Krisen sender pensionisters økonomi ud over afgrunden

Vores ældre er i sandhed ramt af alle de plager der behersker det kolde kapitalistiske samfund. De seneste år med coronakrise og isolation været krasbørstige, men knap var vi på den anden side før energipriser og inflation drænede bedsteforældrenes surt opsparede midler fra et helt arbejdsliv. Som om det ikke var nok, har spekulanter slået sig løs og formøblet pensionsopsparingen og til gengæld lukket den lokale ældrepleje. Det er tid til at stå sammen på tværs af generationer! Vi vil ikke betale for kapitalens kriser!

Af Franz Krejbjerg, APK

Vi er tvangsindlagt til pensionsopsparing, mens folkepensionen bliver mindre og mindre værd. Vi bliver også tvangsindlagt til at smide pengene i et casino spil. Lige nu er pensionerne faldet med 10 procent

Den anden dag fortalte en bekendt mig, at hun havde fået et chok da hun så at elregningen var fordoblet for det kommende kvartal. Det handlede om 300 kr. ekstra om måneden, og det er rigtig mange penge oven i et lille budget når priserne på mad det seneste år er vokset med 40 procent, og huslejen står til at stige med 7 procent. Og alt andet undtagen hendes efterløn stiger.

– Havde jeg ikke mit lille bijob var jeg blevet nødt til at flytte fra min lejlighed, hvor jeg snart har boet i 15 år, fortalte hun.
– For hvad skal jeg leve af? Når husleje og el er betalt er der ingenting tilbage.

For hende er det en ny situation, hvor der pludselig er konstante bekymringer om pengene rækker, og frygt for om helbredet kan holde, eller hun skal se i øjnene at hun må tage afsked med den forestilling om sin alderdom, hun troede lå for enden af arbejdslivet.

Rigtig mange står i den situation, og tager det med lige dele resignation og fortvivlelse. Hun er mere opfyldt af vrede over at stormagternes krige om energien rammer hendes beskedne livsførelse.

Vrede er den helt rigtige reaktion. Kun et beskedent antal ældre har kræfter nok til at klare et fuldtidsjob og et endnu mindre antal virksomheder står med åbne arme. Kendsgerningen er, at det er regeringen der svigter når der ikke leveres økonomisk tryghed, mens imperialismens krige og kapitalismens kriser fejer henover landet. Det er jo ikke folket der starter krige og kriser, vi er reduceret til statister i kapitalismens system.

De mange plager

2022 har set et sammenfald af et utal af kriser og flere er i vente. Der er den historiske store stigning i inflationen, hvilket blandt andet har sendt transport- og fødevarepriserne på himmelflugt, og dertil kommer fordobling af elregningen og 10-dobling af gasprisen for mange almindelige husstande og forbrugere.

De store olie- og energiselskaber har haft rekordoverskud, og det samme har Mærsks containerskibe og våbenbranchen. Mens energipriser og inflation og økonomisk krise har ramt alle andre fra de små købmænd og bagere og slagtere til de mellemstore industrivirksomheder. Den globale nedgang har på et år givet sig udslag i et fald på aktiemarkedet på mere end 20 procent. Hvilket slår over i store tab for bl.a. pensionsfonde.

Arbejderne er blevet snydt igen. De penge der tvangsmæssigt hver eneste måned er taget af folks løn og stillet til rådighed for kapitalen er ikke opsparing til en tryg alderdom.

Næste år vil disse tab blive sendt direkte videre til pensionisterne i form af lavere udbetaling. Flere pensionsselskaber forventer en nedgang i udbetalingen på 10 procent. Kort sagt alle udgifterne vokser, mens indtægterne falder.

Men vi skal ikke glemme at nævne den krise der parallelt har ramt det offentlige sundhedsvæsen og plejesektoren. Corona pandemien var den dråbe der fik bærgeret til at flyde over for de ansatte, der havde været presset til at løbe hurtigere og hurtigere og samtidig bliver ramt af nedskæringer, centraliseringer og strukturændringer i det uendelige. Der står tusindvis af ubesatte stillinger i det offentlige. Og dem der rammes er ikke mindst pensionister og udsatte med et behov for hjælp.

Dette er kun toppen af isbjerget, for uanset hvor vi dykker ned i de offentlige nedskæringer, om der er tale om hjemmehjælp, offentlig trafik, eller afstand til sygehuset osv. osv. så er de fattigste ramt hårdest, herunder mange pensionister og efterlønnere, handikappede og syge.

Det er bevidst politik ført af skiftende regeringer gennem årtier, dikteret af kapitalen og EU. Men med ét forklares alle dårligdomme med Ruslands krig mod Ukraine. Magtens folk fra regering og Nationalbanken tror, at folk glemmer, at politikerne intet gjorde, da inflationen tog fart, lang tid før Ruslands invasion. Her havde banker og finanseksperter travlt med at bortforklare prisstigningerne som midlertidige, mens inflationen havde accelereret i mere end et halvt år.

Dertil betyder rentestigninger at ejendomspriserne nu begynder at kollapse, og alle der har lånt til et sted at bo, nu står med en ubetalelig gæld og håret i postkassen, når krisen bliver til fyringer og massearbejdsløshed.

For første gang i mere end 25 år er renter på huslån stigende, så alle der har taget et afdragsfrit lån eller et flekslån i deres bolig har udsigt til at deres husleje vil skyde i vejret.

I sommers, efter at inflationen ikke kunne bagatelliseres længere, fik tonen en anden lyd, og Nationalbanken og regeringen tog de små pistoler frem. Inflationen skal i første omgang bekæmpes med nedskæringer og rentestigninger. Gæt hvem det rammes igen… Det er ikke mindst pensionister der står i kø på sygehusets venteliste og rammes af nedskæringer i plejesektoren.

Til gengæld har statens selv tjent gigantiske summer, mens folks købekraft er udhulet. Der hentes nemlig milliarder i både afgifter og i moms.

Udløs vreden!

Kun ved at finde sammen med andre og organisere sig, kan vi finde styrke til at ryste magthaverne og forlange at det er dem der kommer til lommerne og giver fuld kompensation for deres inflation og energiprisernes himmelflugt.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne