Oktober Bogbutik i Århus – en lille butik med stort revolutionært udvalg

APK kører økonomisk indsamling frem til d. 25. juni til vores medier, udgivelser og bogbutikker. En af butikkerne er Oktober Bogsalg i Århus, en lille butik med et omfattende udvalg af revolutionær litteratur, klassikere såvel som nyudgivelser. Teori, der går hånd i hånd med politisk praksis og er helt nødvendig for at forstå klassekræfterne i dag og handle aktivt for revolutionær forandring. En af de aktive, Franz Krejbjerg fortæller om butikken.

I Arbejderpartiet Kommunisterne bygger vi af princip på egne kræfter, og her spiller vores bogbutikker og Oktober Forlag en vigtig rolle. I bogbutikken har vi både nyudgivelser og et antikvarisk udvalg af marxistisk-leninistiske og socialistiske klassikere, historier, og teori som her bringes videre til nye generationer. Vores forlag sikrer at tekster, som kan have en enorm betydning for forståelsen af verden, bliver udgivet – det gælder både genoptryk af klassikerne såvel som nye revolutionære tekster. Vores politiske og teoretiske magasin Enhed og Kamp bringer analyser og erfaringer fra klassekampen fra hele verden.

Styrken i den progressive kultur kan ikke undervurderes. Den er med til at åbne forståelsen for at arbejderklassen rummer en revolutionær kraft. Den giver stemme til vores liv og kampe og viden om at intet samfund er statisk, tværtimod er verden i konstant forandring drevet frem af klassekampen. Derfor udbreder vi arbejderbevægelsens historie, også den konstante kamp for den revolutionære linje. Selv mødet med en lille bogbutik kan åbne en dør til en verden i kamp, der inspirerer og viser vej til en verden uden udbytning.

Fremskridt for den revolutionære bevægelse kommer ikke ud af det blå, den organiseres på steder hvor der er plads til debat og praktisk aktivitet. Derfor ser vi også vores butikker som mødesteder for debat og kultur.

Forståelsen for verden og handling i klassekampen går hånd i hånd

Vores mål med Oktober Bogsalg er at skabe et sted, hvor der kan arbejdes, kæmpes og studeres. Her bliver der malet bannere, trykt løbesedler og holdt møder. Alle er velkomne til at kigge ind.

Oktober Bogsalg i Århus holder åbent
tirsdag 15 – 17 og fredag fra 14 til 17.
Ny Munkegade 88, kælderen.

Sommerens økonomiske indsamling løber fra d. 12. juni til d. 25. juni

Vi appellerer til jer, læserne af vores medier og venner af APK til at støtte økonomisk, til at skrive indlæg, bruge vores medier, besøge og bruge vores bogbutikker. Giv en skærv, så der fortsat er penge til huslejen.

Alle økonomiske bidrag er yderst velkomne – store som små, engangsbeløb som faste støttebeløb.

Mobilepay 89496 (skriv støtte)

Over bank til

1551-16634271 (skriv støtte)

Besøg APK’s bogbutikker – læs mere her

København

Århus

Odense


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater