Kommunistisk Politik Digital 13 – 2023 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 13 – 2023NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 24-25/2023

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Forsvar asylansøgeres og flygtninges rettigheder
EU landenes ageren overfor flygtningene er i skærende kontrast til Flygtningekonventionen, der markeres i dag den 20. juni på Verdens Flygtninge dag.
Pigtrådshegn, voldgrave, hunde trænet på mennesker, ulovlige push-backs, forhindring af redning af flygtninge i havsnød i Middelhavet – alt dette har været almindelig praksis i EU i lang tid! Tusindvis af døde ligger på bunden af Middelhavet, fordi EU-landene systematisk kriminaliserer og forhindrer redning af flygtninge.
Udtalelse fra ArbejderPartiet Kommunisterne (APK)

De 143 milliarder skal bruges på sundhed og uddannelse – ikke krig og militær!
Vi siger STOP for regeringens krigspolitik – JA til højere løn, højere sociale ydelser!
Vi må gå på gaden med krav om, at pengene skal bruges på sundhed og uddannelse – ikke krig og militær.
Vi siger STOP for militariseringen af uddannelserne og forskningen.
STOP for at velfærdspengene ender i lommerne på krigsindustrien og de monopoler der tjener på krigens ødelæggelser.
Krigen i Ukraine mellem den vestlige og den russiske imperialisme stoppes ikke med mere krig. Spørgsmålet om fred kan aldrig overlades i hænderne på de imperialistiske regeringer.
STOP for dansk krigsdeltagelse!
STOP krigen nu!

Imperialisme i dag – kampen om verdensherredømmet
Det er intet nyt i, at vi lever i en multipolær verden. Hvad der er nyt, er det ændrede styrkeforhold mellem de største imperialistmagter. Det er hele tiden en kamp mellem forskellige imperialistmagter om verdensherredømmet og markeder, dominans og profit.
Af Dorte Grenaa, APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Lønrapport designet til at skabe splid
Rapporten fra Lønstrukturkomiteens er designeret til at skabe splid mellem de offentligt ansatte her op til overenskomstforhandlingerne i 2024. Hvem skal have et lønløft på bekostning af de andre? Det er hvad formålet er og hele tiden har været.
Lønstrukturkomiteen var et resultat af det socialdemokratiske regeringsindgreb i sygeplejerskestrejken i 2021. Den var allerede blevet nedstemt sammen med løfter om nye ligelønspuljer som ren syltekrukke og afledning. Og det er, hvad der er at sige om dens resultat  i dag.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

SVM-regeringen: Ældrepleje må man selv spare op til
Socialdemokratiet har taget Moderaterne med ind i regeringen, så de bl.a. kan få rollen som dem der sætter tempo på privatiseringen. Socialdemokraterne nikker og dækker sig ind med små figenblade og moderationer. På Folkemødet på Bornholm erklærede indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) sig enig i Moderaternes idé om, at de ældre i fremtiden skal tilkøbe de ydelser “de i stadig højere grad mangler fra det offentlige.”

Automatisering af kontoret har været hypet i årevis. Nu lover kunstig intelligens at løse opgaven
Det at bruge redskaber, og udvikle maskiner til at udføre arbejdsopgaver, har været kendetegnende for menneskeheden fra begyndelsen. I hundredvis af jobtyper forsvinder hele tiden, mens nye kommer til. Derfor må det ikke komme som en overraskelse, når ny automatik overtager funktioner. Men det har skabt ekstrem opmærksomhed, at kunstig intelligens nu æder sig ind på højtuddannedes arbejde. Uanset hvilke jobtyper der erstattes af automatisering, betyder det ikke, at maskiner eller computerprogrammer er intelligente væsner. Det gælder også, selvom computersystemer snart kommer til at overtage nogle af nutidens intellektuelle jobs, og overtager direktørposten. Dette er ikke kun fremtidssnak men dødsensaktuelt.

Nye nedskæringer rammer ældreplejen i Herning
Ældreplejen i Herning Kommune ramt af flere tilfælde af svigt i pleje og omsorg. Desværre er disse hændelser ikke enestående, men snarere en indikation af en generel tendens på en ældreplejen på randen af kollaps. I byrådet har man til gengæld fundet sparekniven frem, igen, 10 sygeplejestillinger skal nedlægges fordi der er hul i budgettet.

NATO’s største kampflyøvelse er i gang – og snart trænes ukrainske piloter i Skrydstrup
Snart sætter Vesten kampfly ind i krigen i Ukraine og i disse dage træner NATO med deres flåde af krigsfly over Europa. F-35 er i luften og Danmark deltager med F-16 fly. Allerede i løbet af sommeren vil Danmark, Holland og sandsynligvis flere NATO-lande starte træning af ukrainske piloter fra flyvestationen i Skrydstrup. Vestens ledere vælger en voldsom optrapning af krigen fremfor fredsforhandlinger. Den kurs kan kun ændres gennem en omfattende mobilisering fra neden, hvor man samles om at kræve krigen stoppet, ikke optrappet.

Regeringen vil trække offentligt ansattes lønløft fra kommunernes økonomi
Står det til regeringen skal OK-kampen ledes over i et internt slagsmål om fordeling af smulerne, hvor sygeplejersker, SOSU’er, jordmødre osv skændes om hvem der er mest underbetalt. Og oveni dette vil regeringen også finde pengene til trepartsforhandlingernes lønløft gennem nedskæringer i kommunerne. Ikke alene skal fagene slås mod hinanden, de skal også tages som gidsler i kommunernes næste nedskæringsrunde.

Strejken på DSB’s værksteder fortsætter landet over
Håndværkere, stationsbetjente og lagerarbejdere i DSB har valgt at fortsætte arbejdsnedlæggelsen igen i dag d. 14/6. Mellem 600 og 700 har nedlagt arbejdet. Fra tirsdag er de strejkende dømt skærpet bod i Arbejdsretten.

Når uret bliver ret – bliver modstand en pligt
På Almen Modstands grundlovsmøde i Gellerup talte Alex Young Pedersen om hvordan forskelsbehandling er blevet en udemokratisk svøbe. Og giver sit bud på hvordan det er kommet så vidt i dagens Danmark, at vi stiltiende accepterer myndighedernes inhumane behandling af sagesløse. Alex Young Pedersen er beboerformand i Bispehaven i Århus, hvor beboere i øjeblikket bliver tvunget ud af deres lejligheder for give plads til bulldozerne. På den baggrund er der ikke så meget at fejre på en dag som burde være festlig. At forsvare grundloven betyder, at man må kæmpe mod den nuværende lovgivning, der er i strid med grundlovens paragraf 70, der skulle beskytte alle borgere mod statens overgreb.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Flugt og migration er klassespørgsmål
Omkring 72.951 flygtninge og migranter er i år sejlet til EU’s Middelhavslande Italien, Spanien, Grækenland, Malta og Cypern på usikre skibe. Mere end tusinde er druknet i forsøget. Atter mange hundredetusinder bliver tilbageholdt i EU finansierede lejre uden rettigheder. I EU-landene har man travlt med at gøre flygtningene selv til problemet, selvom det er åbenlyst at, hovedårsagerne til at mennesker flygter, er imperialismens krige og udbytning.
Sagen er, at flugt og migration er spørgsmål i klassekampen som alt andet, skriver Arbeit-Zukunft i denne analyse. Kun gennem klassesolidaritet og klassekamp kan vi overvinde had og splittelse og kæmpe for at komme af med det undertrykkende system, der bygger på nød og udbytning.

“Revolutionær teori gav mig håbet og modet igen”
Karl, der er murerlærling og medlem af DKU har startet YouTube kanalen STALINFO, hvor han bl.a. har indlæst flere af APK’s udgivelser. KPnet har spurgt ham om tankerne bag kanalen. Han siger bl.a.:
– Den mest fantastiske ting som revolutionær teori gjorde for mig var at give mig håbet og modet igen… Man kan se unge mennesker lyse op på en helt anden måde når de begynder at læse og faktisk forstå teori. Der er noget fundamentalt der ændrer sig i dem.

Oktober Bogbutik i Århus – en lille butik med stort revolutionært udvalg
APK kører økonomisk indsamling frem til d. 25. juni til vores medier, udgivelser og bogbutikker. En af butikkerne er Oktober Bogsalg i Århus, en lille butik med et omfattende udvalg af revolutionær litteratur, klassikere såvel som nyudgivelser. Teori, der går hånd i hånd med politisk praksis og er helt nødvendig for at forstå klassekræfterne i dag og handle aktivt for revolutionær forandring. En af de aktive, Franz Krejbjerg fortæller om butikken.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne