Modstanden mod TTIP vokser i EU og i USA: Aftalen må udskydes mindst et år

 

Modstanden vokser på begge sider af Atlanten. EU's handelsministre meddeler at TTIP ikke kan gennemføres i 2015 som planlagt, men udskydes i mindst et år.

 


Til modstand mod TTIP. Foto EU-fagligt Netværk


Handels- og investeringsaftalen TTIP skulle efter planen have været på plads i løbet af 2015. Men EU's handelsministre måtte efter et møde torsdag d. 7. maj meddele, at dette ikke vil kunne lade sig gøre. Med handelsminister Mogens Jensens ord fordi 'propaganda fra modstanderne mudrer forhandlingerne og planter myter'.

Både i EU-landene og i USA er modstanden voksende. I Danmark støtter hele den reformistiske fagforeningstop idéen og efterplaprer tanketomt regeringens propaganda om 'vækst og arbejdspladser'.

Bevægelsen mod TTIP i Danmark er på begyndelsesstadiet, men dog i gang.

I en række EU-lande er modstanden synlig og langt bedre og meget bredt organiseret. Stop TTIP, Wir haben es satt! og andre afholder store demonstrationer og aktioner mod TTIP. Også de store fagforeninger erkender at TTIP er et kæmpemæssigt angreb på arbejderklassen og den brede befolkning.

I USA er andelen af tilhængere af TTIP faldet fra 55 til 41 % og den amerikanske regering er ikke overraskende tilhænger af en hurtig aftale. Men dette kan EU ikke levere. Mogens Jensen udtaler:

”I vores kreds er der nu en erkendelse af, at man ikke får en aftale inden udgangen af 2015 aller tidligst i 2016”.

I EU-systemet arbejder de uden tvivl på højtryk for at fintænke propagandaen og få det til at se ud som om de værste knaster er høvlet af. Bl.a. ved at pynte på eller måske helt fjerne ISDS-mekanismen, der udstiller at det er de største kapitaler der vil få den direkte magt gennem TTIP.

Retten til at gennemføre retssager mod stater og ændre demokratisk vedtagne politiske beslutninger og tilkæmpede rettigheder afslører med al tydelighed at TTIP kun vil være til for de multinationale.

Men det princip gælder hele vejen gennem aftalen, der vil give monopolkapitalen direkte magt over samfundsudviklingen og få flere beføjelser til at sætte både landenes parlamenter og indgåede overenskomster ud af spillet.

I Tyskland har det været en øjenåbner, at det svenske firma Vattenfall har lagt sag an mod den tyske stat, fordi man tog en beslutning om at afskaffe atomkraft som energikilde. Det skete efter den katastrofale ulykke på Fukushima værket i Japan.

Beslutningen nedsætter Vattenfals profitmuligheder i Tyskland og de har allerede nu lagt sag an mod den tyske stat. Med TTIP vil det blive en del af 'retsgrundlaget', der sætter de enkelte landes retssystemer ud af kraft. Og indflydelsen gennem parlamentariske beslutninger vil på en lang række centrale områder være passé fra den dag der er sagt ja til TTIP.

En anden aktuel debat foregår i Storbrittanien, hvor befolkningen ønsker en garanti for at TTIP ikke vil betyde at sundhedsvæsenet bliver tvangsprivatiseret.

TTIP er bl.a. tænkt som et redskab til en voldsom udvidelse af privatiseringer. Det gælder f.eks. undervisning og sundhedsvæsen. I forhandlingerne har det været en mulighed for de enkelte EU-landes forhandlere i en eller anden udstrækning at beskytte bestemte områder fra at blive tvangsprivatiseret under TTIP. De danske forhandlere har ikke undtaget nogle områder overhovedet!

TTIP indeholder også en mekanisme der kryptisk betegnes som 'fremadskridende liberalisering'. Uanset kvalitetsforringelserne og den totale usikkerhed der følger med privatiseringen, vil det efter dette princip ikke være tilladt at afprivatisere og tage områderne tilbage under offentlig styring.

Helt aktuelle eksempler fra den danske virkelighed viser hvordan private plejehjem og børnehaver går konkurs og desuden leverer skandaløse forhold i plejen. Efter TTIP's regler vil privatiseringen være uigenkaldelig.

På ministermødet fremlagde EU-komissær Cecilia Malmström et forslag til at gøre ISDS-mekanismen mere spiselig. Hun foreslår at der bliver ændret i systemet for udpegelse af voldgiftsmænd samt indført en appelmulighed. Alle handelsministre bakkede op om det skitserede forslag og gav deres accept af ISDS-mekanismen, der giver ret til at anlægge sag mod stater.

Men EU er i problemer. Det går ikke så glat som forventet med at få deres nyliberale handels- og investeringsaftale presset på plads. Dette er til stor opmuntring og giver ny luft til at udvikle modstanden.


Se video fra Folkebevægelsen mod EUFORSTÅ HANDELSUNIONEN TTIP

Interview med Kenneth Haar, researcher ved Corporate Europe Observatory


Svensk plejehjems-snylter til Kolding
KPnetBlogs 7. maj 2015

Privatiseringsbølgen: 450 børneinstitutioner ramt af konkurs
Netavisen 7. maj 2015

Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol
Tema KPnet


Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen samt KPnetTV -

Find KPnetBlogs
her og twitter her

Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK


- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

 

Netavisen 8. maj 2015