Notat fra Finansministeriet: Ny aldersopsparing skulle ikke hjælpe de lavtlønnede

VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget nye regler for aldersopsparing. Et netop offentliggjort notat fra Finansministeriet viser, at der var tale om en bevidst forbedring af de bedre stillede pensionisters muligheder, og med en forventning om at ordningen kun i meget ringe grad vil blive benyttet af de lavest lønnede.

social genopretning nu
Ændringerne skulle angiveligt løse problemerne med at den surt optjente pensionsopsparing for pensionister med en mindre opsparing betyder, at man mister retten til pensionstillægget og hele opsparingen reelt inddrages. Det såkaldte ‘samspilsproblem’.

Den nye ordning giver mulighed for at opspare op til 50.000 kr. i de sidste 5 år på arbejdsmarkedet. En ordning der kræver en høj indtægt at udnytte – og overhovedet ikke løser de lavestlønnedes problem med at opsparingen forsvinder som dug for solen.

Notatet om ordningens forventede konsekvenser er offentliggjort efter aktindsigt for Politiken og viser regeringens hensigt.

Økonomiprofessor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet udtaler til avisen:

“Tallene afspejler, at jo rigere man er, jo mere har man mulighed for at udnytte ordningen fuldt ud og dermed få glæde af den”.

Dansk Folkeparti der ihærdigt forsøger at slå sig op som arbejderparti, godt hjulpet af Socialdemokratiet og fagtoppen afviser at dette skulle være et problem. Finansordfører René Christensen kalder Finansministeriets egne tal for “et gæt”. Men der er altså tale om regeringens egne tal, der er udarbejdet som baggrund for loven.

Voksende ulighed blandt pensionister – og tvangsopsparing på overførselsindkomst

I EU-harmoniseringens ånd er det blevet mere og mere individuelt hvad den enkelte har at leve af efter pensionen. Retten til en skattebetalt folkepension og retten til efterløn er blevet undergravet, og fra 1987 har det været et krav selv at spare op af lønnen til sin pension.

Nu skal tvangsopsparingen også til at gælde mennesker på overførselsindkomster, hvis det står til regeringen.

I regeringens 2025-planer indgår det, at en obligatoriske opsparing for alle gradvist skal nå 2 pct. af indkomsten i 2025. Alt skal så vidt muligt individualiseres og alle rettigheder gøres afhængig af egenbetaling. I 2026 vil det koste en arbejdsløs på dagpenge 4.400 kr om året. Penge der herefter kan blive trukket fra pensionstillægget. Rent tyveri!

Som 65-årig skal hver syvende dansker i dag leve af folkepension og ældrecheck alene. Mens én procent af danskerne råder over en halv million kroner årligt, penge de har kunnet lægge til side af deres indtægt.

En pension til at leve af bør være en ret for alle!

Læs om notatet fra Finansministeriet her
Ny opsparing til pensionen vil komme de færreste lavtlønnede til gode

 

 

KPnet 7. juli 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne