Folkepensionens grundbeløb skal klækkeligt op – også til fremtidens pensionister

Der er en voksende usikkerhed blandt danskerne om den økonomiske sikring i alderdommen. Det er en udbredt fornemmelse, at folkepensionen er ved at blive undergravet og i fare for at forsvinde for fremtidens pensionister. Folkepensionens grundbeløb skrues stadig nedad.

Af Kommunistisk Politik

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En folkepension til alle, der kan holde tidligere tiders fattigdom efter arbejdslivet fra døren – det har altid været et af de helt centrale sociale krav for arbejderbevægelsen. Det var også et hovedelement i 1960’erness og 70’ernes danske og nordiske velfærdsmodel.

Alle skulle have ret til et grundbeløb, der kunne sikre tag over hovedet, varme og mad på bordet. Det betød yderligere,  at den generelle pension blev friholdt for spekulation og som profitobjekt.

Netop dette har gjort netop folkepensionens grundbeløb til et oplagt mål for kapitalens nedskæringspolikere fra både blå og ‘rød’ blok. Det er allerede længe siden, at dette grundbeløb, som alle modtager, kunne dække de grundlæggende udgifter.

I 2017 udgør den beskedne  6.160 kr. pr måned – før skat. Desuden er der et månedligt tillæg afhængigt af, om man er gift eller ej. Det er på hhv. 3.223 kr for gifte og amlevende og 6.551 kr. for ugifte/enlige. Altsammen igen før skat.

Folk uden ‘formue’ (f.eks. hus eller ejer-/andelslejlighed)  får i 2017 en ‘ældrecheck’ på ialt 16.900 kr. Før skat. For at modtage denne ydelse må folk ikke have en ‘formue’ på over 84.300 kr.

Det er indlysende, at med stadig voksende boligudgifter og andre voksende udgifter, herunder særligt store for ældre f.eks. til medicin og pleje, skal der yderligere indkomster til for at pensionister kan opretholde en rimelig levestandard. Herunder  bevare hus og hjem også efter den oftest meget store indtægtsnedgang ved overgang til pension.

Den stadig mere magre generelle folkepension har som bekendt ført et hav af supplerende pensionsordninger og opsparinger med sig. Alle de store finansielle operatører er involveret på dette marked, som har vist sig at være ekstremt givtigt, alene af den grund, at det omfatter alle. Det er også blevet en fast bestanddel af de faglige organisationers virksomhed.

Resultatet har været beskæring og undergravning af folkepensionen og dens grundbeløb. Blå blok har sammen med DF ladet den synke – selvom DF har slået sig op som pensionisternes beskytter. Thorning-regeringen (SRSF) forsøgte direkte at nedsætte grundbeløbet i 2012 i forbindelse med en ‘skattereform’ og overføre nedskæringen til det indivíduelle tillægssystem.

Det er derfor ikke så underligt, at ytrygheden breder sig sammen med en fornemmelse af, at folkepensionen er på vej ud og helt kan forsvinde. Den ædes faktisk af stærke kapitalkræfter …

Derfor vokser også som en modreaktion et stadig stærkere krav om en markant forhøjelse af folkebevægelsens grundbeløb – så den igen kan dække de helt basale udgifter – og en automatisk regulering af den i forhold til den almindelige lønudvikling på arbejdsmarkedet.

Kampen for disse forhøjelser  må organiseres. Den må synliggøres i form af protester, aktioner og demonstrationer. Her må folkkepensionisterne på banen – støttet af de kommende pensionister. Dem er der mange af. Og kampen gælder ikke bare nutidens folkepensionister – men også de fremtidige – der både skal arbejde længere gennem livet og spises af med en stadig ringere pension.

Se også

Notat fra Finansministeriet: Ny aldersopsparing skulle ikke hjælpe de lavtlønnede
KPnet 7. juli  2017

Ja til folkepension – Nej til højere pensionsalder: Rul reformerne tilbage!
KPnet 18. februar 2017

 

KPnet 1. august 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater