For få hænder og for få pladser: Overflyttes midt i fødslen

1000 fødende kvinder er de seneste par år blevet bedt om at finde et andet sted at føde når de er mødt op på deres fødested. De fødende er så nødsaget til at rejse til et andet hospital med fødeafdelingen i regionen – ofte en rejse på mange kilometer.
Det viser en opgørelse fra regionerne til folketingets sundhedsudvalg.

Problemet er størst i Region Hovedstaden, hvor 600 kvinder er blevet overflyttet under deres fødsel siden 2016. I 2009 og 2010 nedlagde regionen et stort antal fødeafdelinger på Frederiksberg, Glostrup og Gentofte Hospital.

Det betyder, at der nu kun er 5 fødesteder i hele regionen: Bornholms sygehus, Hvidovre, Herlev, Hillerød og Rigshospitalet. Dette på trods af at det anslås, at fødselstallet frem mod 2030 vil stige med 22 procent.

Man er nu begyndt at bygge en ny fødeafdeling på Bispebjerg. Den nybyggede fødeafdeling på Glostrup fik kun lov at eksistere fra 2006-2010.

Samtidig har fødeafdelingerne oplevet store nedskæringer de sidste mange år, så jordemødrene har skullet løbe stærkere. Det har  medført dårligere vilkår for de fødende med utryghed og endda farlige fødsler til følge –  og ekstremt dårlige arbejdsvilkår for jordemødrene.

Jordemødrene har protesteret mod de stadig forringede forhold på fødeafdelingerne i årevis.

Se
Derfor smed jordemødrene skoene foran Christiansborg i dag

De dårlige og stressende arbejdsforhold har sammen med de lave lønninger har fået jordemødre til at flygte fra faget og i sær fra hospitalsansættelser.

Se
Jordemoderforeningen: Flugt fra jordemoderfaget

Derfor er der personalemangel på fødeafdelingerne i Region Hovedstaden. Alene på Herlev fødeafdeling er der 19 stillinger, der ikke kan besættes.

Der er i regionens budget sat penge af til forsøge at holde trit med det stigende antal fødsler. Men for at løse problemet kræves der ikke bare flere sengepladser og flere lokale fødeafdelinger –  der skal også langt flere hænder til på de enkelte fødeafdelinger.

Derudover kræver det også bedre lønninger for de lavt lønnede jordemødre. Uligelønnen for jordemødre blev ikke udjævnet med overenskomstforhandlingerne i foråret.

Skal der sikres ordentlige forhold for de fødende kvinderne, deres babyer og familier og for dem, der hjælper med at bringe de nye børn til verden, må der tages en hele række skridt – nu.

Se også

Kære Fødende Kvinde: Du må føde 2% hurtigere! – Brev fra en jordemor
KPnetBlogs  12 december 2016

Sundhedsarbejdere siger Nok er nok
KPnet 2. oktober 2015

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  24. september 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne