni 2014