Kampen for socialisme

Kapitalismen løser ingen af de store problemer, som tusindvis af millioner arbejdere står i. Systemet kan ikke sikre fremtiden eller drive udviklingen fremad. Det kræver en socialistisk revolution og en socialistisk samfundsopbygning – og at nå dertil kræver en revolutionær bevægelse og et stærkt kommunistisk parti. Vi bringer løbende afsnit fra APK’s kongresberetning, del 2, der behandler den internationale situation.


Kampen for socialisme

Selvom socialismen ikke længere eksisterer som et aktuelt samfundssystem, så eksisterer målet for en socialistisk revolution og opbygningen af arbejderklassens samfund som en konkret bestræbelse. Kampen og modsætningen mellem de to samfundssystemer – det gamle og det nye ­– skærpes i takt med imperialismens og kapitalismens forfald. Den er en levende grundlæggende modsætning, der er med til at drive klassekampen fremad. Kampen for at skabe en revolutionær bevidsthed, de subjektive betingelser for en revolution og et socialistisk samfund, må føres og organiseres som partiets grundlæggende opgave.

Kapitalismen har ikke været og vil ikke være i stand til at løse de store og alvorlige problemer, som tusindvis af millioner arbejdere står i. Kapitalismen er i en global krise og har over flere år oplevet faldende industriel vækst. Vi ser en global produktions- og transportkæde i anarki, der begynder at kollapse. Vi ser et internationalt borgerskab samstemmende gennemfører den største økonomiske kriseredningsplan for kapitalismen, som historien nogensinde har set. En redningsplan, der på samme tid uddyber alle kapitalismens indbyggede kriser og modsætninger.

Pandemien har på mange måder gjort kapitalismens klassekarakter mere synlig. Kapitalismens ”nye normale” er et system for øget udbytning af arbejderklassen og folkene, med øget hjemmearbejde, arbejdsløshed, kontraktarbejde uden rettigheder, migrant- og vandrende arbejdskraft og arbejdere og flygtninge uden papirer (såkaldte illegale). Samtidig har store monopolgrupper mangedobbelt deres profit, aktier og rigdomme har nået nye højder.

En ny revolutionær bølge vil svække den imperialistiske dominans, forårsage revner i kapitalens verden, uddybe udviklingen af arbejderklassens og ungdommens revolutionære bevidsthed, styrke de revolutionære positioner. Den vil bidrage til, at de marxistisk-leninistiske partier og organisationer samles og vokser, og at den internationale kommunistiske marxistisk leninistiske bevægelse udvikler sig. Men en sådan bølge vil ikke kunne udvikles til nye arbejderklasse-revolutioner, der hvor der ikke findes stærke marxistisk-leninistiske partier, der vil være i stand til at involvere sig i den revolutionære situation og omdanne det til en revolutionær krise for arbejderklassens magtovertagelse.

Kapitalens udbytning af arbejderklassen skal brydes for at skabe plads til, at det nye samfund kan opstå. Den imperialistiske dominans må ødelægges. Erfaringerne fra de sejrende revolutioner, erfaringerne fra arbejderklassens nederlag skal tages med i betragtning for at kunne løfte ansvaret for at organisere og gennemføre revolutionen i vor tid.

Læs den samlede tekst her
Beretning til APK’s 9. kongres 2021 (del 2) om den internationale situation:
Stol ikke på imperialismen

Læs også
Beretning til APK’s 9. kongres (del 1):
For en revolutionær vej ud af kapitalismens kriser

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater