Kommunistisk Politik Digital 26 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 26 – 2021NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 50-51, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Klassekamps vitaminer – nyt nummer af Enhed og Kamp
Årets sidste nr. af Enhed og kamp belyser en række vinkler i den aktuelle og igangværende kamp omkring den offentlige sundheds-omsorgs- og uddannelsessektor. Faglig kamp -ligeløn -kvindekamp, hvad er alternativet til fagtoppens klassesamarbejdslinje, hvorfor opbygge en fagopposition i stedet for at etablere nye fagforeninger og sundhedsarbejder som en global handelsvare, og hvorfor det er med til at holde løn-og arbejdsforhold fremfor at være en smart løsning. Samt hvordan privatiseringen af de offentlige sektorer i de østeuropæiske lande efter muren fald var med til at skabe kapital og arbejdskraft til opbygning af EU og EU-landene.

FRA APK’s KONGRESBERETNING

Folkene og de afhængige landes kamp er voksende
Der er et voksende krav og kamp for national og social befrielse og selvstændighed i verden. Folkene mange steder kæmper mod den nyliberalistiske kriseoffensiv og mod imperialistmagternes afsættelse og indsættelser af deres lakajregeringer og de mest reaktionære nationale kræfter. Miljø, racisme og kampen for de oprindelige folk og etniske gruppers rettigheder og krav spiller en voksende rolle, ikke mindst blandt ungdommen. Når den forbindes med arbejderklassens revolutionære kamp og internationale solidaritet, bliver den en vigtig mobiliserings kraft i såvel den nationale som globale klassekamp.

Kampen for socialisme
Kapitalismen løser ingen af de store problemer, som tusindvis af millioner arbejdere står i. Systemet kan ikke sikre fremtiden eller drive udviklingen fremad. Det kræver en socialistisk revolution og en socialistisk samfundsopbygning – og at nå dertil kræver en revolutionær bevægelse og et stærkt kommunistisk parti.

Stol ikke på imperialismen
Under covid-19 pandemien er modsætningerne mellem arbejdere og kapitalister blevet uhørt skærpet over hele verden. Kapitalismen tackler alle sine kriser ved at lade arbejderklassen betale, også sundhedskriser. Men efter en vis opbremsning er arbejderklassens og befolkningernes kamp igen i fremvækst. Sundhedsarbejdere over hele verden har samlet sig til protest, og i Indien blev verdens hidtil største generalstrejke gennemført – for blot at nævne nogle få eksempler fra perioden.

FÆLLES SAG PÅ TVÆR AF FAG

Tegning af Storm P

Akutte ‘løsninger’ for sygehusene – at lade hunden æde sin egen hale
Det udsultede danske sundhedsvæsen står afsløret i al sin forsømthed, hvor blot omkring 500 mennesker indlagt med corona kan udløse så desperate akutløsninger, som vi ser regeringen og støttepartierne gribe til i i disse dage. Deres ‘sikring’ af Corona sengepladser og intensiv pladser sker kun ved at trække tæppet væk under anden livsnødvendig behandling og ved at suspendere basale rettigheder i ældreplejen. At løse de grundlæggende problemer er der ingen planer om.

Sundhedspersonale – en global handelsvare
Sundhedspersonale er blevet en global handelsvare, der kan købes billigere i fattigere lande. Det er ren kapitalistisk win-win: Lønniveauet (prisen på arbejdskraften) kan holdes nede, og der kan samtidig tjenes penge på, at der mangler personale. Den globale imperialistiske sundhedsindustri har sat handel med sundhedspersonale fuldstændig i system. Der er skabt store internationale rekrutteringsfirmaer for sundhedspersonale – læger, sygeplejersker, plejepersonale, jordemødre.
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Vi kræver et ordentligt sundhedsvæsen! – Interview med gruppen STOP SUNDHEDSSVIGT
En gruppe unge, under navnet STOP SUNDHEDSSVIGT har markeret sig ved sygeplejerskernes strejker og med gadeaktioner. Med stor energi har de stillet kravet om et ordentligt og velfungerende sundhedsvæsen, nu og i fremtiden. KPnet har talt med Uffe fra gruppen, der er udsprunget af et fælles højskoleophold.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Århus byråd vedtager nedrivning af 6 blokke i Bispehaven trods kæmpe beboermodstand
Onsdag d. 15. december stemte Århus Byråd deres nedrivningsplan for Bispehaven igennem. På trods af, at området er nyrenoveret og på trods af stor modstand fra beboerne vil seks af boligblokkene i Bispehaven stå til at blive jævnet med jorden. Beboerne har stemt et overvældende NEJ, og sidste officielle fase er nu, at den øverste myndighed i Østjysk Bolig skal stemme om helhedsplanen. Beboerformand Alex Youngs tale “I Danmark har vi statsracisme” på arrangementet holdt i anledningen af Krystalnatten i nazi-Tyskland 1938 gengives sidst i artiklen .

EU forbereder militærdoktrin – et ‘strategisk kompas’ for EU som imperialistisk stormagt
Til marts vil EU vedtage en militærdoktrin, og de mødes i dag, d. 16. december for at vedtage næste skridt. Målene er bl.a., at kunne tiltage sig retten til at stille krav til medlemslandenes militær parallelt med NATO og bruge en fælles militær kraft til at sikre stormagtsinteresser. Bl.a. gennem en ny udrykningsstyrke. Det betyder også et kæmpe boost af våbenindustrien.

Arrestationer uden fortilfælde af efterretningsofficerer i Danmark
Artiklen af Ron Ridenour omhandler fængslingen d. 10. december af 4 ansatte i efterretningsvæsenet, for at lække ”dybt fortrolig information”. Alt holdes bag lukkede døre, men sandsynligvis drejer det sig om de der lækkede oplysninger om ulovlig overvågning i samarbejde med USA og deres efterretningsvæsen NSA. Efter artiklen er skrevet, har en lukket og hemmelig kommission besluttet, at der ikke er noget at komme efter i PET og FE. Den ulovlige udspionering kan fortsætte. Om dette har Ron Ridenour tilføjet et afsnit sidst i artiklen.

Støjberg afsløret og dømt som kriminel
Dommen i rigsretssagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er faldet med 60 dages ubetinget fængsel. Der var tale om et lovbrud og manipulation af de ansatte i ministeriet, der stod så tydeligt afsløret, at de politiske magthavere og systemet selv ville stå klædt af til skindet, hvis det var endt med en frifindelse.

Politisk decemberarrangement i APKs bogbutik i Århus
Diskussionen gik livligt lørdag eftermiddag i Oktober Bogbutiks hyggelige lokaler i Ny Munkegade i Århus, da APK afholdt politisk decemberarrangement. Bl.a. med debat om hvordan vi kan gå ind i kampen for den offentlige sundhedssektors overlevelse. Alle KPnet’s læsere er velkomne til det næste arrangement i Århus d. 22. dec. kl 15.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Julian Assange tilbringer sin tredje jul i fængsel – for at afsløre USA’s krigsforbrydelser
Julian Assange vil tilbringe julen i Belmarsh Prison i Storbritannien. Han er ikke dømt for nogen forbrydelse, eller overhovedet anklaget for en forbrydelse i Storbritannien. Han er i fængsel fordi USA’s justitsministerium under Bidens regering fortsætter Trump administrationens krav om udlevering af Julian Assange til USA, hvor han står overfor en dom på 175 års fængsel for at have afsløret krigsforbrydelser begået af USA.

Der måtte ikke blive noget tilbage af DDR
30 år efter den såkaldte genforening af Tyskland beskriver en østtysk kommunist nogle af de ødelæggende konsekvenser for befolkningen og det enorme tyveri af den tidligere statsejendom. Tabet af socialismens prestige har stadig store konsekvenser for arbejderbevægelsen internationalt. Men som F. Engels engang sagde: ”Når du har tabt, skal du starte forfra. Nederlag ligger til grund for fremtidige sejre.”

Tyrkiet i en dyb økonomisk krise – inflation, prisstigninger og stigende modstand
Klassemodsætningerne mellem arbejde og kapital, og mellem rig og fattig i Tyrkiet, bliver mere og mere akutte. Ekstreme prisstigninger og inflation vanskeliggør dagligdagen for arbejdere, unge, små virksomheder og andre lag i befolkningen. Arbejdernes lønninger, især mindstelønnen, er ikke længere noget værd og har længe ligget under sultegrænsen. På den anden side organiseres modstanden, arbejderne og andre dele af befolkningen protesterer næsten dagligt på gaderne i forskellige byer i Tyrkiet.

Undertrykkelse af kvinder og bevægelser for kvindefrigørelse i Sydasien
Her er en sjælden mulighed for at få noget at vide om kvindekampen i lande som Pakistan, Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. Dens rødder, kvindebevægelser og den aktuelle situation. Hvor den religiøse fundamentalisme presser kvinder til at acceptere tilbagestående sociale normer, og den moderne markedsøkonomi gør kvinder til varer og kvinders krop til en reklame markedsføringsstrategi. Det har resulteret i en hidtil uset stigning i volden mod kvinder, især seksuel vold som voldtægt.

Påstande om mangel på arbejdskraft bruges konsekvent som argument for nedskæringer
Årets sidste udsendelse fra Oktober Podcast kommer ind på det store spøgelse i neoliberale økonomers regnemodeller: “Mangel på arbejdskraft”. Det er det argument der trækkes frem når pensionsalderen hæves, når arbejdsløse piskes og når der skal ”effektiviseres” i den offentlige sektor. Påstandene om mangel på arbejdskraft bruges konsekvent til at gøre forholdene dårligere for arbejderklassen, dårligere løn, større nedslidning, mindre tryghed, social dumping osv. I den virkelige verden findes der ikke mangel på arbejdskraft, men mangel på gode jobs! Og det er en ganske anden sag, som ikke bliver løst af kapitalismen og dens borgerlige økonomer, og deres regnemodeller.
Oktober Radio 18, december 2021

Folkeafstemning kan bevare Amager Fælled
En folkeafstemning kan måske vende mismod til fornyet håb.
Nok har vi  klimatosser oplevet mange nederlag, men alligevel var det en usædvanlig dårlig nyhed, da to klagenævn lidt uforklarligt omgjorde deres tidligere afgørelse.

Fjern den kurdiske frihedsbevægelse PKK fra EU’s terrorliste
En fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål er en forudsætning for et sundt demokrati og for stabilitet i Tyrkiet og Mellemøsten i bredere forstand. Tyrkiet og dets store kurdiske mindretal vil kunne opnå en fredelig løsning igennem forhandlinger. Sådanne forhandlinger skal involvere alle parter, herunder den kurdiske frihedsbevægelse PKK.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne