Trump stopper frihandelsaftalen TTP – stridende kapitalinteresser i lys lue

På det Donald Trump kalder ‘den første dag’ har USA’s nye præsident taget hul på sin konkrete udformning af sit politiske program. Det tegner til at blive en politik der giver støtte til erhvervslivet, med nedbarbering af skatter og offentlige udgifter, men samtidigt vender sig mod den fraktion indenfor amerikansk kapital, der har satset på de vidtrækkende handelsaftaler. Trump fik ikke mindst sin støtte ved at opfange vreden over tabet af amerikanske arbejdspladser – og nu er TTP officielt erklæret død.

stop_ttpDonald Trump vandt valget på løfter om en ny blomstrende æra for den amerikanske, hvide arbejderklasse. Arbejdspladserne skulle hjem igen ‘hvor de hørte til’ – og hverken befinde sig i Østen eller i Mexico.

I dag meldte Trump ud, at han vil genforhandle handelsaftalen NAFTA med Canada og Mexico, som multinationale firmaer med base i USA har profiteret stort på. Og som en vidtrækkende beslutning har han meddelt at frihandelsaftalen TTP mellem USA og landene omkring Stillehavet – minus Kina – er aflyst. En aftale, der som TTIP og TiSA er skræddersyet som redskab for de største multinationale firmaer og deres politiske dagsorden og globaliseringen.

Der vil fremover blive idømt straftold til firmaer der flytter arbejdspladser ud af USA. Den nationale industri skal bygges op og som et middel hertil er det Trumps hensigt at give en kapitalindsprøjtning ved at sænke selskabsskatten fra de nuværende ca 35 % til 10 – 20%.

Dette vil blive et kæmpe angreb på de offentlige budgetter, hvor militæret som det eneste område holdes fri. Der indføres ansættelsesstop og stop for lønstigninger på hele det øvrige offentlige område. Trump angiver også at ‘middelklassens’ skatter skal sænkes, men dette begreb er meget upræcist.

Trumps politik kaldes isolationistisk, men den forholder sig i høj grad til verden som en global størrelse, som marked og for amerikanske geopolitiske interesser, hvor Trumps militære oprustning og rivalisering først og fremmest retter sig mod Kina, som den stærke økonomi der på verdensplan kan true USA som dominerende supermagt og har overtaget en stor del af verdens industriproduktion. Se Krigspræsident Trump i førersædet for USA-imperiet. Handelsaftaler er ikke aflyst, her vil Trump satse på bilaterale aftaler og presse sine betingelser igennem ved forhandlinger med de enkelte lande hver for sig. Første skridt er nyforhandlingen af NAFTA med Mexico og Canada i hver deres aftale.

Hvis de multinationale firmaers globale handels- og investeringsaftaler falder er det stærkt positivt for det store flertal af verdens befolkning, men absolut ingen sikring af fremtiden. Både Trump og Clinton repræsenterer stridende fraktioner indenfor monopolkapitalen – ligesom der også er modstridende synspunkter indenfor deres egne partier –  og ingen af disse har et politisk grundlag der repræsenterer amerikanske arbejderes interesser eller vi skabe fred i verden.

Se også

Tema: Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol
Kpnets tema om handels- og investeringsaftalerne

Modstand mod Trump fra dag 1 – Men sorte kræfter spiller med
KPnet 19. januar 2017

En mand og en mur til at dele et kontinent: Donald Trump i SMA, Mexico
KPnet 16. januar 2017

Modstand mod Trump – Hvad en dirrende Meryl Streep ”glemte”
KPnet 11. januar 2017

Fredsprismodtager og krigspræsident: Barack Obamas farvel
KPnet 11. januar 2017

Generaler og milliardærer i spidsen for verdensmagten USA
KPnet 8. december 2016

 

 

KPnet 23. januar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne