Arbejderklassen skal ikke betale prisen for nedlukningen

Som forventet bliver nedlukningen af landet forlænget til den 7. februar. Stort set alle bortset fra industri, byggeri, dagligvarebutikker og daginstitutionerne blev allerede i sidste uge sendt hjem, og det skal nu fortsætte tre uger mere. Problemet er ikke nedlukningen i sig selv, men at den gennemføres på en måde, så arbejderklassen og det store flertal kommer til at bære byrderne. Med nedlukningen følger derfor en konstant kamp med konkrete krav for at sikre sundhed, arbejdsforhold og økonomi.

Foto: Jacob Esben H

Nedlukning betyder massearbejdsløshed, samtidig med at andre dele af arbejderklassen fortsat skal gå på arbejde, og passe de syge og styre bussen, og holde samfundsvigtige funktioner i gang – med risiko for eget helbred og for at bringe smitten hjem til familien.

I daginstitutioner, i sundhedsvæsenet, i industrien, i undervisningen, den offentlige transport, på plejehjemmene – overalt rejses der krav for at sikre arbejdsvilkårene og de ressourcer der kan betyde, at smitterisikoen kan nedsættes i befolkningen, at de ansatte ikke segner under byrderne og de arbejdsløses økonomi ikke kollapser. Intet af dette kommer uden kamp.

På KPnet bestræber vi os for at dække de mange områder, hvor klassekampen nu skærpes under coronaen og den økonomiske krise.

Vi har skrevet om hvordan hjemmeundervisning kan komme at betyde at børn og unge kommer til at mangle muligheder resten af livet pga. tabt undervisning. Og hvordan det er afgørende at der kompenseres og undervisningen forlænges efter nedlukningen og eksamener bliver aflyst.

Åbent brev fra studerende på landets videregående uddannelser kræver akut handling

Et af de studerendes krav lyder Aflys eksamenerne til sommer

Vi har beskrevet hvordan de helt anderledes betingelser ved at undervise over computer ikke bare kan læsses over på lærerne, og alt være som det plejer. Der skal sættes ind med omlægning til nødundervisning og mulighed for små undervisningshold, så både elever og lærere kan følge med.

Elever, forældre og lærere står i en meget svær situation – Vi vil kun lave nødundervisning!

Og hvordan de særlige coronakrav presser personalet til det yderste i hele sundhedsvæsenet – her er der er et kæmpe krav om flere hænder

Vrede over utålelige arbejdsvilkår for sosu-hjælperne

Kampen foregår også internationalt med mange fælles træk.
Ubeskyttet, overbebyrdet og underbetalt – Verden over rejser sundhedsarbejdere sig til kamp

Daginstitutionerne holdes åbne under nedslukningen, trods udbredt sygdom og smitterisiko. Her mangler både hænder og penge til mindre grupper og den nødvendige ekstra rengøring.

En opfordring fra forældrene til pædagogerne lyder:
Nedlæg arbejdet

I den tilspidsede situation med stærkt øget arbejdsløshed og jobusikkerhed har regeringen og støttepartierne accepteret en situation med en helt utilstrækkelig dagpengedækning. Kravet om højere dagpenge og dagpengedækning for alle arbejdsløse er helt nødvendigt og centralt.

Arbejdsløshed blandt ufaglærte vokser og der er ingen udsigter til forbedring

Under alle nedlukninger har indrejse af billig arbejdskraft stort set kunnet foregå uden coronarestriktioner. Myndighedernes manglende kontrol med arbejdspladser og udenlandsk arbejdskraft, har givet masser af plads til coronavirus. Mens børn og forældre er hjemsendt kan de udenfor vinduerne se de polske vikararbejdere fortsætte deres vejarbejde. Sagen er, at EU har bestemt at udenlandsk arbejdskraft fortsat kan rejse frit og arbejde på landets slagterier, byggepladser, i landbrug og gartnerier.

Halvdelen af befolkningen sendt i isolation mens industri og byggeri kan fortsætte

Alle med et profitformål bliver sluppet ind i landet hvis de kan fremvise en negativ test der er 24 timer gammel. Ingen test kan dog fange når folk bliver smittet på rejsen.

Myndighedernes manglende kontrol med arbejdspladser og udenlandsk arbejdskraft, har givet masser af plads til corona-virus

Regeringen fortsætter over hele linjen krisepolitikken, hvor kapitalen holdes skadesfri og arbejdsklassen betaler. Frontpersonalet roses og får honninghjerter – men skal ikke regne med mere.

I må tage en tørn til – men ikke mere i løn

Mens den politiske kontrol skærpes, f.eks. med forslag til ny epidemilov, der behandles i Folketinget d. 19. januar.

Nyt forslag til epidemilov: Tvangen og undtagelsestilstanden består

Til gengæld ser vi også hvordan kapitalen spinder guld på coronakrisen, hvor det offentlige kaster masser af penge efter private virksomheder.
Se f.eks

De rige skummer ekstra milliarder under coronaen

Medicinalindustrien scorer vaccineprofitter på 60-80%

og

Profitter og wild west tilstande i den private kviktest-industri

Og midt i det hele regner både regeringen/de offentlige arbejdsgivere og fagtoppen med at OK21 lander på en corona-overenskomst – en nul-overenskomst. Der må kæmpes over hele linjen!

Aktiv OK-kamp giver resultater


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater