Stop dansk tilslutning til CETA! Demonstration og aktionsuge

Regeringen ønsker at skubbe Danmarks tilslutning til CETA-aftalen igennem Folketinget i lyntempo og uden debat og sender CETA til førstebehandling allerede 14. marts. Netværket Stop CETA kalder til modstand med aktionsuge og demonstration.

demo mod ceta copy
CETA fungerer som murbrækker for TTIP, der næppe er opgivet. Hverken af de multinationale firmaer, den amerikanske præsident eller EU. CETA lukker op for overnational regulering af standarder og love, og for sagsanlæg fra firmaer med datterselskaber i Canada. Så der er al mulig grund til at vise CETA modstand.

I de fremtids’visioner’ som EU kommissionen og EU parlamentet netop har leveret er et af punkterne kapløbet med EU-landenes befolkninger om retten til indflydelsen over fremtiden. Et af EU’s store ønsker er at tage monopol på retten til at sige ja til aftaler som CETA, TTIP og TISA og fastsætte vilkårene ud fra den multinationale kapitalens rendyrkede interesser. I øjeblikket har landene stadig retten til delvist at tage stilling, og Danmarks elite har travlt med ratificeringen før modstanden breder sig for meget.

Førstebehandling 14. marts – aktionsuge mod CETA 13.-18. marts

I København inviteres alle til at deltage i aktion ved Folketingsbehandlingen kl. 7.30-9.00.

CETA og champagneDer bliver aktion ved Folketingets førstebehandling. Kom gerne i ‘bussiness-look’


Oplæg og debat om kampen mod CETA 17. marts
i København

Den 17. marts afholder initiativet et arrangement organiseret af Afrika Kontakt. Der bliver fokuseret på at styrke bevægelsen og mobiliseringen og info om hvad der rører sig i bevægelsen i andre lande.

Fyraftensmøde: Modstand mod udemokratiske handelsaftaler

Den 23. marts holder demonstration mod dansk tilslutning

DEMONSTRATION: STOP CETA
23. marts kl 16 – 19 
Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads

Se mere på facebook

Der vil være aktiviteter i flere byer under aktionsugen og d. 23. marts.

Stop CETA Danmark består af en række organisationer, der er gået sammen i en fælles kampagne. Initiativet og demonstrationen anbefales af Arbejderpartiet Kommunisterne.

Skriv under mod CETA og TTIP her

Se også

Regeringen hader demokrati – beslutning om CETA hastes igennem Folketinget uden høring
KPnet 24. februar 2017

Junckers 5 veje – vælg frit – alle veje fører til Rom!
KPnet 3. marts 2017

25 år efter Maastricht: Lad os komme ud af den union!
KPnet 17. februar 2017

EU i krise: Processen for unionsstaten speedes op med nye planer fra EU parlamentet
KPnet 27. februar 2017

KPnets tema om TTIP, CETA og TISA
Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol

 

 

 

KPnet 10. marts 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater