Åbent brev fra studerende på landets videregående uddannelser kræver akut handling

Studerende er havnet midt i nedlukning og børnepasning, mens eksamener og stopprøver uanfægtet fortsætter under de umulige forhold. Flere Universiteter og Produktionsskoler er totalt nedlukket, også til forberedelses lokaler og læsesale og adgang til printere. Her er tydeligvis ingen i ministerierne der har tænkt på, at der rundt omkring på universiteterne også er alenemødre og rigtig mange andre, der har store problemer med at få virkeligheden i hverdagen under nedlukningen til at passe sammen med deres studieliv.
Derfor har de nu skrevet et åbent brev og kræver ekstra SU-klip. Forlænget forberedelsestid. Forberedelseslokaler som ligger uden for campus, eller sikre læsepladser på universiteternes læsesale. Og udsættelse af eksamensfrister.
Læs brevet her:

Åbent brev til alle universiteter i Danmark

Nyt år, ny nedlukning. Denne gang med hjemsendte børn midt i de videregående uddannelsers vintereksamen.

Trivslen på de videregående uddannelser har fyldt meget lidt i den offentlige debat. Der har været talt en smule om 1. års studerendes overgang til universitetslivet, men ellers ikke meget om, hvad det vil sige at være studerende i dag. De, der blev bachelorer eller kandidater i sommer har ikke haft nogen markering, endsige adgang til universitetet siden marts, hvorimod 9. klasses-eksamener, højskoleophold og studenterkørsel har været bredt anerkendt som essentielle overgange i livet.
I foråret var universiteterne hermetisk lukkede, mens BAUHAUS var åbent, så man kunne komme i haven. Det må have været rart for dem, der har egen have. Det har langt størstedelen af studerende ikke. Vi har små boliger, små økonomier og kommer fra vidt forskellige baglande og forudsætninger. Nogle af os har sågar børn.

På mange videregående uddannelser er studerende blevet mødt af en udpræget mistillid: På flere studier bliver online-undervisningsgange ikke optaget af princip. Argumentet har været, at ellers ville de studerende nok bare se Netflix i stedet. Selv medicinstuderende med børn, som bliver opfordret til at melde sig som podere i Corona-testcentrene, må ikke få den skemalagte online-undervisning optaget “for den er for fremmødte studerende.”

For de heldige, som har haft fysisk undervisning i efteråret, måtte kun Corona-ramte eller nærmeste pårørende hertil få adgang til forelæsningen via Zoom. Ingen andre årsager var anerkendelsesværdige. Og for de, som fulgte den fysiske undervisning over Zoom – ikke af uvilje, men for at beskytte andre mod potentiel smitte – har lydkvaliteten ofte været så ustabil, at man ikke kunne høre underviserens oplæg, fordi undervisere bevæger sig rundt i rummet, mens de taler, og dermed væk fra deres skærme. Skærmdeling af PP-slides var “for fremmødte studerende”. Hvis nogen tillod sig at spørge til muligheden for, at undervisere kunne bære headset i undervisningen, så lyden gik bedre igennem, fik man at vide, at den gode lyd kun var – you guessed it – “for fremmødte studerende”.

Igen må vi understrege absurditeten i dette mistillidsforhold: kun studerende med symptomer, corona eller risiko for svære sygdomsforløb har måtte følge fysisk undervisning over Zoom, og alligevel har man nægtet denne sårbare gruppe af studerende at følge undervisningen på lige vilkår med resten af holdet. En humaniorastuderende fra Syddansk Universitet, som var indlagt i efteråret, måtte efter bedste evne følge online-undervisningen fra sin hospitalsseng på trods af skrattende lyd, der faldt ud, manglende PP-slides og optagelser. Det har lagt et kæmpe pres på de, der i forvejen kæmper ekstra hårdt.

Alligevel har det eneste, man kunne tilbyde studerende på videregående uddannelser, været, at de kunne optage studielån eller at udskyde eksamener, hvilket ikke er en bæredygtig håndsrækning på sigt. Regningen hæfter man selv for pr. efterkrav eller løber tør for SU i mellemtiden.
Alt i mens vi skal følge vores studier for derved bedre at kunne forsørge vores børn.

Det er synd, for man taber de sårbare studerende på gulvet. Mønsterbryderne, unge forældre, folk, der har kæmpet sig tilbage efter psykiske sygdomme, manglende bagland o.lign. Dem, der virkelig, virkelig gerne vil deres studier og som yder deres ypperste for at have samme forudsætninger som ressourcestærke studerende.

På Syddansk Universitet har universitetsdirektøren, Thomas Buchvald Vind, henvendt sig til Uddannelses- og Forskningsministeriet for at afsøge mulighederne for at tilbyde sårbare studerende og studerende med børn muligheden for nød-læsepladser, så de har reel mulighed for at fordybe sig i det tunge, akademiske stof, som de vil blive udprøvet i henover de næste par uger, mens de hjemmeskoler deres børn. Desværre har ministeriet meldt ud, at det ikke kan lade sig gøre at tilbyde læsepladser for de, der ingen andre steder har at gå hen. Så vi må tænke i alternative løsninger.
Desværre kan vi ikke gå i haven, ligesom vi heller ikke kan sende vores børn udenfor under en 4-timers eksamen. Studerende har ikke sommerhuse. Vi bor til leje på få kvadratmetre, der dårligt tillader, at vi inddrager et roligt hjørne af boligen til eksamensforberedelse. Men alt er lukket: Læsesalene, bibliotekerne, museerne, cafeerne. Hvor skal studerende gå hen for at forberede sig?
Hvor er hjælpepuljen til de studerende på landets videregående uddannelser? Indtil videre er mulighederne få: Vi kan forlænge vores uddannelser, løbe tør for SU eller optage dobbelt så meget gæld som normalt, inden vi træder ud på arbejdsmarkedet.

Det er vores indtryk, at universiteterne gerne vil komme denne gruppe af sårbare studerende og studerende med børn i møde og ved at forholde sig så fleksible som muligt med de stækkede muligheder, universitetet nu engang kan operere indenfor. Men det kræver en lydhørhed fra regeringens og uddannelsesministerens side.

Så! Her kommer en række forslag:

 • Muligheden for at sårbare studerende og studerende med børn kan melde fra på eksamensdagen uden lægeerklæring – uden at det tæller som et forsøg.
 • Tilbyde alle sårbare studerende og studerende med børn et “gratis” prøveforsøg. Altså 4 prøveforsøg i alt til denne 20/21 vintereksamensperiode.
 • Forlænget forberedelsestid til sårbare studerende og studerende med børn i denne vintereksamensperiode. Dette er en mulighed, man allerede tilbyder studerende med ordblindhed, synshandicap eller hjernerystelser. Selvom det er noget, der skal godkendes af de enkelte studienævn, så kan I i ledelsen måske få hul igennem til de forskellige studieledere og gøre universitets holdning tydelig til hvilke håndsrækninger, man kan tilbyde i denne historiske undtagelsessituation.
 • Nødpasning af skolebørn
 • Facilitere en dialog med SU-kontoret om muligheden for at søge ekstra SU-klip som følge af særlige corona-nedlukningsrelaterede problematikker, fx. at studerende med hjemsendte må udskyde enkelte eksamener.
 • Hvis studerende med hjemsendte børn bliver afbrudt af børn undervejs i Zoom-eksamener, så kan de få lov at gå op igen senere samme dag (eller dagen efter) så alle eksamener ikke behøver at blive udskudt.
 • Skrue op for kapaciteten på universiteternes internet, så hjemsendte studerende med dårligt/svingende internet hoppe på den forbindelse til Zoom-eksamener.
 • Lave en printmulighed på biblioteket, som allerede nu tilbyder, at man kan komme og hente bøger. Hvis man også stadig ville kunne få printet og afhente prints ved bibliotekets sluse, vil det give bedre forudsætninger for eksamensforberedelse. Ikke alle har printere.
 • Stille forberedelseslokaler til rådighed som ligger uden for campus, hvis ministeriet ikke vil komme universiteterne i møde om nød-læsepladser på universiteternes læsesale. Disse lokaler kunne fx. findes via universitets samarbejdspartnere. Der skal selvfølgelig være begrænsede pladser og båse, folk kan skærme sig bag, og pladserne må fordeles efter de mest værdigt trængende. Der skulle så medfølge ekstra rengøring.
 • Udsættelse af eksamensfrister indtil reeksamen i februar, uden at det tæller som et forsøg. Til den tid er børnene forhåbentligt tilbage i skolen (måske). Dermed får alle studerende nogenlunde lige forudsætninger at gå til eksamen på. Hvis ikke, så må man prøve at forbedre forudsætningerne for de, der lige nu bliver særlig ramt af den nyeste nedlukning.
 • Hvis ingen initiativer indføres: At særlige vilkår (fx. hjemsendte børn) holdes in mente i selve eksamensbedømmelsen. Det forudsætter selvfølgelig, at de studerende selv gør opmærksom på særligt udfordrende omstændigheder.
 • At indkalde til hastemøde om, hvordan man bedst muligt kommer studerende med hjemsendte børn i møde til den kommende vintereksamensperiode, som allerede er i gang. Her kan I drøfte mulighederne for at indføre forlænget forberedelsestid mv, som de enkelte studielederne så kan gennemføre hurtigt, for de fleste studienævn mødes først et stykke inde i det nye år – langt efter de fleste eksamener er i gang eller overstået.

Dette er en akut problemstilling, som kræver akut handling og beslutningstagen.

Det er nogle lange dage og endnu længere nætter, studerende med hjemsendte børn kigger ind i lige nu. Vores eksamensresultater har direkte indflydelse på mulighederne efter endt studie, og det er et tungt åg at skubbe frem foran sig, mens man kæmper for at yde sit bedste under de nuværende omstændigheder.

Det er i tider som disse, at universitetet bør vise sig som en stærk organisation, der kan favne og støtte dem, der har allermest brug for det og som allerede kæmper bravt for at indordne sig. Lad os vise, at trods omprioriteringsbidrag og nedskæringer, kan ånden i folkeuniversitetet ikke kvæles! Danske universiteter er for alle, uanset ophav, og det bør vilkårene for denne eksamenstid også afspejle.

Politikerne tager politiske beslutninger på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Lad universiteterne tage progressive og nødvendige beslutninger på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Når bomberne falder, bør der være plads til alle i beskyttelsesrummet, uanset ens sociale, private, psykiske og økonomiske forudsætninger. Der skal være plads. Hvis der ikke er beskyttelsesrum nok til alle – jamen, så må vi bygge nogle flere!

Mvh.

Du kan finde brevet og se underskriverne her: Åbent brev til alle universiteter i Danmark

Kilde:
Eksamen og hjemsendte børn er lig med kaos: ‘Dumper jeg, risikerer jeg at blive smidt ud’


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater