Vi fordømmer USA’s terrorlistning af Korea – Af Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea

Udtalelse fra den ordinære årlige generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea

København, den 25. november 2017

 

USA’s præsident Donald Trump har den 21. november 2017 besluttet at sætte DDF Korea på USA’s liste over lande, der efter USA’s opfattelse sponsorerer terror – den såkaldte terrorliste SST. Beslutningen medfører yderligere sanktioner og straffepolitik og isolation overfor DDF Korea og dermed yderligere lidelser og afsavn for befolkningen i DDF Korea.

USA’s begrundelse for at sætte DDF Korea på listen over terrorsponserende lande er, at DDF Korea ”atomopruster og begår snigmord på fremmed jord.”  Det er jo en fuldkommen fornuftsstridig og tåbelig begrundelse. Af alle vil USA straffe DDF Korea for påstande om noget netop USA selv begår i stor skala.

DDF Korea sponsorerer ikke terror og tager på alle måder afstand fra terror, når den forekommer rundt i verden. DDF Korea står heller ikke bag snigmord og har kun været nødsaget til at udvikle atomvåben for at besidde et tilstrækkeligt afskrækkende modsvar på USA’s atomoprustning på koreansk jord og i farvandene omkring Koreahalvøen rettet mod DDF Korea.

Derimod er det netop USA, der besidder verdens allerstørste atomarsenal, og som i årtier har stået bag utallige snigmord på politiske modstandere rundt om i verden. USA har ligeledes med sine krige rundt på kloden stået som ansvarlig for millioner af civile døde og med sin oprustning og krigsøvelser på koreansk jord, har USA så rigeligt gjort sig egnet til at stå på en terrorliste.

Med USA’s beslutning om at terrorliste placere DDF Korea, medvirker USA kun til yderligere at skærpe konflikten på Koreahalvøen, og bringer den længe tiltrængte dialog i Korea længere og længere væk.

Vi appellerer derfor til alle – herunder også den danske regering – om at tage klart afstand og protestere imod USA’s uansvarlige terrorstempling af DDF Korea, der kun konfliktoptrapper og blokerer for dialog og en fredelig løsning af konfrontationen i Korea.

Se også

Hvorfor er særligt Nordkorea og Iran i USAs sigtekorn?
Af Henning Paaske Jensen, KPnetBlogs 19. oktober 2017

Fra Enhedslisten til Radikale: Kaster benzin på Trumps krigsbål mod Nordkorea
KPnet 25. september  2017

Skærpede sanktioner mod Nordkorea, Rusland og Iran: Økonomiske sanktioner er forløber for krig
KPnet 11. august  2017

Trump truer Nordkorea med udslettelse: “Bål og brand som verden aldrig før har set”
KPnet 9. august  2017

Revanche i Korea på vej? Det amerikanske krigskabinet styrer mod nye krige og konfrontationer
Af Klaus Riis, KPnet 18. april 2017

 

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

 

KPnet 26. november 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater