Arbejdsløshed blandt ufaglærte vokser og der er ingen udsigter til forbedring

40.000 ufaglærte arbejdspladser vil gå tabt under krisen, og der er lange udsigter til, at de jobs kommer tilbage. De mange arbejdsløse har stadig ikke fået sikkerhed for forlængede dagpenge frem til at regeringens uddannelsesplan kan træde i kraft. Og alle på bistand og fattigdomsydelser er fuldstændig glemt i regeringens hjælpepakker, hvorimod der lånes 4. mia. hver eneste uge for at holde hånden under det private erhvervsliv.

Det er endnu for tidligt at gætte på, hvor hurtigt den kapitalistiske økonomi vil overkomme den økonomiske krise, selvom regeringen i øjeblikket låner 4. mia. om ugen til at holde hånden under private virksomheder. En af de ubekendte er, at dansk økonomi er meget afhængig af, hvor hurtigt resten af verden kommer ud af krisen, og hvor hurtigt regningen for gældsafviklingen bliver lagt på skuldrene af arbejderklassen i form af skatter og nedskæringer.

Krisen vil fastholde sit greb i arbejdsmarkedet længe efter en genåbning, fordi de job, der er tabt som følge af krisen, ikke vil være genvundet ved udgangen af 2021.

Arbejderbevægelsen Erhvervsråd (AE) har lavet en fremskrivning, der viser, at selv hvis det går nogenlunde og økonomien kommer i gang igen, vil de tabte ufaglærte job langt fra være tilbage om et år, selv når Corona nedlukningen er overstået.

En uddannelsesopdelt prognose for arbejdsmarkedet viser, at det især vil være ufaglærte og arbejdere med korte uddannelser, der vil stå bagerst i køen.

AE forventer, at dansk industri og transportsektoren – hotel og turisme osv. – har mistet ca. 25.000 ufaglærte arbejdspladser i 2020, og at der yderligere vil forsvinde 15.000 ufaglærte jobs i 2021.

Den faglærte beskæftigelse vil – opgjort i årsgennemsnit – være lidt lavere i 2021 end i 2020, men det er primært drevet af et fald i antallet af faglærte job igennem 2020.

Hvis det trækker ud med at få økonomien på fode igen vil kun 60 procent af de tabte arbejdspladser på det private arbejdsmarked blive genvundet, og samlet vil beskæftigelsen i den private sektor ved udgangen af 2021 fortsat være 90.000 personer lavere i den private sektor ved udgangen af i år end før krisen.

Under finanslovsforhandlingerne blev det aftalt, at arbejdsløse der er forsikrede kunne få ret til at starte på bestemte uddannelser og beholde deres dagpenge. Men som bekendt er alt lukket ned – også erhvervsskolerne og alle instanser, der skal hjælpe arbejdsløse videre. Der står i øjeblikket mange tusinde uden job, og krisen rammer samtidig de mange, der allerede var arbejdsløse før krisen begyndte. De står til at ryge ud af systemet og havne på bistand.

Tusindvis af mennesker er sparket ud af dagpengesystemet, andre er sparket helt ud af kontanthjælpssystemet. Det er kapitalen der bliver sikret. Vi siger NEJ, lad kapitalen betale deres egen krise!

Det er på høje tid reformerne bliver fuldstændigt skrottet. Væk med 225 timers reglen, væk med gensidig forsørgerpligt og kontanthjælpsloftet. Og det skal være slut med at bruge arbejdsløse som gratis arbejdskraft og løntrykkere i ’aktivering’, ’praktik’ osv. Alle arbejdsløse skal have ret til uddannelse, også uden praktikaftaler. Begrænsningen af dagpengeperioden skal fjernes permanent og dagpengesatsen skal hæves til 90% af lønnen.

Læs også Deres krise vores arbejdsløshed


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne