Stranguleringsskruen mod Nordkorea må fordømmes – Af Kommunistisk Politik

Nordkorea angribes med løgnen om ”kamp mod terror” som våben og FN´s Sikkerhedsråd som løftestang – Det Nordkorea der som folk har klar erindring om
USA´s kriminelle bombninger og grusomheder med udryddelse af en stor del af Nordkoreas befolkning under Korea-krigen i 50-erne.

Af Kommunistisk Politik

Pyongyang, hovedstaden i Nordkorea, i 1953, næsten fuldstændig tilintetgjort efter USA´s bombninger under Korea-krigen.FN´s Sikkerhedsråds vedtagelse fredag d. 22. december af endnu et amerikansk sanktionsforslag imod Nordkorea, om at stramme stranguleringsskruen yderligere, kan kun karakteriseres som en kriminel handling. En handling der savner ethvert folkeretslig grundlag og er i strid med Folkeretten, rettet imod udsultning af det nordkoreanske folk.

Endnu engang stilles tingene på hovedet, ledsaget af en dæmonisering og med sanktioner mod et land som ikke vil underlægge sig USA´s dominans, endnu et land som ikke har angrebet andre. Deres brøde er, at de afviser et imperialistisk domineret FN Sikkerhedsråds uretfærdige afgørelser, imod en suveræn stat og imod det nordkoreanske folk.

Med et USA manipuleret og enstemmigt Sikkerhedsråd´s sanktioner mod Nordkorea skal verdens folk forledes til at tro at Nordkorea er problemets kerne og at det er verdenssamfundet der taler. Med Kinas og Ruslands accept, og på trods af deres tidligere forbehold og udtalelser, er de med til at give USA´s imperialistiske stræben imod Nordkorea et formildende skær. Det er også med til at undergrave de internationale protester og modstanden mod USA´s krigstrusler og kvælningsforsøg. En modstand som slet ikke modsvarer den tøjlesløse aggression imod et suverænt land.

Alle de 5 permanente medlemmer, der hver især havde mulighed for at forhindre USA ´s forslag med vetoretten,  stemte for, herunder Kina, Rusland. Frankrig og Storbritanien var som forventet stærke tilhængere af USA´s forslag om yderligere terror mod det nordkoreanske folk.

Det vi ser er tyven, der råber ”Stop tyven” med anklager mod Nordkorea, omgivet af USA med verdens største atommagts trusler og krigsøvelser. Anklaget for at være en ”atomtrussel for verden” og en ”støtte for terrorisme”.

Et Nordkorea der ikke har angrebet noget andet land, men føler sig påtvunget udvikling af primitive atomvåben som afskrækkelse overfor tiltagende angrebstrusler med krav om underkastelse.
Et USA som fortsætter sin millitære optrapning mod landet og det USA, der udraderede en stor del af Nordkoreas befolkning og lagde landet øde under Koreakrigen. Nu med gentagne atomtrusler om helt at fjerne det nordkoreanske folk fra jordens overflade.

Vedtagelsen af de nye massive sanktioner betyder ikke mindst stop for import af bl.a. brændstof, naturgas, råstoffer, træ,, transportkøretøjer og skibe. Forbyder eksport af ca. 90% af raffinerede olieprodukter  og kræver omkring 100.000 nordkoreanere, der arbejder i udlandet vender hjem indenfor 24 måneder. Men det lykkedes ikke USA at få accept til at borde og undersøge nordkoreanske skibe i internationalt farvand.

USA har tidligere luftet ideer om helt at optrappe med blokade af Nordkoreas havne. I Nicaragua betød det en kriminel minering af havnene. Men en sådan krigsoptrapning på den koreanske halvø kan ikke se bort fra Kinas mulige reaktion, et Kina med grænse til Nordkorea.

Tilbage står et aggressivt og truende USA hvor et angreb på Nordkorea vil have uoverskuelige konsekvenser for hele regionen.

Om forsøget på næsten at strangulere det nordkoreanske folk til døde udtalte Trumps talsmand og sikkerhedsrådgiver, Thomas P. Bossert:
“Præsident Trump har brugt næsten hver løftestang, man nu kan bruge, uden at sulte befolkningen i Nordkorea til døden, for at ændre deres adfærd,” ….. “Og så har vi ikke meget plads her for yderligere at anvende pres for at ændre deres adfærd.”

Kina, Rusland og det imperialistiske spil

På trods af stormagterne Kina og Rusland forud for de seneste sanktioner flere gange havde gjort klart at enhver yderligere stramning er ”kontraproduktivt” og ”ineffektive”, så stemte selvsamme stormagter for de nye strangulerings sanktioner imod Nordkorea.

Mange stiller sig spørgsmålet: Hvorfor stemmer Kina og Rusland for sådanne sanktioner, hvis et sammenbrudt Nordkorea øger faren mod disse to lande fra det trængte USA, som åbent ser disse to stormagter som imperialistiske hoved ”rivaler”, som Trump udtrykte det i sin seneste tale?

Det er meget vel en del af et interimperialistisk rollespil, der skal forsøge at fremstille tingene som om folkenes fremtid, ikke afgøres på basis af folkeretten, men via stormagters mulige rivaliseringsaftaler, hvor både Kina og Rusland byder sig til som ”mæglere”. Altimens vil Kina bag kulisserne uden tvivl forsøge at sikre sig at nabolandet Nordkorea ikke bryder helt økonomisk sammen for at blive overladt til amerikansk kontrol.

Det er tankevækkende, at der var enstemmighed om de nye FN sanktioner på trods af USA´s og Trumps uhyggelige optræden ved FN´s generalforsamling – hvor Trump overfor hele verden talte om total udslettelse af det nordkoreanske folk, hvis de ikke makkede ret. En fascistisk magtarrogance, der ikke fandt reel fordømmelse blandt vestens ledere.

For USA er et Sikkerhedsråds opbakning en fordel, men sikkert ikke nogen forudsætning, hvis USA og Trump først har besluttet sig for krig, ligeså lidt det var for Bush ved det kriminelle angreb mod Irak baseret på falske påskud iscenesat i FN af Colin Powell.

USA’s militære atomoptrapning med krigsøvelser omkring den koreanske halvø og trusler mod Nordkorea må ophøre –
Militær personel og Thadd missiler i Sydkorea må trækkes tilbage –

Hænderne væk fra Nordkorea!

Læs også:

Trump i historisk krigsophidsende, primitiv og skandaløs tale på FN’s talerstol

Hvorfor er særligt Nordkorea og Iran i USAs sigtekorn? Af Henning Paaske Jensen på KPnetBlogs

KPnet 28. december 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne