Åbent brev til Aarhus Universitet: Stop samarbejdet med våbenfabrikken Terma

Bør universitetet medvirke til at skabe en verden, hvor det er muligt at massebombe sagesløse civilbefolkninger uden adgang til el, vand, mad, medicin, og andre absolutte livsfornødenheder? Ikke efter vores opfattelse, skriver mere end 100 studerende i et åbent brev til Aarhus Universitet, hvorfor universitetet med øjeblikkelig virkning bør indstille alt samarbejde med våbenfabrikken Terma.

Våbenfabrikken Terma er nu flere gange blevet blokeret af aktivister med kravet: Stop våbensalg til Israel nu! Termas produktion er en vigtig brik i de israelske/amerikanske F35 bombefly, der dræber palæstinensere lige nu. Nu har mere end 100 studerende i et åbent brev til Aarhus Universitet fuldt op og forlanger at universitetet stopper samarbejdet med Terma.
Terma, der producerer våbenteknologi har længe nydt godt af Danmarks tætte forbindelse til amerikansk imperialisme og har tjent milliarder på leveringen af udstyr til USAs krigsfly og nu senest til F35-flyene. Terma leverer våbenteknologi til Israel, herunder lukkemekanismen der slipper bomberne løs over Gaza og Termas direktør har i forbindelse med blokaderne af firmaet erklæret, at “I Terma er vi glade for og stolte over at være en del af F-35 programmet – og derigennem yde et betydeligt bidrag til Danmarks vigtige alliance med USA og andre lande”.
I et svar til de protesterende studerende, svarer universitetets ledelse, at så længe en virksomhed holder sig inden for lovens rammer, så udelukker vi ikke et samarbejde. Så de har ikke tænkt sig at droppe det nære samarbejde med Terma.

Åbent brev fra mere end 100 studerende ved Aarhus Universitet

Til jer, der leder vores universitet

I er dannede mennesker, der følger med i nyhederne. Så baggrunden for vores brev behøver vi ikke at forklare jer: I kender situationen i Gaza. I ved, at over 3.600 børn er blevet dræbt. I ved, at det er lige så mange børn, som der ellers er blevet dræbt årligt i alle andre krigszoner tilsammen. I ved, at det kun har taget tre uger. Og I ved, at det ikke virker til at stilne af, snarere tværtimod.

I ved altså, at der – formentligt, må vi af juridiske årsager hellere tilføje – begås krigsforbrydelser. (Mens eksperter diskuterer, hvorvidt det er et folkemord eller ej, om det udgør forbrydelser mod menneskeheden eller ej: at dette overhovedet diskuteres, siger alt om sagens alvor og burde få enhver alarmklokke til at bjælde).

Ved I også, jer, der leder vores universitet, at vi bidrager? Aarhus Universitet samarbejder nemlig med Terma, Danmarks største våbenfabrikant, hjemmehørende i Lystrup (tragisk nok med tilnavnet: Gun City). Terma bidrager uundværligt til de amerikanske F35-fly, der lige nu bomber i Gaza. Det er faktisk Terma, der laver netop den mekanisme, der slipper bomben.

Så når vi ser billeder af en bombe, der lander i Gaza, smadrer et hus (42 procent af beboelsesejendommene er blevet beskadigede eller ubeboelige) og udsletter en familie (47 hele, pr. den 15. oktober, op mod 825 hele pr. den 28. oktober), er det meget muligt, at den bombe, skønt affyret af Israel, er blevet sluppet af en mekanisme udviklet i Aarhus.

Vi på Aarhus Universitet inviterer Terma til karrieredage for at præsentere sin ’virksomhed’. Vi lader vores (med)studerende tage i praktik hos dem eller eventuelt med dem til USA’s våbenfabrikker (30-40 studerende i USA pr. 2019, som en stolt talsmand fra Terma gladeligt fortæller).

Vi skilter med dem i Studenterhuset og faciliterer unik og direkte kontakt til mere end 50.000 studerende i Aarhus. Vi lader en af deres direktører være bestyrelsesformand i et af vores fonds datterselskaber, Alexandra Instituttet. Vi gør kort sagt alt, hvad vi kan, for at støtte Terma.

Men når vi støtter Terma, ubetinget, så støtter vi også de krigsforbrydelser, som deres virksomhed muliggør ved at udvikle den nødvendige teknologi. Er det, hvad vi som universitet vil?

Bør universitetet medvirke til at skabe en verden, hvor det er muligt at massebombe (de første seks dage smed Israel 6.000 bomber, 1.000 om dagen, og det er 20 dage siden, hvorefter angrebet kun er taget til i styrke) sagesløse civilbefolkninger (uden adgang til el, vand, mad, medicin, og andre absolutte livsfornødenheder)? Ikke efter vores opfattelse.

Universitetet bør efter vores opfattelse være et sted, der bidrager til at gøre verden bedre. Ikke værre. Universitetet bør være et sted, hvor studerende og forskere mødes for at opnå større indsigt, klogskab, forståelse for hinanden, sig selv og verden. Ikke for at skabe ufordragelighed, bomber og muliggøre krigshandlinger. Universitetet bør være et sted, der værner om humaniteten, om mennesket og det menneskelige, både det enkelte menneske og dets konkrete liv, humanitært, og om menneskeheden og dens mulighed for skønhed og godhed, humanistisk. Ikke for at skabe redskaber til massedød og inhuman destruktion.

Universitetet, Aarhus Universitet, bør derfor med øjeblikkelig virkning indstille alt samarbejde med Terma. Både for at sende et signal om, hvilken verden, universitetet vil bidrage til at skabe (og hvilken det vil nægte at medvirke til) og for faktisk at sætte en stopper for Termas forbryderiske virksomhed, der kun kan operere i det omfang, blandt andre vi supplerer dem med ungdommens hjernekraft og kreativitet

Vi bør stoppe samarbejdet, også selv om det sikkert er god forretning at levere praktikanter og kandidater til en højteknologisk milliardvirksomhed, der afsætter sin ingeniørkunst vidt og bredt, for hvad der er væsentligere end erhvervslivet, er selve livet. Og når det ene truer det andet, må vi som universitet klart tage parti for livet mod erhvervslivet. At have Aarhus på det industrielle verdenskort er ikke et gode, hvis det er som medproducent af massedød. Uanset den økonomiske profit.

Inden indvendingen kommer, foregriber vi den: At Danmark også har brug for forsvar i en mere usikker verden, og at vi derfor har brug for en dansk forsvarsindustri. Hertil svarer vi, for det første, at Termas nuværende våbeneksport ikke gør verden mere sikker, men tværtimod mindre, og for det andet, at selv hvis (og det er et meget stort hvis for en vidensinstitution i verdensklasse) det er tilfældet, at der altid vil være brug for våben, så må Aarhus Universitet som absolut mindstemål stille det krav, at disse våben aldrig må falde i hænderne på (læs: aktivt sælges til) aktører, der bryder folkeretten.

Dette krav er faktisk ikke mere radikalt, end at det er formuleret i gældende international lov, som eksperter også vurderer, at Danmark med sin, med vores, med Termas, våbeneksport til Israel faktisk bryder for indeværende.

Vi regner med, at I vil gøre det rigtige. At I, i denne akutte situation, dette historiske øjeblik, vil være jeres ansvar bevidst, både som universitetsfolk (for hvis ikke vi, der lever af at tænke på fuldtid, kan nå frem til så simpel en konklusion, som det er at nægte aktivt at bidrage til krigsforbrydelser, hvad håb er der da for vores hverv?), men ikke mindst blot som mennesker (for hvis ikke vi, kollektivt som menneskehed, kan gøre alt i vores magt for at undgå yderligere massedød, hvad håb er der da for vores menneskehed?).

Vi regner altså med andre ord med, at I vil ophøre samarbejdet med Terma øjeblikkeligt. For universitetet. For menneskene. Og ikke mindst: for de palæstinensere, der lige nu slås ihjel som svin i en slagtehal.

Det åbne brev er underskrevet af mere end 100 studerende ved Aarhus Universitet

Læs også

Dansk militært udstyr bruges til at bombe i Gaza


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne