De 143 milliarder skal bruges på sundhed og uddannelse – ikke krig og militær!

De ansatte skal have langt bedre løn- og arbejdsforhold. Det skal gøres attraktivt at arbejde og uddanne sig indenfor området, så personalet fastholdes og nye kan rekrutteres til at fylde de mange huller ud. Der skal investeres store summer efter mange års nedskæringer og udsultninger.” (citat: regeringen).

Tænk hvis det var den offentlige velfærd til sundhed, uddannelse, børn og ældre, regeringen og folketingspartierne mente. Men det er det ikke. Tværtimod er det det modsatte der sker.

Det er SVM-regeringen, der med det ny forsvarsforlig vil give 143 milliarder kroner til en voldsom militær oprustning, med flere soldater til en kommende storkrig og øget dansk krigsdeltagelse.

Når det gælder militær oprustning og krigsdeltagelse, så finder regeringen ”pludselig” milliarder, de kan bruge! Under forårets overenskomst- og lønforhandlinger var dansk økonomi på randen af økonomisk krise – der var ikke råd. Nu lidt over en måned efter går økonomien pludselig strygende.

Vi tror dem ikke!

– Milliarderne bør bruges på at opruste det offentlige sundhedsvæsen. På mere personale. På minimumsnormeringer i daginstitutionerne, på de offentlige folke- og erhvervsskoler.

– De skal bruges til at undgå millionbesparelse på børne- og ældreområderne i kommunerne, som dem Københavns kommune og mange andre kommuner er i gang med. Der skal bruges penge på at ansætte mere personale til at tage sig af vores børn og ældre.

Regeringens politik er i virkeligheden en krigserklæring mod ungdommen, arbejderklassen og de offentligt ansatte.

  • Vi siger STOP for regeringens krigspolitik – JA til højere løn, højere sociale ydelser!
  • Vi må gå på gaden med krav om, at pengene skal bruges på sundhed og uddannelse – ikke krig og militær.
  • Vi siger STOP for militariseringen af uddannelserne og forskningen.
  • STOP for at velfærdspengene ender i lommerne på krigsindustrien og de monopoler der tjener på krigens ødelæggelser.
  • Krigen i Ukraine mellem den vestlige og den russiske imperialisme stoppes ikke med mere krig. Spørgsmålet om fred kan aldrig overlades i hænderne på de imperialistiske regeringer.
  • STOP for dansk krigsdeltagelse! STOP krigen nu!

Arbejderpartiet Kommunisterne APK


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne