Folkene og de afhængige landes kamp er voksende

Der er et voksende krav og kamp for national og social befrielse og selvstændighed i verden. Folkene mange steder kæmper mod den nyliberalistiske kriseoffensiv og mod imperialistmagternes afsættelse og indsættelser af deres lakajregeringer og de mest reaktionære nationale kræfter. Miljø, racisme og kampen for de oprindelige folk og etniske gruppers rettigheder og krav spiller en voksende rolle, ikke mindst blandt ungdommen. Når den forbindes med arbejderklassens revolutionære kamp og internationale solidaritet, bliver den en vigtig mobiliserings kraft i såvel den nationale som globale klassekamp.

Vi bringer løbende afsnit fra APK’s kongresberetning, del 2, der behandler den internationale situation.

Arbejderklassen og folkene har brug for, længes og kæmper for frigørelse. I de afhængige lande må den bryde gennem den imperialistiske kapitals og de nationale kapitalisters dominans for at opnå dette. De vigtigste mål for arbejderklassens revolution er social og national befrielse, at bryde lønslaveriets bånd, befrielsen af de produktive kræfter for at kunne udvikle samfundet og bryde med afhængigheden af imperialistiske magter og kapital.

Der er et voksende krav og kamp for national og social befrielse og selvstændighed i verden. Folkene mange steder kæmper mod den nyliberalistiske kriseoffensiv og mod imperialistmagternes afsættelse og indsættelser af deres lakajregeringer og de mest reaktionære nationale kræfter. Miljø, racisme og kampen for de oprindelige folk og etniske gruppers rettigheder og krav spiller en voksende rolle, ikke mindst blandt ungdommen. Når den forbindes med arbejderklassens revolutionære kamp og internationale solidaritet, bliver den en vigtig mobiliserings kraft i såvel den nationale som globale klassekamp.

De imperialistiske magter infiltrerer arbejdernes og folkenes kampe for befrielsen fra kapitalens og imperialismens åg. De taler om at støtte kampen for uafhængighed og udvikling, de tilbyder økonomisk støtte, kreditter, teknisk bistand, våben og militære rådgivere og under visse omstændigheder endda tropper. I virkeligheden søger de at erstatte de aktuelle dominerende magter med sin egen dominans. Den interimperialistiske rivalisering om verdensherredømme og territorier udspiller sig på fremmed jord, langt fra deres egne grænser, i alle verdens regioner og kontinenter.

Kapitalismens tilbagevendende økonomiske kriser, der altid vil være en del af kapitalismen, udgør et andet scenario for skærpelsen af interimperialistiske modsætninger, men også for at opfylde monopolborgerskabets plan om at vælte krisernes byrder over på skuldrene af arbejderne på hele planeten.

Befolkningerne og landene har bitre erfaringer med de imperialistiske landes “bistand”, i hvilken dansk og EU’s imperialisme forsøger at spille den ”gode” i eksempelvis Venezuela, Grønland eller Sahelregionen i Afrika.

I de nuværende og fremtidige kampe for uafhængighed er arbejderne, ungdommen og kvinderne hovedpersonerne. Men hvis ledelsen af disse kampe og processer er i hænderne på sektorer af borgerskabet og/eller småborgerskabet, bliver det disse kampes skæbne at komme ud af kløerne på den ene magt for så at falde i kløerne på en anden, også selv om de er tilsyneladende er sejrende. En sådan ledelse er ikke nok til at opnå ægte uafhængighed og befrielse fra den kapitalistiske udnyttelses lænker. For at tingene skal ændre sig, for at kampene om national uafhængighed og social frigørelse skal sejre, er det vigtigt, at ledelsen af disse processer er i hænderne på arbejderne og befolkningerne selv, at de ledes af arbejderklassen og dens parti.

Folkenes og de afhængige nationers kamp står over for, at der sker en stadig forøgelse af nationerne slavebinding og afhængighed af imperialismen gennem øget gældsætning og gældskrise. Hvilket forøges ekstremt med ”Corona”-lån-offensiven for at stabilisere kapitalismen og sikre bankerne deres ågerrenter fra gælden. En skånselsløs politik der eksekveres gennem deres globale instrumenter som Verdensbanken og IMF’s diktater. I EU har Den Europæiske Centralbank (ECB) taget til et dette til et nyt niveau med fælles hæftning for alle lande i EU for ECB’s milliardlån til at redde euroen og EU’s monopolkapital.

Den voldsomme vækst i den takt, som imperialismen forsøger at redde og styrke sig selv på, sker på bekostning af udplyndring og ødelæggelse af folkenes og nationernes råstoffer og naturressourcer. På bekostning og ødelæggelse af miljø og klimaforværringer, af landgrabbing og ødelæggelse af de oprindelige folks overlevelsesmuligheder og kultur. På bekostning af arbejder-, rets- og demokratiske rettigheder.

Imperialismen har gennemtvunget en voldsomt forøget militarisering i de enkelte nationer til fordel for de imperialistiske alliancer som fx NATO og EU, betalt af befolkningen. Omfanget af de imperialistiske frihandelsaftaler er øget, selvom TTIP er taget af dagsordenen. Opbygningen af det føderale Europas Forenede Stater på ryggen af arbejderklassen er rykket et stort skridt frem ikke mindst i ly af pandemien.

Læs den samlede tekst her
Beretning til APK’s 9. kongres 2021 (del 2) om den internationale situation:
Stol ikke på imperialismen

Læs også
Beretning til APK’s 9. kongres (del 1):
For en revolutionær vej ud af kapitalismens kriser

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater