Kontakt

Mail til KPnets redaktion: redaktion@kpnet.dk
Kontakt til APK skriv:

Alle økonomiske bidrag modtages med stor tak!
Brug Oktobers bankkonto eller giro:
1551 – 166 34 271
Giro 1-663-4271