DSB’s S-togsdrift i udbud: Udliciteringspolitikerne og EU undergraver den offentlige transport

Alt der kan give profit skal sendes udbud og overgives til private investorer. Det er EU’s såvel som regeringens politik og mål. Nu sætter VLAK, R og DF ind med et frontalangreb på den offentlige transport og DSB – det københavnske S-togsnet skal sendes i udbud i et offentligt-privat partnerskab. Et kinesisk firma står angiveligt allerede på spring.

Dermed udvælger man sig den økonomisk bedst kørende del af DSB. De københavnske S-tog havde i 2016 117 millioner rejsende ifølge DSB’s årsrapport. Det er knap 60 procent af DSB’s samlede passagertal.

”Røde partier undrer sig”, kan man læse i dagspressen. Men hvad er der at undre sig over? Siden hvornår er de dårligst kørende områder af offentlig virksomhed blevet udvalgt som udliciteringsobjekter, og siden hvornår har en dansk regering bakket op om offentlig service og en velfungerende offentlig sektor?

DSB kunne i deres seneste halvårsrapport melde ud, at de havde et overskud på 63 millioner på S-togsnettet. Rapporten fortalte også, at de københavnske pendlere er de mest tilfredse DSB-kunder på de længere strækninger landet over.

Det er altså en god luns der kan overdrages til profitgivende virksomhed, og samtidig give driften af offentlig togtransport et grundigt benspænd.

Den gode økonomi i S-togsdriften gør også dette argument fra regeringen noget mærkværdigt:

“Jeg synes, at togdriften er meget dyr i Danmark. At effektivisere togdriften for at gøre den billigere er en nødvendighed for, at togdriften kan have en fremtid i Danmark” (transportminister Ole Birk Olesen (LA) til Berlingske Business).

Vil det blive billigere at køre med S-toget! Siden hvornår har udlicitering ført til lavere forbrugerpriser? Og siden hvornår er eventuelle besparelser kommet forbrugerne til gode?

Førerløse S-tog – stadig kun på eksperimentstadiet

VLAK har desuden bundet udliciteringen sammen med en plan om førerløse S-toge. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) kunne nonchalant udtale, at ”det ved vi jo fra Metroen kan fungere”.
Og De Radikales trafikordfører Andreas Steenberg gentager:

”Som med metroen, hyrer man et firma, der har prøvet det før”.

Det må også kaldes et luftigt udsagn, da ingen i realiteten har prøvet det før. Førerløse tog er kun afprøvet på beskyttede steder, hvor togbanen ikke er i kontakt med anden trafik, som i metrotunneler og lignende. Det er ingen steder i verden afprøvet i et åbent miljø. Det virker ret sandsynligt at dette eksperiment vil blive langt dyrere end anslået.
Regeringen lover flot, at bliver der problemer vil ansvaret ligge hos det private firma, der har vundet driften og også skal stå for at indføre de førerløse tog. Ja det skulle faktisk være hele fidusen – at lægge ansvaret over på et privat firma og derved skåne skatteyderne for uventede problemer!

Også det lyder højst utroværdigt. Et privat firma vil aldrig overtage et fuldt ansvar for at et projekt lykkes, højst det der er defineret i en kontrakt. Og skulle det glippe kan det altid melde sig konkurs.

Førerløse tog og udlicitering har dog ingen naturlig sammenhæng. Det virker mest som et forsøg på at forbinde det, at man forærer S-togsdriften væk med et angiveligt positivt regnestykke og en fremtidsrettet idé.

500 togførere fyres

Regeringens søde ord om udbuddets lyksaligheder har ikke overbevist de DSB-ansatte.
I regnestykkets besparelser indgår fyring eller overflytning af 500 togførere. Med erfaringen fra andre udliciteringer forventer de ansatte dårligere arbejdsforhold og lavere løn, hvis der overhovedet bliver arbejde til dem i fremtiden. Henrik Horup, forbundsformand i Jernbaneforbundet forventer en tendens til at folk vil flygte fra DSB. De der kan, vil søge andet arbejde.

Læs også

At lade markedskræfterne styre er en ulykke for energiforbruget
KPnet 14. december 2017

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

Bestil eller afbestil det på mail kpnet.dk/kontakt/

 

 

KPnet 15. december 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater