Finanslovs-hokus pokus

Regeringen har fremlagt finanslov for 2024 med deltagelse af alle partier minus Enhedslisten. Eller rettere sagt, politikerne har fremlagt udvalgte dele af finansloven, nemlig dem de mener sætter dem i et positivt lys hos befolkningen. Helheden snakker man ikke rigtig om, den hvor der postes milliardbeløb i oprustning, krig og skattelettelser, mens kommuner og regioner må fortsætte deres nedskæringer på hele velfærdsområdet. Beslutningen om 25,8 mia ekstra til krig i Ukraine skal åbenbart ikke holdes op mod den lovpriste ”1 milliard ekstra til den borgernære velfærd”.

Det er én stor politisk manipulation – for regeringen fremlægger ikke finansloven, den fremlægger udvalgte nedslag, hvor der er tilført – lidt – penge til områder, hvor der har været krav i befolkningen og/eller mærkesager for partier udenfor regeringen. Hokus pokus, finansloven ligner fremgang for sundhed, miljø, uddannelse osv. Hvad der på ingen måde er tilfældet. Sandheden er, at det eneste der virkelig bliver taget hånd om er kæmpe overførsler til krigsforberedelser og at sikre at staten fortsat servicerer monopolernes behov.
Penge til befolkningens behov for sundhed, uddannelse, social sikring, kultur, miljø osv skal der derimod holdes igen med. Vi må ikke puste til inflationen, lyder det fra finansminister Nicolai Wammen.

Alt i alt er det små dråber i havet og snik-snak. Og hvad med alt det der ikke er nævnt? Der bliver tilført så og så meget til delområder. Men hvilke områder mangler i øvrigt – og hvordan matcher beløbene de reelle behov? Det er uigennemskueligt og manipuleret.

Politikerne stiller sig let tilfreds, når bare de har fået opfyldt en mærkesag de kan stå frem med overfor deres vælgergrupper. F.eks. er SF med i finanslovsaftalen, selvom den tidligere besluttede udvidelse af seniorpension nu bare er strøget af programmet.

Kigger man ned i de enkelte områder viser det sig hver gang, at de der kender til de reelle behov reagerer med et: Nå ja, der kommer lidt penge, men det kan slet ikke løse problemerne.

Som f.eks. når regeringen fremstiller det som om de handler på passende vis ifht havmiljøet:

Finansloven afsætter 105 millioner årligt i 2024-25 til at udtage landbrugsjord og nogle penge til “at styrke samarbejdet mellem kommuner og lavbundskonsulenter” og til “kommunernes faciliterende indsats”.

Som Stiig Markager, professor i havmiljø har fremlagt problemstillingen, så er princippet, at forureneren skal betale. Landbruget vender det om og kræver at blive betalt for ikke at forurene. Der er brug for at 600.000 HA landbrugsjord udtages fra produktion med udvaskning af gødningsstoffer til havmiljøet (et område på størrelse med 2 x Fyns areal). Skal landbruget betales bliver beløbet et ubetaleligt milliardbeløb.

Eller når der tilføres nogle ekstra penge til en ”værdig ældrepleje” – 695 millioner kroner over 4 år – så tilføres bl.a. penge til ”Udvidelse af plejehjemsoversigten”, så den også omfatter hjemmeplejen. Oversigtens formål er ”at understøtte borgernes frie valg af tilbud og lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.” Altså et skridt i retning af privatisering.

Forkvinde for Faglige seniorer udtaler om ”de ekstra penge”:
-Det er langt fra nok i forhold til de gigantiske udfordringer, vi står overfor i ældreplejen. Og sådan kunne man blive ved.

Der jongleres med tal. Million- og milliardbeløb til psykiatrien, velfærden, sygehusene osv er nævnt og lovet utallige gange, men hidtil har vi ikke set meget til dem – og vi kommer heller ikke til det i 2024.

60 milliarder til krig i Ukraine

Regeringen og et bredt flertal besluttede for få dage siden, at udvide Ukraine-fonden med yderligere 25,8 milliarder kr – så der nås et samlet svimlende beløb på 60,4 milliarder fra 2023 til 2028.

Pengene skal bruges til våben og genopbygning – og med genopbygning, slog Troels Lund Poulsen fast, menes også genopbygning af Ukraines luftvåben, inkl. donation af F-16 jagere.

Oveni kommer forsvarsforliget, der også vil blive betalt med alt hvad der hører under velfærdsområdet for den brede befolkning.

Som helhed er fremlæggelsen af finanslov 2024 ren manipulation, der skal dække over at regeringen i bund og grund er regering for monopolkapital, NATO og EU. Det er der regeringens hjerte ligger. Det gør alle områderne i finansloven til kampområder for arbejderklassen og befolkningens store flertal.

Læs mere her
Rammen for de kommunale nedskærings budgetter må sprænges

Læs også
Regeringens skattelettelser og 2030-plan: Ren klassepolitik – mere til de rige, mere til krig

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater