EU stiller forslag om ny TTIP-domstol: Indholdet er det samme


Der er omfattende mistro og modstand mod ISDS domstolen i handels- og investeringsaftalen TTIP. Derfor har EU det seneste år arbejdet på at afdæmpe modstanden mod TTIP ved at konstruere en kosmetisk ændring af ISDS, mekanismen der gør det muligt for virksomheder at sagsøge stater, hvis de mener lovgivning nedsætter deres profitmuligheder. Nu er forslaget fremlagt.

 EU Kommissionen er kommet ud med deres ændringsforslag. De har fundet et nyt navn og pillet ved nogle elementer, men det grundlæggende består.

EU's handelskommissær Cecilie Malmström har fra starten været bevidst om den taktiske betydning og de muligheder, der kunne ligge i en fingeret ændring. Man har fra EUs side bevidst forsøgt at manipulere modstanden ind i en forestilling om, at ISDS var det eneste problem i TTIP. Og efter den logik ville hele modstanden kunne splittes og lægges død, hvis man kunne lave en spiselig ISDS domstol, der kunne tilfredsstille kritikerne.

EU's nye handelskommissær: Sådan stopper vi modstanden mod TTIP
KPnet 31. oktober 2014

Den ny mekanisme kaldes ICS – Investment Court System

En selvbestaltet domstol, med karriereadvokater som dommere og med en åbenlys ret for multinationale virksomheder til at kræve national lovgivning ændret, har klart nok været afskrækkende for de aller fleste mennesker, når de er blevet bekendt med denne uhyrlige idé.

Protesterne er væltet ind overfor ISDS og hele aftalen, og i en række lande i EU er der en bred mobilisering og modstand mod hele TTIP aftalen.

EU forsøger nu at føre tillidsvækkende elementer ind i ISDS hentet fra de nationale domstole. Erhvervsadvokaterne skal afløses af regulære dommere ansat af det offentlige retssystem. Og der indføres en appelinstans.

ICS skal ikke tage direkte stilling til om en lov skal ændres, men 'kun' til erstatningskravet.


Ny vin på gamle flasker

Først og fremmest vil den nye instans være overnational og styres af dommere indsat i fællesskab af EU og af USA's regering.

Dens eksistens og domme kan ikke undgå at påvirke lovgivningen og virke dæmpende på fremsættelsen af nye love, der kan genere erhvervslivet.

ICS står ikke alene, men bliver kombineret med hele TTIP aftalen, hvis grundprincip går ud på at harmonere lovgivningen mellem EU og USA på overnationalt plan.

Skulle et multinational firma mene, at ICS domstolen ikke er 'nok' kan det vælge at lægge sag an gennem et søsterselskab i Canada, hvor EU er meget tæt på at gennemføre handelsaftalen CETA, hvor ISDS mekanismen er med. Og den vil der under ingen omstændigheder blive pillet ved, udtaler Malmström.

De partier og grupperinger der kun er kritiske på skrømt vil sikkert forsøge at bruge det ny forslag som det figenblad for at acceptere TTIP, det er tiltænkt som, mens de reelt kritiske organisationer ikke har slugt den nye manøvre og fuldstændigt afviser forslaget om ICS.

Modstanden mod hele TTIP aftalen fortsætter og EU's nye forslag må afvises som det fupnummer det er.


Aktionsuge mod TTIP

10. - 17. oktober er aktionsuge mod TTIP.

Læs mere her og hold øje med danske initiativer

2,7 millioner har allerede underskrevet kravet om at stoppe TTIP aftalen, næste mål er 3 millioner.

Skriv under her

Se mere i KPnets tema

Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol


Commission proposes replacing ISDS with more of the same
arc2020 16. september 2015

Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

KPnet 17. september 2015