Aflys eksamen til sommer

De danske gymnasieelever kom i denne uge med en stærk og fremsynet udmelding: Aflys sommerens eksamener og læseferie og brug tiden fornuftigt på at indhente den forsømte undervisning.

Til sommer 2021 vil en hel årgang af gymnasie- og skoleelever have brugt det meste af deres sidste skoleår på Corona nedlukning, og ensformig onlineundervisning. Hjemmeundervisning er mere eller mindre det samme som selvstudier og nogle gange ”gør det selv”-studier. Det betyder, at det er vanskeligt at få hjælp og at interaktionen med lærere og andre elever samt hele den mundtlige halvdel af undervisningen er blevet stærkt reduceret. Det har nu fået eleverne på banen med kravet om at aflyse sommerens eksamen i år for i stedet bruge tiden fornuftigt.

De danske gymnasieelever forklarer: Hvis man aflyser eksamenerne til sommer, har man netop mulighed for at få ca. halvanden-måneds ekstra undervisning, fordi man ikke længere har brug for læseferien. – Hvis skoler og uddannelser kan genåbne til foråret er tiden meget bedre brugt på at indhente den tabte undervisning – som det er umuligt at få igennem en computerskærm.

Det er enormt meget undervisning og faglighed, der er gået tabt, fortæller de danske gymnasieelever. Og situationen har også presset bogligt svage, elever der er ordblinde, og andre der har det svært når alt foregår online. Ikke alle elever har adgang til en god hjemmearbejdsplads. I fattige familier har alle børn ikke eget værelse eller egen computer. Internetforbindelsen skal også være af god kvalitet. Måske skal man endda passe mindre søskende, mens de samtidig selv er i virtuel skole.

En undersøgelse fra OECD vidste i efteråret, at Coronanedlukningerne rammer fattige familiers adgang til uddannelse særdeles hårdt. Og det vil få direkte negativ indflydelse på de unges muligheder i fremtiden – og dermed deres livsindkomst. Det vil have en negativ indflydelse på hele samfundsøkonomien, hvis der ikke tages de nødvendige skridt til at forlænge skoleåret og kompensere for den tabte undervisning.

I stedet for eksamen kan der gives årskarakter, som afspejler alle ens evner inden for et fag frem for en karakter baseret på en enkelt præstation i et enkelt emne. Gymnasieeleverne kan desuden gennemføre en eksamen i deres studieretningsprojekt.

Lærere har meget bedre forudsætning for at sige noget om elevernes niveau end en ekstern censor, for lærerne kender elevernes faglige niveau. Eksamensfunktionen er i det hele taget blevet vendt til en form for kontrol og mistillid til både skole, elever og lærere. Det handler ikke om elevernes mulighed for at få deres viden og evner bedømt af uvildige. I år har undervisningen desuden været så forskellig fra sted til sted, at det ikke giver mening med nationale eksamener.

Sidste sommer 2020, blev eksamenerne aflyst efter “kun” 4 ugers virtuel undervisning. I år er det meget værre allerede nu, fordi de lokale hjemsendelser og hybridundervisning gør, at man har så forskellige forudsætninger for eksamen at det bliver svært at sikre en fair bedømmelse for alle. Derfor: Aflys eksamenerne! – Slutter de danske gymnasieelever.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne