Det norske storting klasker hælene sammen – USA siger nej

I sidste uge behandlede det norske Storting et forslag om at anerkende Palæstina nu og samtidig om at stille forslag til FN omkring Israels forbrydelser med apartheid samt boykot af israelske varer der produceres i de besatte områder. Men da NATO og USA siger nej hertil blev forslaget som ventet underkendt. Norge har det som Danmark, man vil ikke røre en finger for at anerkende Palæstina, før USA accepterer en sådan beslutning.

138 FN-lande anerkender officielt Palæstina som stat, bl.a. Sverige og Island. Det er 70 pct. af alle FN’s medlemslande og 80 pct. af verdens befolkning. Den danske stat og Folketing har aldrig ville anerkende Palæstina. Men bakker Israel op i et og alt også selvom Israel åbenlyst er i gang med at implementere en “Endlösung”.

Af Revolusjon, Norge

Stortingets hån mod palæstinenserne
Bryd med israel

Det norske Storting afviste forslaget om at anerkende et Palæstina, der kæmper for sit liv. I stedet fandt regeringen på et “kompromis” om at støtte en anerkendelse på et udefineret tidspunkt, der ikke udfordrer USA og Israel.

Dette er det faktiske indhold af resolutionen, som lyder som følger:

“Stortinget anmoder regeringen om at være indstillet på at anerkende Palæstina som en selvstændig stat på et tidspunkt, hvor anerkendelsen kan have en positiv indvirkning på en fredsproces og uden at foregribe en endelig fredsaftale.”

Sammen med Rødt, SV, Venstre og MDG kunne Ap og Sp have sikret et flertal for Rødt-forslaget om øjeblikkelig anerkendelse af Palæstina, et krav, som også støttes af AUF og LO. Men mens stanken af det israelske folkemord breder sig over Gaza, vælger regeringen at holde sig for næsen.

NATO og USA siger nej

Beslutningen er et udtryk for en kynisme og et dobbeltspil, som har fulgt norske regeringer i årtier. Allerede i januar 2011 sagde daværende udenrigsminister Jonas Gahr Støre, at hvis forhandlingerne med Israel ikke gjorde fremskridt i løbet af efteråret, ville Norge anerkende Palæstina. Det var et bluffnummer. Loyalitet til NATO og USA overtrumfer det meste. Jens Stoltenberg erklærede den 12. oktober, at Israel har NATO bag sig.

Med den ærefulde undtagelse af Island har intet andet NATO-land anerkendt Palæstina, siden det blev medlem af denne krigsalliance. Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet gjorde det, mens de stadig var medlemmer af Warszawapagten. Sverige gjorde det i 2014. Det ville næppe ske i dag med NATO-ansøgningen på bordet.

Kernen i dette falske “kompromis” er, at Norge ikke vil røre en finger for at anerkende Palæstina, før USA accepterer, at en sådan beslutning “kan have en positiv indvirkning på en fredsproces”. I mellemtiden er Israel i gang med at implementere en “Endlösung”, hvor Palæstina kan blive slettet fra landkortet. Målet er “en nakba, der vil overskygge nakbaen i 1948”, som Likud-partiets Knesset-medlem Ariel Kallner udtrykker det. Det kan ikke være andet end den totale fordrivelse af et helt folk med alle tilgængelige midler.

Vil “afvente” fortsat folkemord

138 lande har anerkendt Palæstina og dermed konfronteret Israels ekspansions- og udryddelsespolitik. Norge ønsker derimod at “vente og se”, indtil folkemordet og fordrivelsen i værste fald ender med en palæstinensisk enklave i Sinai.

Den eneste mulige fredsproces er, at staten Israel ophører med at eksistere i sin nuværende form. Den tidligere FN-chef Craig Mokhiber siger, hvad der skal siges i sit afskedsbrev: “Vi må støtte oprettelsen af én demokratisk, sekulær stat i hele det historiske Palæstina med lige rettigheder for kristne, muslimer og jøder”, hvilket betyder “afvikling af det dybt racistiske, bosætter-koloniale projekt og en afslutning på apartheid i hele landet”.

Af Revolusjon, Norge

Stortingets hån mot palestinerne


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne