Frihandelsaftalen EU – USA: Retning mod ny overnational diktaturstat

 

 


 

Frihandelsaftalen mellem EU og USA, TTIP, er i denne uge gået ind i sin tredje runde. Hvad der konkret forhandles om, forsøger man at hemmeligholde, som det hele tiden har været tilfældet, men endnu et forhandlingspapir er lækket og en ny brik til det samlede billede kan lægges.

Det bliver tydeligere og tydeligere, at den amerikanske og europæiske storkapital med frihandelsaftalen forsøger at tage et kæmpeskridt i retning af en overnational stat, den transatlantiske union.

En superstat med ét stort fælles marked, og hvor enhver form for demokrati er afskaffet på afgørende punkter. Lovene indenfor alt hvad der berører markedet i denne ny union, skal vedtages ud fra rene kapitalinteresser, under unionens kontrol og med erhvervsfolk ved lovgivningsbordet.

Et overnationalt lovgivende råd

Det lækkede forhandlingspapir beskriver et kommende fælles organ for landene i EU og USA 'Reguleringssrådet' - Regulatory Cooperation Council (RCC),

Idéen til rådet følger ganske nøje et forslag fra Business Europe og Det Amerikanske Handelskammer til EU-Kommissionen fra 2012, hvor de skriver, at der bør arbejdes frem mod ”fuld overensstemmelse mellem europæiske og amerikanske regler”.

I et lækket mødereferat kan man bl.a. læse, at ”Business Europe insisterer på en formaliseret og begunstiget konsulterende rolle” under de lovgivningsprocesser der vedrører det fælles marked i EU og USA.

EU's forhandlingskomissær Karel de Gucht luftede for første gang idéen om det lovgivende råd offentligt d. 10. oktober i år og nu er planen blevet en del af forhandlingsgrundlaget.

EU som murbrækker til en endnu større union

I den kommende transatlantiske union skal alle nationale love, der kan have handelsmæssigt indhold, således sendes igennem Reguleringsrådet til godkendelse. Frihandelsområdet skal skabe det åbne marked, og i dette marked er enhver form for forbrugerbeskyttelse, sundhedshensyn, miljøhensyn osv. kun at betragte som en handelshindring.

EU-forhandlerne forsøger at bilde os ind, at 'alle interessenter' vil blive hørt og taget hensyn til. Der skal oprettes en 'rådgivende europæisk-amerikansk multi­interessent-komité' der skal mødes med lovgiverne om diverse forslag. En ren narresut og fupdemokrati. Man kan evt. blive hørt, men det er op til rådet at vurdere om der skal tages hensyn til synspunkterne.

Når udgangspunktet er, at al beskyttelse af miljø og sundhed kan betragtes som en handelshindring, får det nok ikke så stor indflydelse, hvad fagforeninger, forbrugerorganisationer m.fl. har at sige.

Det andet redskab til monopolkapitalens kontrol, der har vakt stor opmærksomhed, er ISDS, Investor-State Dispute Settlements. Den selvbestaltede domstol, der står over landets love.

Her kan firmaer eller kapitalgrupper bringe et land for retten, hvis landet har vedtaget en lov, som investoren mener forhindrer firmaets profitmulighed. Ved domstolen kan et land idømmes milliardstore bøder og tvinges til at fjerne demokratisk vedtagne love, der beskytter befolkningens sundhed, landets miljø osv.

Danske politikere tier, samtykker og giver gaver til kapitalen

De danske EU-tilhængerpartier har overladt den fulde forhandlingsret til EU, og også enhver form for selvstændig tankemæssig virksomhed.

Regeringen offentliggør stort set intet om forhandlingernes formål eller indhold, og politikerne lader nærmest til at have fortrængt, at der overhovedet er sat en yderst vigtig aftale på dagsordenen.

Dagbladet Information har spurgt en række politikere fra alle folketingspartier, om deres kendskab til Reguleringsrådet og ISDS, den planlagte voldgiftsret.

Det viste sig, at kun 2 politikere overhovedet havde kendskab til de to organer, der er centrale i frihandelsaftalen! Og hvor i al fald ISDS har været kendt længe. De var dog i det store og hele overbeviste om, at der var tale om noget positivt, og at EU havde fuldt styr på tingene.

At hele tankegangen bag det frie marked og storkapitalens totale overtagelse af værdierne, på ingen måde er fremmed for de regerende politikere, kan læses ud af den danske lovgivning og forvaltning af landets interesser.

Helt aktuelt har vi set hvordan finansminister Bjarne Corydon har solgt for 8 milliarder aktier i DONG Energy til investeringsbanken Goldmann Sachs. Goldmann Sachs får til gengæld vetoret i forhold til hvem der skal være direktør og i forhold til vedtægtsændringer i DONG. Corydon finder det helt naturligt, at man kan sælge for 8 milliarder indflydelse og betragte noget så grundlæggende som et lands energiforsyning som et rent profitforetagende.

Et andet aktuelt eksempel er regeringens nye udspil til vækstplan for landbruget. Som noget helt nyt skal der åbnes op for kapitalfondes ret til at investere i dansk landbrug, dvs, at udenlandsk kapital frit kan overtage jorden.

Nej til kapitalens superstat

Kommer EU og USA igennem med deres planer, tegner der sig et uhyggeligt billede af en ny superstat i hurtig udvikling, en union uden demokrati, med en massiv overvågning af befolkningen, hvor magthaverne har et detaljeret overblik over strømninger, utilfredshed, politisk organisering, modstand osv.

Undertrykkende lovgivning som vi ser det i dag i f.eks. Spanien, hvor demonstrationer forbydes og kan give kæmpe bøder, kan være det næste skridt.

Alt i alt et meget skræmmende fremtidssyn, der må bekæmpes med al kraft.

Kilder


Regulation - none of our business?

CEO 16. december 2013

Erhvervslivet vil kunne påvirke lovgivning uden borgernes viden
Information 16. december 2013

Corydon giver særrettigheder til »vampyrblæksprutte«
Modkraft 13. december 2013

Læs også

Spanien vil kriminalisere social og politisk protest
Netavisen 16. december 2013

Kampen mod EU-staten og for dansk udtræden sat på dagsordenen
Netavisen 15. november 2013

TAFTA – den store underkastelse
Af Lori Wallach
Stop Terrorkrigen

Frihandelsaftale mellem EU og USA
Netavisen 11. september 2013

 

 

Netavisen 18. december 2013