STOP CETA! Sig nej til de multinationale virksomheders diktat!

En gennemført CETA-aftale vil være et fintunet instrument til at afskaffe sociale og demokratiske rettigheder indenfor arbejdsliv, miljø og sundhed – og CETA vil angribe vores ret som nation til at drive en offentlig sektor. Menneskelige hensyn og rettigheder dømmes ude, tilbage står kun kapitalens ret til maksimal profit.

Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

14853126_1216555891738783_6744724330617182199_oFoto: Dan Stenberg Robles 

Handels- og investeringsaftalen CETA mellem EU og Canada er den første af de store aftaler af denne type som EU har forhandlet færdig og nu forsøger at få godkendt. Den 14. marts førstebehandler folketinget den danske ratificering af CETA i huj og hast med kun to behandlinger og uden en høringsfase. Kritik og debat er dømt ude.

Modstanden i en række europæiske lande er så omfattende, at gennemførelsen er meget usikker. En afvisning af CETA  – og de andre aftaler som TTIP og TISA, der er på vej – er af kæmpemæssig betydning for det store flertal i alle de berørte lande. For aftalerne vil forringe deres levevilkår og rettigheder – til fordel for de multinationale firmaers profit.
Et ja til CETA er vurderet til at koste 230.000 arbejdspladser og dumping af lønnen.

Et røgslør af løgn og manipulation

EU har valgt at lægge et røgslør af fordrejninger og løgne udover indholdet i aftalen. Man forsøger at afvise kritikken og berolige kritikerne –  fagforeninger, miljøorganisationer, jurister og mange andre,  og ikke mindst bredt i befolkningen. Intet af det holder vand.

EU-kommissionen har tilføjet en stribe erklæringer til CETA-aftalen. De lover at alle rettigheder mht miljø, arbejderbeskyttelse og at retten til at forbedre dem, står ved magt.  Men disse erklæringer er kun skrevet af den ene part. Intet er juridisk gyldigt – intet er  undertegnede rettigheder.

Har man råd til at lovgive til fordel for mennesker og miljø?

Firmaernes ønsker og krav får konsekvens for de nationale regler og love, herunder de danske. Det sikres gennem et reguleringssamarbejde mellem EU og Canada (som reelt repræsenterer USA). Her skal ’problemer’ i ny og gammel lovgivning vurderes. De multinationale firmaer får ifølge CETA ret til at lægge sag an mod regeringer, hvis disse begrænser markedsadgangen og profitmulighederne.

Skulle et land beslutte at lovgive anderledes end det anbefales af det regulerende råd, kan de gøre det. Men spørgsmålet er om de har råd. For med de multinationale firmaers ret til at lægge sag an mod stater kan progressiv lovgivning løbe op i milliarder.

Skulle det f.eks. lykkes at få gennemført en parlamentarisk beslutning om 30-timers arbejdsuge med fuld lønkompensation, udvidet barselsorlov for mænd, loft over forbrugerpriser på el og vand, forbud mod RoundUp, forbud mod GMO  (fortsæt selv listen!) kan den anfægtes ved en domstol nedsat af de multinationale firmaer selv.

Det samme kan ske, hvis et land beslutter at tage et område tilbage fra privatisering. En udvikling som ses i mange lande, hvor man reageret på prisernes himmelflugt, elendig vedligeholdelse af privatiserede ledningsnet eller ulighed i sundhedsvæsenet.

Alt kan anfægtes. “Lovgiv I bare”,  siger EU, “Men vi garanterer ikke for følgerne.”

Kommer CETA igennem vil denne aftale blive fulgt op med andre – TTIP og TISA – som pga stærk folkelig modstand er sat på pause, indtil videre.

CETA er nu inde i en fase med ratificeringer i alle EU-lande. I flere forventes godkendelsen at være i store vanskeligheder, men nej’et til CETA er på ingen måde sikret.

Lad os derfor fortsætte og intensivere kampen mod de multinationales handels- og investeringsaftaler –  sig NEJ til CETA så det kan ses og høres!

Læs også

Stop dansk tilslutning til CETA! Demonstration og aktionsuge
KPnet 10. marts 2017

Skriv under mod CETA og TTIP her

KPnets tema om TTIP, CETA og TISA
Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol


KPnet 14. marts 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater