Modstand mod Trump fra dag 1 – Men sorte kræfter spiller med

Af Kommunistisk Politik

Donald Trump mødes med skepsis og modstand verden over. Men helt usædvanligt er der lagt op til en verdensomspændende bevægelse for at afbryde og forstyrre indsættelsen. Udover progressive kræfter i den amerikanske krigsmodstand, er der mere skumle kræfter på banen, der repræsenterer modstanden mod Trump i fraktioner af den amerikanske imperialisme – som Hillary Clintons aktivister og en stribe såkaldte neocons. Der er grund til at se sig grundigt for, hvis man ikke vil trække på den gale hammel. Den brede modstand mod Trump må bygges op hen ad vejen uden at lade sig spænde for en vogn, der styres af andre af reaktionens og krigens kræfter

stop_global_war-300x182
Der er al mulig grund til berede sig på modstand imod den nye repræsentant for verdens dominerende imperialistmagt, Donald Trump og hans politik – både for amerikanerne og for folkene i resten af verden. Men stærke pro-imperialistiske kræfter står bag en verdensomspændende kampagne, der er sat i sving op til indsættelsen af den nye præsident. Bevægelsen er iværksat som en støtte til Clinton-fraktionen og for skabelsen af en situation af kaos, uro og ‘disruption’. Den bygger ikke op til den kamp der bliver brug for når Trumps politik omsættes til virkelighed.

Verdens førende imperialistmagt skifter leder. Denne gang uden den medvind i de etablerede medier, som blev Obama til del. Tværtimod går den amerikanske efterretningstjeneste åbent ud mod Trump og beskylder ham for at handle i en fremmed nations interesser. Obama bliver – igen – dyrket som en helt i mainstream medierne.

Organisationer der betragtes som progressive bakker op om denne dagsorden – og modstanden mod Trump bliver på forvirrende vis hijack’ed af bagvedliggende kræfter med helt modsatrettede interesser end hvad man umiddelbart kan få indtryk af.

I Danmark er organiseringen af denne protest grebet af bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke, der står bag kampagnen Make solidarity great again – en kampagne, der spiller på harmen mod Trumps sexistiske og racistiske udtalelser. Umiddelbart kan dette virke relevant, men kampagnen udmærker sig ved at være meget ukonkret og uklar i sit sigte. Kun enkeltdele som Trumps sexisme tages op.

Det virker som om hensigten er, at skabe røre over valget af ‘den forkerte præsident’ – og ‘lukke luft ud af ballonen’, og skabe et pres gennem almindelig ustabilitet i en situation hvor stærke kræfter ønsker deres særlige variant af krigspolitikken og krigsoprustning mod Rusland fastholdt. En situation af kaos og måske voldelige sammenstød, der vi kunne bruges af reaktionens kræfter til at gribe ind med forstærkede politistatsmetoder i den kommende tid, hvor klassekampen er på vej til at skærpes.

Kampagnen og brugen af tilsyneladende progressive organiseringer har en stærk lighed med bevægelsen ‘save Aleppo’, hvor organisationen MS også var aktiv og gjorde sig bemærket som en ihærdig fortaler for fortsat krig i Syrien, kamufleret som humanitær støtte til befolkningen i Aleppo. Kampagnen var i praksis ikke humanitær, men en støtte til terrorgruppernes besættelse og en opbakning til USA’s positioner og krig i Syrien. Også her blev bevægelsen spændt foran en imperialistisk vogn.

Endnu en af en række af protester finder sted i Danmark d. 21. januar, også koordineret i en international kampagne, nemlig Women’s march Copenhagen – the danish version. Den udmærker sig, på lignende måde som MS-kampagnen ved ikke at have noget klart erklæret krav. Arrangørerne skriver blot:

”Den 21. januar går mennesker verden over for at demonstrere deres modstand mod de fremherskende nationalistiske, racistiske og kvindehadske tendenser.”

At man vender sig mod Trump er underforstået, men hvad er marchens krav til en anden fremtid? Hvad marcherer man imod – og for? En demonstration uden grundlag kan ikke skabe positiv forandring.

En underskriftsindsamling organiseret af Avaaz opfordrer Obama til i sidste øjeblik at ændre reglerne for USA’s brug af atomvåben inden Trump overtager. Det er absurd – Obama har haft 8 år til at gennemføre det løfte han i sin tid gav – at arbejde frem mod afskaffelse af atomvåben. Hans praksis har været den modsatte.

I Obamas præsidentperiode er det amerikanske atomarsenal vokset, og et nyt program for gennemgribende fornyelse med en helt ny generation indenfor alle typer atomvåben er vedtaget og sat i gang. Ligesom USA i FN i oktober stemte i mod et forslag om afskaffelse af atomvåben. Trump har givet udtryk for at ville fortsætte og forstærke USA’s atomvåbenoprustning. Der er al mulig grund til at organisere fredsbevægelsen imod dette, men at sætte sin lid til Det Demokratiske Parti kommer man ikke langt med.

Også Avaaz var en ihærdig forkæmper for ‘Befri Aleppo’-kampagnen, for De Hvide Hjelme og en flyforbudszone over Aleppo.
Se Hvad nu? Den danske krigsmodstand og befrielsen af Aleppo

Protesterne omkring indsættelsesdagen vender sig mod Trump, men helt uden at forholde sig til USA’s imperialistiske politik, der trods de forskellige varianter vil fortsætte i en ubrudt linje, stadig mere farlig og aggressiv.

Hvor Obama-Clinton-fløjen har ført krig i Mellemøsten, bevæbnet terrorgrupper og sat stærkt ind på at opløse Syrien som nation, mens de har oprustet militært og mentalt mod Rusland, lægger Trump op til en strategi der bygger på samarbejde med Rusland, mens  skytset og krigstruslen bliver vendt mod Kina – i en udenrigspolitik i tæt samarbejde med Israel.

Trump bliver en brutal, reaktionær præsident, der trods alle hans løfter ikke vil løse de amerikanske arbejderes problemer eller skifte til en generelt fredelig udenrigspolitik. Trump ved magten vil betyde skærpet klassekamp og fortsat krigsoprustning, på nye og farlige måder. Der bliver brug for protest og årvågenhed og en samling mod Trump der bygger på forsvaret for arbejdernes og flertallets sociale interesser og alle fredselskendes modstand mod nye og fortsatte krige. Ikke gennem en bevægelse der styres af reaktionens og krigens kræfter.

Læs også

En mand og en mur til at dele et kontinent: Donald Trump i SMA, Mexico
KPnet 16. januar 2017

Fredsprismodtager og krigspræsident: Barack Obamas farvel
KPnet 11. januar 2017

Generaler og milliardærer i spidsen for verdensmagten USA
KPnet 8. december 2016

“Color Revolution” against Donald Trump
Global Research 18. januar 2017


KPnet 19. januar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne