Akutte ‘løsninger’ for sygehusene – at lade hunden æde sin egen hale

Det udsultede danske sundhedsvæsen står afsløret i al sin forsømthed, hvor blot omkring 500 mennesker indlagt med corona kan udløse så desperate akutløsninger, som vi ser regeringen og støttepartierne gribe til i i disse dage. Deres ‘sikring’ af Corona sengepladser og intensiv pladser sker kun ved at trække tæppet væk under anden livsnødvendig behandling og ved at suspendere basale rettigheder i ældreplejen. At løse de grundlæggende problemer er der ingen planer om.Tegning af Storm P

Folketingets epidemiudvalg besluttede tidligere på ugen at suspendere behandlingsgarantien og at suspendere sociale rettigheder for ældre. Deres ’løsning’ er at æde ressourcer fra andre områder på sygehusene og fra hjemmeplejen. Det betyder stop for vigtige operationer og behandlinger på en række områder, og i kommunerne skal der kunne oprettes 300 nye sengepladser på f.eks. plejehjem. Det betyder nye nedskæringer i en plejesektor, der styrtbløder akkurat ligesom sygehusene.

Flere steder er hjemmeplejen sat i nødberedskab – mens opgaverne vokser. Foreningen af Danske Sygeplejersker skriver:

– Samtidig har kommunerne generelt overtaget flere opgaver fra hospitalerne. Det betyder, at borgerne bliver tidligere udskrevet og hjemmeplejen derfor skal klare flere og mere komplicerede plejeopgaver end tidligere. Derfor er Hjemmeplejen nu i den situation, at der ikke er medarbejdere nok til at levere alle de indsatser, som borgerne har fået bevilget.

Fra Aarhus Universitetshospital kunne fællestillids-repræsentant for sygeplejerskerne, Vibeke Bach fortælle, hvordan sygeplejersker allerede inden suspensionen af behandlingsgarantien overflyttes fra andet livsvigtigt arbejde, for at kunne dække corona behandlingen:

– Det er sygeplejersker fra de højt specialiserede områder som hjerteafdelinger, kræftafdelinger og alle mulige andre områder. Det vil betyde, at man ikke kan levere det samme, som man plejer på de berørte afdelinger, og at det personale, der er tilbage, skal arbejde hurtigere og på en anden måde.

Det er ikke frivilligt at blive overflyttet, de aller fleste bliver dikteret skiftet til et helt nyt specialområde, hvor mange føler sig usikre. Også arbejdstiden er usikker.

– Mange, som har været vant til kun at have dagvagter, skal nu pludseligt til at arbejde aften, nat og weekender, og det kan være et problem, hvis man for eksempel er enlig mor, og ikke har nogen, der kan passe ens barn om natten, sagde Vibeke Bach til DR.

Alt sammen helt unødvendigt, hvis sundhedsvæsenet havde været prioriteret og gearet til virkeligheden, og ikke som nu at have været systematisk slagtet gennem årtier.
Regeringen afviser at skabe arbejdsbetingelser der får sygeplejersker og SOSU-uddannede til at vende tilbage til den offentlige sektor. De tænker kun i at ride stormen af ved at lade hunden æde sin egen hale. Og støttepartierne accepterer denne tingenes tilstand.

Alt lægges an på en endnu mere intensiv udnyttelse af sundhedspersonalet – der igen kun øger problemet med rekruttering. Samme princip lå bag Vinterpakken, hvor pengene igen kun bruges til at presse på for få sygeplejerskerne til at knokle endnu hårdere og tage ekstraarbejde.

Også kirurgerne råber SOS. Det skete i et fælles brev fra Kirurgisk Forum, der er underskrevet af formændene for 14 kirurgiske områder.

– Læger står nu og skal vælge mellem operation af en relativ akut kræftpatient og en patient, der kommer ind med en akut tilstand som en blødning eller et knivstik, der virkelig er livstruende, siger Jens Hillingsø, der er formand for Dansk Kirurgisk Selskab, til TV 2.

Der er en enkel løsning på den offentlige sektors problemer – at prioritere penge nok til at skabe velfungerende arbejdspladser, så sygehuse, hjemmepleje, daginstitutioner osv bliver steder man kan arbejde på under forsvarlige forhold – i stedet for at slides op eller flygte.

Se APK’s platform
Lad de rige betale coronabyrden – ikke dem der har mindst råd og er mest udsatte

Læs også
Coronavinterpakken – endnu en provokation
KPnet 6. december 2021


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne